Hvordan skape tillit på arbeidsplassen?

Det er en lønnsom investering av tid og energi å skape gode relasjoner til dem vi omgås med på jobben.

Mellommenneskelige relasjoner er viktig både privat og på jobb. Sosiale relasjoner er bra for vår mentale og fysiske helse, og øker sjansen for et langt liv (1). Gode jobbrelasjoner påvirker vår motivasjon, trivsel, produktivitet og selskapets resultater (2).

Tillit blir trukket frem som en av de viktigste faktorene for gode relasjoner (3). Når vi snakker om å skape gode relasjoner, går det hånd i hånd med å bygge og opprettholde toveis tillit.

Dette er en essensiell del av lederprogrammet Kommunikasjon og ledelse. Relasjoner og tillit må være på plass som et fundament for å kunne skape effektive samarbeid og for å kunne påvirke andre gjennom lederskap.

 

Tillit skapes ved å dykke under overflaten

Tenk på den person du stoler mest på i verden. Hva er det med akkurat den personen som gjør at du har tillit til ham eller henne? Mest sannsynlig har personen flere gode kvaliteter du verdsetter. Antakelig valgte du en person du kjenner godt – ikke en du bare så vidt vet navnet på.

Så mye som 90 prosent av et isfjell befinner seg under overflaten og ute av syne. Slik er det med oss mennesker også. Det aller meste av det som gjør deg til deg, er ute av syne for dem du møter. Tillit fordrer at vi vet mer om hverandre enn bare det vi ser på overflaten.

Det krever to ting av oss:

1. Ta med hele deg på jobb.
Vi må tørre å være åpne og vise mer av oss selv enn det helt overfladiske. Noen ganger bør vi snakke om andre ting enn det faglige.

2. Tillat og oppfordre andre til å vise mer av seg selv.
Vær med på å skape en positiv kultur med psykologisk trygghet. Ha en intensjon om å bli kjent med dem rundt deg på et dypere plan.

Å bygge gode relasjoner er ikke alltid enkelt. Det meste som har med mellommenneskelig interaksjon kan være komplisert. Om det ikke er enkelt å bygge relasjoner, har du i hvert fall mange muligheter til å gjøre det.

Du har mest en rekke kontaktpunkter i løpet av en vanlig arbeidsdag, om det er fysisk, på telefon eller digitalt. Hver lille interaksjon er en mulighet til å skape en tettere relasjon. Og det finnes noen prinsipper som hjelper deg godt på vei.

 

Tre konkrete prinsipper

I Dale Carnegies 30 prinsipper for ledere, hentet fra boken How to Win Friends and Influence People, handler de første ni prinsippene om å bygge relasjoner basert på tillit. La oss se nærmere på noen av dem, og hvordan du kan bruke dem i praksis.

1. Kritiser ikke, døm ikke, klag ikke

Vi har nok alle opplevd å bli tappet av energi når noen alltid klager på det som ikke går deres vei. Det som er verdt å tenke over, er at mest sannsynlig har noen andre opplevd at det i situasjoner er vi som tapper dem for energi.

En innstilling om at «du tar feil, jeg har rett» er selvfølgelig ikke et godt utgangspunkt for en relasjon. Du kan trene på å vri den første tanken om at «du tar feil» over til «hvorfor tenker du slik du tenker?» Det viser seg at svært ofte er vi ikke så uenige likevel.

Vær den energiskapende kollegaen andre gleder seg til å møte.

 

2. Gi ærlig og oppriktig ros

Du vet den følelsen av å være utslitt etter arbeidsdagen av alle de positive tilbakemeldingene du har fått? Nei? Ikke vi heller.

Tvert imot er vi mennesker avhengig av at noen ser oss, gir oss ros og anerkjennelse. På jobb fungerer en hyggelig tilbakemelding som en energiinnsprøytning og gjør at vi presterer bedre (4).

Så hvorfor er vi ikke selv flinkere til å gi ros til de rundt oss når vi ser de har gjort noe bra? Eller enda bedre, ros for hvor bra de er? Kanskje vi tror at de ikke trenger det, eller at noen andre sikkert har gitt dem ros allerede?

Si det med én gang når noen fortjener ros.

 

3. Vær genuint interessert i andre mennesker

Alle du møter, har noe interessant med seg. Historier, erfaringer, egenskaper og interesser som vi gjerne skulle ha hørt mer om. Hva blir effekten om vi gjør det til vårt daglige oppdrag å lære mer om dem vi omgås med? Lær så mye interessant som mulig om dem du møter.

 

Hva kan du gjøre allerede i morgen?

Det er lett å finne gode tips og råd på internett. Det er derimot mer krevende å faktisk implementere det du har lært inn i hverdagen din og skape positive vaner. Du kan laste ned Dale Carnegies 30 prinsipper for ledere her. De inngår i en del av metodikken i lederutviklingsprogrammet Kommunikasjon og ledelse. Du kan også melde deg på gratis workshop, der vi deler tips, forskning og praktiske verktøy du kan ta i bruk samme dag.

Hjertelig velkommen!

Kilder:

  1. Umberson og Montez (2011) Social Relationships and Health: A Flashpoint for Health Policyhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3150158/
  2. Dysvik, Carlsen og Skerlavaj (2016) Gull i gode relasjoner, https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2016/09/gull-i-gode-relasjoner/
  3. Kristin Ryba (2019) 6 Factors That Make or Break Working Relationships, https://www.quantumworkplace.com/future-of-work/6-factors-that-make-or-break-relationships-at-work
  4. Espen Syse Houge (2020) Derfor er takknemlighet og anerkjennelse så viktig for arbeidsplassen, https://psykologisk.no/2020/08/derfor-er-takknemlighet-og-anerkjennelse-sa-viktig-for-arbeidsplassen/