Hvordan kan du håndtere stress bedre?

Hvordan takle stress bedre

De fleste av oss vil trolig aldri bli kvitt stress. Vi kan likevel jobbe med oss selv for å håndtere uro og krevende situasjoner på en mer hensiktsmessig måte.

Stress er en naturlig del av livet, men det kan bli et problem hvis det blir for mye. Stress kan føre til fysiske og psykiske problemer, som for eksempel søvnproblemer, hodepine, irritabilitet, og nedstemthet. Hvis stresset blir vedvarende, er det viktig å gjøre noe med det.  I verste fall kan det føre til utbrenthet (kilde 1).

Som leder er det viktig å kunne håndtere stress på en sunn måte. Hvis du er stresset, vil det være vanskeligere å ta gode beslutninger og være effektiv i jobben (kilde 2). Det kan også påvirke dine relasjoner til medarbeiderne (kilde 3).

Hva stresser oss?

Det er vanskelig å definere hva det egentlig betyr å være stresset. For noen betyr det at de ikke kan påvirke et resultat. Andre blir urolig av at ting er uavklart. Mange sliter med krav og tidsfrister, noe som fører til en følelse av at de ikke strekker til. Alt dette kan skape sterk uro.

Hva som utløser stress er også forskjellig. Det trenger ikke bare å være knyttet til det du ikke rekker å gjøre. Stress er noe som påvirker deg i negativ forstand fordi du kanskje ikke har kontroll. Stress handler mye om kontroll, eller, rettere sagt, følelsen av mangel på kontroll.

Det er viktig å stoppe opp og finne ut av hvor presset kommer fra.

Er det på grunn av deg selv eller de rundt deg?

Stress kan styres

De fleste av oss kan bestemme oss for hva vi velger å bruke tid på og hva vi velger å uroe oss for.  Enkelte ting kan vi påvirke og gjøre noe med, mens andre ting har vi rett og slett ingen makt over.

For å ta bedre kontroll over stress – tenk på:

  1. Hva er det verste som kan skje hvis jeg ikke når en frist?
  2. Er dette noe jeg faktisk kan påvirke?
  3. Hvis ja – når skal jeg ta tak i det?

Mye av det vi stresser med, er ting vi ikke kan påvirke. Det bør vi prøve å legge til side.

Det er også viktige å sette grenser. Mange av oss må å lære å si nei til oppgaver og forpliktelser som vi ikke har kapasitet til å håndtere.

Blir stresset et stort problem? Be om hjelp fra kolleger, familie eller en fagperson. Mange av oss ber om hjelp for sent – og andre er ofte glad for å kunne bidra til at du har det bedre.

Få oversikt – sett ting i perspektiv

Håndtering av stress er noe som du må jobbe med kontinuerlig, ofte daglig. Identifiser stressfaktorer. Er det for mye å gjøre? Har du for lite kontroll over arbeidsoppgavene dine? Har du dårlige relasjoner til kollegaer eller ledere? Påvirker stresset familien din (kilde 4)?

Uro kan gjøre det vanskelig å konsentrere seg, lære nye ting og ta beslutninger. Mye av det vi uroer oss for, er jo ting som faktisk ikke skjer.

Flytt fokus fra det som tar energi. Det gjelder å sette stresset i perspektiv og være bevisst på hva det er som skjer, og hva det er du kan gjøre nå. Når du vet hva som er problemet, kan du begynne å gjøre noe med det.

 

Tre tips:

1. Fysisk aktivitet

Mange mener at fysisk aktivitet er viktig for å kunne håndtere stress. Mental og fysisk styrke hører sammen. Flere opplever også at å være aktiv bidrar til å få tankene bort fra bekymringer. Du må finne ut av hva som fungerer best. En rolig tur i skogen? En tøff treningsøkt? Å spille fotball med barna? Yoga?

2. Notere

Skriv ned det du må få unna på post it-lapper. På denne måten får du en god oversikt over hva du må ta tak i. Det gir en god følelse å se hva du kan sette strek over i løpet av dagen. Vi kan anbefale at du setter opp arbeidsoppgavene dine ved å bruke Steve Coveys «fire kvadranter» fra boken «The 7 habits of highly effective people». Haster – viktig/haster ikke – viktig/haster – ikke viktig/haster ikke – ikke viktig (kilde 5).

3. Rydde

Å rydde arbeidsplassen kan også være med på å «rydde opp i hodet». Dette kan gjøre det lettere for deg å fokusere på det du trenger å gjøre der og da. Ta én ting om gangen. Gjør aktiviteten helt ferdig, i stedet for å jobbe med flere oppgaver samtidig.

Ønsker du å lære mer om ledelse, stresshåndtering og kommunikasjon? Les mer om vårt lederutviklingsprogram Kommunikasjon og ledelse.

 

Kilder:

  1. https://hbr.org/2023/05/more-than-50-of-managers-feel-burned-out
  2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1048984316300923
  3. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.816258/full
  4. https://www.child-focus.org/news/the-impact-of-stress-on-family-dynamics-and-communication/
  5. https://www.norli.no/boker/dokumentar-og-fakta/livssyn-og-selvutvikling/selvutvikling/the-7-habits-of-highly-effective-people-2