Hvorfor bør ledere trene på historiefortelling?

Hvorfor ledere bør trene på historiefortelling

I en hverdag der informasjonen skal flyte, meninger utveksles og strategier diskuteres, er evnen til å engasjere og inspirere andre en uvurderlig egenskap for ledere. Å fortelle inspirerende historier er en kunst – og et kraftig verktøy. Dette er noe alle kan trene på!

Du kan bruke historiefortelling til å formidle visjoner, skape engasjement og motivasjon i team og få gjennomslag hos kunder på en måte som er både engasjerende og minneverdig. Gode og relevante historier hjelper dine medarbeidere med å se det store bildet og forstå hvordan deres individuelle bidrag passer inn i det overordnede bildet.

Historier har en unik evne til å vekke følelser og skape en emosjonell tilknytning hos lytterne. Når du som leder deler personlige eller relevante historier, bygger du tillit og troverdighet. Dette styrker båndene mellom deg og kollegene dine.

 

Bygge tillit og samhold

Å fortelle inspirerende historier er én av ferdighetene du lærer og forbedrer med øvelse. Slik jobber vi med historiefortelling på lederprogrammet Kommunikasjon og ledelse:

Du starter med å finne dine egne historier. Tenk på en tid da du ble inspirert, motivert eller overvant en utfordring. Hva kan du lære av denne opplevelsen som kan være verdifullt for andre?

Du øver deg på å fortelle historien din på en ærlig og ekte måte. Jo oftere du deler historien din, jo mer komfortabel og engasjerende vil du bli. Du kan øve deg på venner, familie eller kolleger – og i trygge omgivelser på program hos oss.

Du trener på å bruke levende språk, detaljer og bevis. Du lærer å male et bilde med ordene dine og la folk føle seg som om de er der med deg i historien.

Du lærer en enkel måte å forklare komplekse sammenhenger.

Å fortelle inspirerende og ekte historier er en kraftig måte for deg å koble deg til andre mennesker. Når du og de andre på Kommunikasjon og ledelse deler historier, blir dere kjent på en helt annen måte enn på at «vanlig» kurs.

Evnen til å etablere tillitsfulle relasjoner er noe man tar med seg på alle arenaer. Det er ikke overraskende for oss at mange av våre deltakere velger å holde kontakten lenge etter at et lederprogram er over.

 

Lærdom som gir resultater på arbeidsplassen

Historier har en kraftig innvirkning på organisasjonskultur og fellesskap. Ved å fortelle historier som fremhever felles verdier, prestasjoner og mål, kan ledere bidra til å styrke organisatorisk identitet og samhørighet.

Å trene på å fortelle inspirerende historier er derfor en verdifull investering. Det styrker kommunikasjonen, bygger tillit, motiverer til handling og former organisasjonskulturen på en positiv måte.

Så det er ikke bare lurt å fortelle historier. Det er lønnsomt.

Ønsker du å lære mer om ledelse, historiefortelling, stressmestring, relasjonsbygging og kommunikasjon? Les mer om vårt lederutviklingsprogram Kommunikasjon og ledelse.

 

*Se video med Jennifer Aaker her: https://leanin.org/education/harnessing-the-power-of-stories