7 tips til å bygge psykologisk trygghet på arbeidsplassen

psykologisk trygghet

Hvis det finnes én enkeltfaktor som har vist seg å være viktigere enn alle andre for å få det beste ut av et team, så er det psykologisk trygghet.

Hva er psykologisk trygghet, og hvorfor er det viktig?

Psykologisk trygghet er avgjørende for at en gruppe menneske skal fungere godt sammen, og det er noe som du som leder kan påvirke.

På en trygg og inkluderende arbeidsplass kan alle i en gruppe føle at de kan:

  • komme med forslag,
  • stille spørsmål,
  • si ifra om de er uenige om noe uten å være redd for de personlige konsekvensene

Det motsatte kan føre til en gruppe hvor personer:

  • føler seg ekskludert,
  • ikke forstår hverandre,
  • ikke lar ideer ikke kommer til overflaten,
  • hvor mange er uenige i måten ting blir gjennomført på uten å snakke om det

På en utrygg arbeidsplass kan skadelig adferd fortsette uten å bli utfordret. Og dette er det vel ingen som ønsker?

 

Her er våre syv tips til en psykologisk trygg arbeidsplass:

 

1. Ta initiativ til en diskusjon om hva psykologisk trygghet er for dere

Det hjelper ikke at du vet viktigheten av psykologisk trygghet og jobber bevisst for det, om ikke alle i teamet er bevisste på det – eller om de er uenige i hva som skaper psykologisk trygghet.

 

2. Bli bevisst på dine signaler til andre

Ingen er perfekte. Sjansen er stor for at du også til tider gjør noe som jobber imot den psykologiske tryggheten – uansett om du er klar over det selv, eller om intensjonen din er utelukkende positiv.

 

3. Bygg tillitsfulle relasjoner

Jo bedre du kjenner dine medarbeidere, desto lettere er det å bygge tillit, og desto enklere er det å ta mellommenneskelige risikoer. Tillitsfulle relasjoner er noe som tar tid å bygge opp og som hele tiden må vedlikeholdes. Mange kontaktpunkter, genuin interesse for andre og aktiv lytting er noen nøkkelord.

 

4. Vær nysgjerrig og still spørsmål

Når du er engasjert og prøver å lære så mye som mulig av dine medarbeidere, vil det kunne bidra til relasjonsbygging, bedre samarbeid, kunnskapsdeling og innovasjon.

 

5. Gi ros og feire fremgang

Å gi ærlig og oppriktig ros når noen har gjort noe bra er utelukkende positivt. Det gir økt motivasjon og en sterkere relasjon dere imellom. Det samme gjelder på gruppenivå. Å feire når dere lykkes med noe og gjør en god jobb, vil skape et enda bedre samhold. Det er viktig å stoppe opp og feire det som er bra!

 

6. Dele feil og utilstrekkelighet

Akkurat som at det er viktig å løfte frem suksesshistoriene, er det også viktig å kunne snakke høyt om feil. De beste lederne lærer av sine feil. Enda bedre: Alle andre kan lære av dine feil også. Men det krever at du tør å innrømme feilene, at du reflekterer over hvorfor det ble som det ble, og at du bevisst gjør noe annerledes neste gang. Når du viser at du er feilbarlig, er det lettere for andre å innrømme når de ikke strekker til eller har gjort noe som ikke fungerte.

 

7. Ta opp tegn på en ukultur med en gang

En ukultur kan komme så gradvis at det er vanskelig å legge merke til det før den har fått et godt feste. Desto lengre den får fortsette uimotsagt, desto vanskeligere er det å reversere og luke den bort. Ukulturen kan være så mangt, fra ideer blir slått ned på, baksnakking eller tomme løfter. Det er viktig å ta tak så raskt som mulig for ukulturen blir «elefanten i rommet» som ingen tør å snakke om.

 

Psykologisk trygghet er en ferskvare

Dette er noe som du hele tiden bevisst må jobbe med. Det er en individuell opplevelse. Graden av trygghet vil variere basert på endringer i omgivelser og hos den enkelte.

Er du interessert i å styrke ditt lederskap? Meld deg på en gratis workshop, der vi deler ledertips og verktøy som du kan ta i bruk samme dag.

Hjertelig velkommen!

 

Kilder: