7 spørsmål som gjør deg til en bedre leder

Å motivere og engasjere de ansatte finnes det ikke noen quick-fix på. Det handler mindre om kreative og artige påfunn enn om godt lederskap i det daglige.

For mange ledere er det en gåte hvordan de skal få motivert medarbeidere. Kanskje de leier inn en foredragsholder eller har en kick-off? Det kan være fint for å gi kortvarig inspirasjon!

Imidlertid har vi gjennom mange år erfart hva som fungerer for å skape langvarig engasjement.

Den viktigste motivasjonsjobben skjer på jobben i det daglige, gjennom god oppfølging av den enkelte medarbeider.

Så hvordan kan du vite hvordan du ligger an som leder?

Syv spørsmål alle ledere bør stille seg for å ta tempen på sitt eget lederskap:

1. Klarer jeg å se situasjonen ut fra den andre personens perspektiv?

2. Tenkte jeg på personens beste nå?

3. Fokuserer jeg på at vi skal skape resultater sammen og hvordan jeg kan bidra?

4. Hvordan kan jeg utnytte potensialet til mine medarbeidere bedre når jeg delegerer, så det bidrar til deres utvikling og eierskap?

5. Bruker jeg et inkluderende språk, snakker om «oss» og «vi», eller sier jeg «jeg» og «dere»?

6. Når var siste gang jeg spurte en medarbeider «Hva kan jeg hjelpe deg med?»

7. Når ba jeg om hjelp, og dermed viste en kollega eller teamet mitt at jeg har tillit til dem?

Å endre vaner og tankesett tar tid, og det er noe som vi alle må jobbe aktivt med.

Gjennom ledelsesprogrammet Kommunikasjon og ledelse jobber vi med det som er viktig for deg for å løfte dine egne og teamets resultater.

Vil du lære mer om hvordan du kan bli en mer effektiv leder? Eller kanskje du har en kollega som ønsker å utvikle seg videre som leder? Meld deg (og gjerne kollegene dine!) på gratis workshop, der vi deler ledertips, forskning og verktøy du kan ta i bruk på jobb samme dag.

Hjertelig velkommen!