5 tips for å løse konflikter

Hvordan løse konflikter på arbeidsplassen. Foto

Konflikter er en del av arbeidslivet. Men – når vi unngår en problemstilling, eller lar være å si vår mening fordi vi er redde for en konflikt, kan det bli til en ordentlig verkebyll.

Å løse konflikter på arbeidsplassen på en god måte kan spare både samfunnet og bedriften din for store summer. Når konflikter løses på en god måte, fører det ofte til en positiv endring for de involverte.

Her er fem råd til å løse konflikter slik at alle kommer godt ut av situasjonen:

1. Identifiser hva det er som gjør at du unngår en konflikt
Ved å analysere og være ærlig overfor deg selv vil det være lettere å finne argumenter for å ta opp en problemstilling. Hvis du er redd for en konfrontasjon, kan du analysere konsekvensene av å la være og vurdere mulige utfall. Ofte blir vi sittende fast i egne overbevisninger, uten å sette tankene i et større perspektiv.

2. Vær spørrende, ikke konfronterende
Ofte er det en grunn til at folk sier som de sier og gjør som de gjør. Prøv oppriktig å forstå hva det er som gjør at personen har det ståstedet hen har. Still spørsmål i stedet for å kritisere. Kanskje finner dere ut at dere har mer til felles enn dere først trodde.

3. Vær bevisst på hvilke ord du velger
Sørg for at du viser respekt for den andre personens ståsted gjennom å anerkjenne det hen sier, uten nødvendigvis å være enig. Fellene vi ofte tråkker i ved konfrontasjoner, er

  • å ikke la den andre personen snakke ferdig
  • å starte en setning med «jeg mener at»
  • å bruke ordet «men» for å synliggjøre eget ståsted

Da lukker den andre parten som regel ørene med en gang. Hvis du heller starter med et nøytralt eksempel som er objektivt, vil du ha lettere for å få den andre personen til å lytte til deg.

4. Ta konflikten ansikt-til-ansikt
Empati, ansiktsuttrykk og toneleie er elementer ved en samtale som forsvinner når vi kommuniserer skriftlig. Det kan føles som en enkel utvei å skrive. Spørsmålet er hvilket resultat vi ønsker. Ved å ta opp saken ansikt-til-ansikt får du større respekt, og den andre parten vil føle seg hørt i større grad.

5. Finn ut hva dere har til felles
Til syvende og sist har vi som regel et felles mål i organisasjonen. Det er gjerne veien mot målet det blir uenigheter om. Finn først områdene dere er enige om som illustrerer at dere er sammen om dette. Når dere har dette som bakteppe vil det være lettere å anerkjenne hverandres ståsted i konflikten.

Det trenger ikke å være vanskelig å ta opp en problemstilling eller gå inn i en konflikt. Det handler om å være bevisst på seg selv og egen posisjon, og hvordan vi kommuniserer, samtidig som vi er åpne for motpartens ståsted og viser respekt. Lykkes vi med å ta opp problemstillinger så tidlig som mulig, løses de ofte før det faktisk blir en konflikt.

Å håndtere utfordrende relasjoner og situasjoner på en god måte er en naturlig del av det å utøve god ledelse. Bli med på en gratis workshop i kommunikasjon og ledelse, og få en smakebit på det verdenskjente programmet med samme navn.