FAQ

Her har vi samlet alle de mest stilte spørsmålene vi får om lederrollen, Dale Carnegie Training Norge og våre lederprogrammer.
Kontakt oss dersom du ikke finner svar på dine spørsmål.

Om Dale Carnegie Training Norge

Treningen er praktisk – 75 % av tiden er deltakerne i aktivitet. Du blir coachet på direkten og får justert der og da slik at endringen skjer raskere. Er du ikke fornøyd, så betaler du ikke.

Dale Carnegie har trent organisasjoner, team og individer i over 100 år. Over 10 millioner deltakere har deltatt på Dale Carnegie-programmer verden over. Alle prosessene og ledertrenerne er ISO:9001-sertifisert. Alt vi gjør, er kvalitetssikret og testet gjennom mange år og med mange mennesker i alle slags kulturer. Vi har tilegnet oss en unik erfaring og kompetanse som du og bedriften din drar fordel av.

Dale Carnegie har blitt kåret til Topp 20 Company innen «Leadership Training» av Training Industry de siste ti årene. Fordelen for deg er at du jobber med en leverandør som er stabil og som har bevist at de bidrar til at du og din organisasjon skaper resultater som er viktige og relevante for dere.

For øvrig er «How to Win Friends and Influence People» kåret til århundrets management-bok og solgt i over 50 millioner eksemplarer.

Ja, metodikken som brukes er støttet av forskning, både Dale Carnegies egen forskning og forskning av andre. Lese mer om forskningen vår.

Det er også mye annen forskning, for eksempel til Teresa Amabile (arbeidsmiljø, kreativitet og innovasjon), Daniel Goleman (emosjonell intelligens) og Amy Edmundson (psykologisk trygghet), som er viktig for oss når vi utvikler treningsoppleggene våre.

Dale Carnegie jobber med et stort utvalg av kunder. Tre hovedbransjer er bank og finans, entreprenør og teknologi. Noen av kundene våre er DNB, Nordea, Betonmast, AF Gruppen, Selvaag Eiendom, Nordic Semiconductor, Evidi, Sony, IF, Hesnes Group, GSK og Volvo. Les våre kundecaser HER.

Ellen Breiby har drevet Dale Carnegie i Norge siden 1983. Treningen vår er tilpasset til norske forhold og arbeidsliv.

Dale Carnegie Training og mange selvstendige bedrifter og konsulenter. Bruk tid på å kartlegge hva du og organisasjonen trenger. Kontakt oss hvis du ønsker sparring!

Programmet Kommunikasjon og Ledelse

Om programmet Kommunikasjon og ledelse

Du går inn i en prosess og et treningsforløp som er ISO-sertifisert og som over 10 millioner mennesker har gjennomført før deg. Du jobber med dine reelle utfordringer, mål og ambisjoner og får hjelp, støtte og coaching underveis. Lederen din blir også involvert i løpet av prosessen. I starten av treningen setter alle seg et forretningsmål de har 50 % sjanse for å nå. Over 80 % av deltakerne når dette målet i løpet av treningen.

Her er et sitat fra en av våre kunder: “Before and since Dale Carnegie I’ve been to countless trainings and workshops in Norway and Europe, but yours is still hands down the absolute best training and behavior changing session I’ve ever been too – both judging by short and long term results.”

– Magdalena Zochowski, Brand Manager Vaccines, Norway, GSK

Når du går på programmet Kommunikasjon og ledelse, får du hjelp til å lage en strukturert plan på hvordan du kan nå dine ønskede mål og ambisjoner. Du får verktøy, sparring og støtte til å gjøre små grep i hverdagen som tar deg fremover.  Alt som vi gjennomgår på samlingene, skal du sette ut i livet på jobb. Slik ser du umiddelbart hva som fungerer og hva som ikke fungerer like godt for deg.

Du kommer til å jobbe med fem utviklingsområder underveis: 1. Mot og selvtillit, 2. Gode relasjoner, 3. Kommunikasjon, 4. Lederskap, 5. Stress/uro og innstilling.

Et treningsforløp på programmet Kommunikasjon og ledelse ser slik ut:

 1. Vi starter med en individuell samtale for å kartlegge mål, utfordringer og utviklingsområder for å forstå hva du som deltaker ønsker å få ut av prosessen.
 2. Deretter er du med på en digital intro-workshop på 1,5 time for å forstå og kjenne på metodikken vi bruker for å skape resultater i din jobbhverdag.
 3. Selve lederprogrammet består av 12 samlinger à 4 timer med teori, demonstrasjoner, gruppearbeid, trening og coaching. 75 % av tiden på samlingene er du aktiv gjennom trening.
  a) Du tester ut alt vi har jobbet med på samlingen i egen jobbhverdag mellom hver samling.
  b) Du har ukentlig treff med gruppen din hvor dere hjelper hverandre, støtter og utfordrer hverandre på veien mot ønsket utvikling – enten fysisk (noen grupper velger å møtes rett før samlingene) eller på Teams.
  c) Du har en evalueringssamtale etter halvgått løp sammen med ansvarlig ledertrener hos Dale Carnegie og lederen din for å sikre at du oppnår den utviklingen du ønsker deg og får den verdien du forventer.
 4. Seks uker etter avslutningen av programmet har vi en såkalt kontinuitetssamling for deg og de andre deltakerne. Her får du nye verktøy og kan dele erfaringer med de andre deltakerne. Det er for å sikre at alle får varig endring og ny energi.

Deltakerne har varierte titler og stillinger – toppledere, mellomledere, prosjektledere, selgere og konsulenter. Mer enn 50 % av deltakerne våre har direkte personalansvar.

Fokuset er på deg i din yrkesrolle og på målene og utfordringene du har der. Et av resultatene, i tillegg til at du når viktige mål, er at du som person vokser og utvikler deg.

Allerede før treningen starter har du et møte med kontaktpersonen din hos Dale Carnegie. Der identifiserer dere sammen hvilke resultater du ønsker å oppnå. Deretter utarbeider du sammen med din nærmeste leder en personlig målplan som danner grunnlaget for det du jobber med i treningen.

Du utvikler deg gjennom prosessen din og utfordrer deg selv på områdene hvor du ønsker å vokse.

Hver enkelt deltaker definerer et spesifikt forretningsmål som det er omtrent 50 % sjanse for å nå. Vi følger opp deg og målet ditt under og etter treningen i nært samarbeid med din nærmeste leder for å sikre resultatet.

Du setter et nytt mål idet du avslutter treningsprosessen slik at du fortsetter i utviklingsprosessen din.

Uansett om det handler om kommunikasjonstrening eller ledelsestrening, jobber du alltid med presentasjoner, refleksjoner, utfordringer og forretningsmål som er knyttet til din arbeidshverdag. Som deltaker identifiserer du allerede i starten av treningen, sammen med din nærmeste leder, et forretningsmål som deretter følges opp under og etter treningen for å sikre resultatet.

De aller fleste er ledere fra ulike bransjer. Det gir deg mulighet til å ta del i mange forskjellige typer erfaringer og opplevelser på tvers av fag og bransjer.

Hva programmet Kommunikasjon og ledelse krever av deg

Ledertreningen går over 12 samlinger hvor det er én samling per uke på fire timer. For å få til endring er det en forutsetning at du tester ut verktøyene i praksis på jobb, mellom samlingene, i reelle jobbsituasjoner. Hver deltaker, i samarbeid med lederen sin, definerer hvilke mål de vil jobbe for gjennom prosessen.

Disse målene settes over de fire første samlingene i programmet, og denne perioden kan føles litt hektisk. Når målene er endelig definert, blir det lettere for deg å se hva som er viktig i hverdagen og hva du kan gjøre mindre av. Dette bidrar til at gjennomføringen blir effektiv for deg. Vårt mål gjennom programmet er at alle som deltar, skal oppleve at de har fått så verdifulle verktøy at de bruker tiden mer effektivt under og etter programslutt.

Gjennom en individuell samtale med en sertifisert Dale Carnegie-trener vil dere sammen vurdere om dette kan være et vellykket utviklingsløp for deg. Er du motivert for å nå nye mål og er villig til å teste nye veier og utfordre deg selv, pleier dette å være en god match.

Samtalen vil tydeliggjøre hvilken verdi prosessen kan ha for deg personlig og profesjonelt.

Det krever noe av deg å utvikle deg og nå nye resultater. Samtidig skal verktøy som du lærer på kurset settes ut i livet i reelle situasjoner på jobb. Du trenger ikke å planlegge eller konstruere nye situasjoner for å få testet ut verktøy.

Det kan være lurt å sette av litt ekstra tid de første fire ukene av prosessen. Da legger du utviklingsplanen din og setter deg mål. Det setter i gang viktige tanker hos deg – f. eks. hva slags leder/kollega du er og hvordan ønsker du å være.

Dette krever at du bestemmer deg for å utfordre deg selv til å gjøre ting annerledes i jobbhverdagen din.

Gjennom treningen setter du mål som er viktige for deg i din arbeidshverdag. Ved hver treningsøkt deler du resultatene du har oppnådd og hva du har lært. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å dele. Erfaringsmessig etablerer vi raskt et trygt miljø i gruppen, og mange velger å dele store og små utfordringer i løpet av samlingene. Men dette er helt opp til deg.

Bedriftsinterne programmer

Dale Carnegie skreddersyr trening for ledergrupper innen kommunikasjon, ledelse, relasjonsbygging, å skape og vedlikeholde sterke og produktive team, forbedret samarbeid, tilbakemeldingskultur og mental kapasitet. Å skape psykologisk trygghet og åpenhet i ledergruppen er avgjørende, og det bidrar vi til når det er nødvendig.

Grunnlaget for hvert opplegg er en grundig kartlegging av behovene og utfordringene til den enkelte ledergruppen.

Har du en medarbeider med de egenskapene du mener er kritisk for stillingen? Ser du et potensial? Sørg for å støtte og utfordre personen. Ofte er det slik at de som er ambisiøse og higer etter å prestere, også kan være utålmodige. Pass på at dere har en god og åpen dialog slik at du er sikker på at å få beholde medarbeideren din.

Det er viktig at personen får tilstrekkelig med både utfordringer, tilbakemelding og oppmerksomhet. Mange selskaper velger å tilby kurs og programmer som sikrer både personlig og karrieremessig utvikling. Det er en god investering.

For å beholde dyktige medarbeidere er det viktig å tilby konkurransedyktige lønninger og fordeler, gi muligheter for faglig og personlig utvikling, anerkjenne og belønne deres innsats, skape et positivt arbeidsmiljø preget av tillit og samarbeid og lytte til deres behov og tilbakemeldinger.

Dyktige medarbeidere blir i selskapet når de føler seg trygge og opplever utvikling. Det er en forutsetning at de føler seg sett og respektert.

For å skape et godt team er det viktig at du tydelig kommunisere mål og forventninger, bygger tillit gjennom åpenhet og ærlighet, oppmuntrer til samarbeid og respekt, definerer klare roller og ansvarsområder, oppmuntrer til å dele ideer og løse problemer sammen og feire suksesser og milepæler som en enhet.

Et godt team er der hvor folk trives, kan være seg selv og samtidig presterer på et høyt nivå. Psykologisk trygghet er en forutsetning for høyt presterende og kreative team.

Motivasjon er individuelt. Vi har alle ulike drivere som bidrar til vår motivasjon. Stort sett kan vi si at motivasjon kommer innenifra. Å mestre og bli sett bidrar til motivasjon. Et positive miljø med fokus på løsninger fremfor problemer oppleves som motiverende og energigivende.

Å motivere et team krever en kombinasjon av forståelse, kommunikasjon og inspirasjon. Du må forstå hva hver enkelt motiveres av og bidra til at de i størst grad får videreutviklet seg selv i teamet. Mulighet for selvrealisering er en god motivator.

God tidshåndtering er nøkkelen til produktivitet, og den krever noen viktige strategier: planlegging, prioritering og selvdisiplin. Begynn med å lage en plan for dagen din, og sett opp en liste over oppgaver basert på deres viktighet. Prioriter de mest presserende eller viktige oppgavene først. En annen ferdighet er å lære å si nei til unødvendige distraksjoner eller oppgaver som ikke passer inn i dine hovedmål for dagen.

Det er også viktig at du unngår å prokrastinere. Sett i gang med oppgavene umiddelbart, og å ta regelmessige pauser for å opprettholde konsentrasjonen. Avslutt alltid en oppgave før du går videre til neste for å unngå å bli overveldet. Bruk også kalenderen din til å planlegge spesifikke tidspunkter for å fullføre hver oppgave, og sørg for å følge planen du har satt opp for å holde deg på rett spor gjennom dagen.

Når ansatte ikke utfører jobben sin, er det viktig å først identifisere årsakene bak deres manglende prestasjon. Deretter bør du tydelig kommunisere forventningene og konsekvensene av manglende ytelse. Tilby støtte, veiledning og ressurser.

Prøv å forstå grunnen ved å spørre hvordan de har det og avdekke hva som motiverer dem. Gjennomfører et forventningsavklaringsmøte for å forstå deres forventninger til deg som leder og se om de har forstått hvilke forventninger du har til dem.

Kommunikasjonstrening – High Impact Communication

Hvert publikum er unikt. Grunnlaget for å lykkes som presentatør er at du lærer å kjenne og forstå publikummet ditt allerede mens du forbereder deg. Bestem deg for formålet med presentasjonen din og hva ditt viktigste budskap er.

Husk at du er budskapet. Bilder og andre tekniske hjelpemidler bør bare styrke og underbygge budskapet. Vær oppmerksom på kroppsspråket ditt. Kroppen din «snakker» like tydelig som det du sier.

Vær alltid godt forberedt før en større presentasjon. Alt annet er mangel på respekt.

Her er noen andre tips til både små møter og større presentasjoner:

 1. Øv og tren sammen med andre.
 2. Utsett deg selv for situasjoner der du tar ordet både planlagt og uforberedt. Øvelse gjør mester!
 3. Be om tilbakemelding på dine presentasjoner fra noen du stoler på.
 4. Bruke konkrete eksempler når du forteller om en hendelse eller noe du vil oppnå.
 5. Lær deg den første setningen i starten av presentasjonen utenat. Men, for all del, IKKE lær hele presentasjonen utenat.
 6. Meld deg på et Dale Carnegie-programmet High Impact Communication.

Å bli en trygg leder er en kontinuerlig prosess som innebærer læring, tilpasning og personlig vekst. Lær å kjenne deg selv. Hva er dine styrker, og hva er områdene du trenger å jobbe med for å forbedre deg?

Identifiser dine viktigste verdier – det hjelper deg til å være troverdig og autentisk. Vær åpen for tilbakemeldinger og kritikk. Se det som en mulighet til å bli bedre. Invester tid i å bygge relasjoner for å skape et positivt arbeidsmiljø. Les bøker, delta på kurs og lær av andre suksessrike ledere.

Start med å dele tankene dine med noen du stoler på om rollen din. Push deg selv til å gå utenfor komfortsonen, for det er da du blir tryggere. Gjør noe som er bittelitt skummelt hver dag, så vil det til slutt ikke være noe som er skummelt lenger. Velg å gå på programmet Kommunikasjon og ledelse hos oss. (Om du ikke er fornøyd etter endt program, får du pengene tilbake.)

For å kommunisere bedre er det viktig å være klar og tydelig i budskapet ditt, lytte aktivt og vise empati, tilpasse kommunikasjonsstilen din til mottakeren, være åpen for tilbakemeldinger, og praktisere godt kroppsspråk og øyekontakt for å styrke kommunikasjonen din.

Den aller beste måten for at du skal bli god til å kommunisere, er å trene på å bli en god lytter. Det nest-beste er å trene på å stille og besvare spørsmål presist. Deretter er det lurt å snakke i konkrete eksempler så andre kjenner seg igjen og vil huske det du snakker om.

Fokuser på klarhet, empati og aktiv lytting. Klargjør budskapet ditt før du formidler det, og vær åpen for tilbakemeldinger.

Om ledelse

Deg som leder

En god leder er en leder som løfter potensialene ut av de rundt seg og som kan samle et team rundt en felles visjon og felles verdier. Det er en som kan bidra med å skape mening for andre i hverdagen. En god leder forstår sine medarbeidere, kan se den enkeltes styrker, motiver ved å gi ansvar, sette tydelige og klare mål, være tydelig med forventninger og våge å ha høye forventninger. En god leder har evnen til å lytte, være empatisk og å være en god relasjonsbygger og kommunikator.

Mange i arbeidslivet følger i dag en karrierestige der de starter ut med å prestere på egne resultater innen ett gitt fagfelt. De som presterer godt, får ofte muligheten til å ta på seg lederansvar for kollegaer som skal ha samme rolle.

For å bli en god leder trenger du å forstå at du ikke lenger har ansvaret for resultatene som leveres. Du har ansvaret for menneskene som skal levere resultatene. Som leder trenger du å få folk rundt deg til å blomstre og prestere. For å oppnå dette kreves det en solid base av tillit. Lær å kjenne og forstå dine medarbeidere, se den enkeltes styrker, motiver ved å gi ansvar, sett tydelige og klare mål, vær tydelig med forventninger og våg å ha høye forventninger. Lederskap handler også om å ha evnen til å lytte, være empatisk og å være en god kommunikator.

En god leder er en person som ønsker å se andre lykkes og som er genuint interessert i andre og deres utvikling. Viktige egenskaper som mange forteller oss at de verdsetter, er å være strategisk, lyttende, tydelig, målfokusert og motiverende.

En god leder må være en dyktig kommunikator og lytter, inspirerende og motiverende og kunne skape et miljø med tillit og samarbeid – altså med psykologisk trygghet. De må ha evnen til å ta beslutninger, dele klare mål og forventninger og støtte teamet i å nå disse målene. De må være fleksible og kunne tilpasse seg endringer og utfordringer effektivt.

En av de viktigste egenskapene til en tydelig leder er evnen til å lytte for å forstå og møte andre der de er. En god leder setter en tydelig visjon og samler teamet sitt rundt den. Tydelig kommuniserte mål og forventninger skaper både psykologisk trygghet (og dermed ofte lønnsomhet!).

Å være konkret og tydelig krever at du har kontroll på hvem du virkelig er og at du er trygg i din egen lederstil. Derfor må du kjenne deg selv og dine styrker og svakheter godt.

En god base for ledergjerningen din er klare, spesifikke og målbare mål. Når du i tillegg tenker gjennom og observerer vanene dine med et metablikk, og ser hvordan de påvirker deg i arbeidshverdagen, kan det bidra til at du frigjør tid og oppnår resultater raskere.

Det er viktig at du identifiserer og finner en måte å håndtere det som skaper stress. Involver medarbeiderne dine. Dra nytte av kompetansen og erfaringen i organisasjonen din. Tilpass måten du leder på til individet og situasjonen, og ikke etter hvordan du selv vil bli ledet.

Før du delegerer, må du tenke gjennom hvilke medarbeidere som har evnen til å arbeide selvstendig og som foretrekker den typen arbeidsmetode. Beskriv oppdraget tydelig. Hvilke trinn vil kreves? Vær også tydelig med hvilke forventninger du har til resultatet. Gi frihet i problemløsningen slik at du ikke går inn og detaljstyrer. Det betyr at du må kommuniser det overordnede målet og følg opp målet jevnlig, ikke veien til målet.

Det er likevel viktig at du følger opp og sjekker jevnlig underveis. Selv om oppgaven er delegert har du fortsatt ansvar for resultatet som leder.

Endringsledelse er prosessen med å planlegge, implementere og styre endringer i en organisasjon på en effektiv måte. Det kan handle om alt fra å endre arbeidskulturen og verdiene til å implementere nye arbeidsmetoder eller strategier.

Dette involverer å identifisere behovet for endring, kommunisere endringsmål og strategier, engasjere ansatte, håndtere motstand og evaluere resultater. Det handler om å skape en kultur som er tilpasningsdyktig og i stand til å håndtere kontinuerlige endringer for å oppnå organisatorisk suksess og vekst.

Noen av de største fallgruvene for ledere inkluderer manglende kommunikasjon, dårlig delegasjon av oppgaver, mangel på empati, utilstrekkelig evne til å håndtere konflikter og motstand mot endring.

En fallgruve mange ledere som følger en karrierestige fra fagperson til leder av fagpersoner, er å forstå at du som leder ikke lenger har ansvar for å levere på resultater innen ditt fagområde. Du har nå ansvar for menneskene som skal levere resultatene. Å gå fra JEG-fokus til VI-fokus er ofte en utfordring. Ledere må gå fra å vite svarene til å stille relevante, gode spørsmål så andre finner svarene.

En leder sørger for at prestasjonene til den enkelte medarbeider blir så bra som mulig. For å få det til, må medarbeideren ha tillit til deg og føle seg trygg på deg. Vi har alle behov for å bli sett og føle at vi er viktige.

Om medarbeideren din opplever at du bryr deg, er du et godt stykke på vei.

En annen vinkling er dette: Hva ønsker jeg at mine medarbeidere skal si om meg? Er jeg bevisst på hvordan jeg fremstår og hvordan det preger mine omgivelser? Skal du bli en god leder, trenger du å forstå hvilken effekt du har på andre og være villig til å justere. Du må altså høy grad av selvinnsikt.

En leders oppgave er å skape resultater igjennom andre. Når du lykkes som leder, evner du å få ut potensialet hos den enkelte medarbeider slik at det gir verdi både for selskapet og den enkelte medarbeider. Kollegene dine opplever mestring og autonomi, og selskapet lykkes med mål og strategier.

Har du glade, produktive og trygge medarbeidere, er sjansen stor for at du har gjort mye riktig. Hvis de i tillegg blir lenge i selskapet, har minimalt med sykefravær og fremsnakker organisasjonen de er en del av – ja, da har du lykkes godt som leder.

Mange synes det kan være utfordrende å gå fra å være kollega og til å bli leder. Hvordan leder de du nettopp var kompis til? Gjennom å skape tillit, være nysgjerrig, støttende og også tydelig på krav og forventninger.

Bruk mye tid i starten på å bygge sterkere relasjoner til hver enkelt du nå skal være leder for. Få et overblikk over hva som må til i hver enkelt relasjon. Still spørsmålet rett ut: Hvordan kan jeg være en best mulig leder og støttespiller for deg? Hvilke forventinger har du til meg som leder? Og hva kan jeg forvente av deg som medarbeider for å lede deg best mulig?  Lytt til svaret, og følg opp på det dere blir enige om.

Det er viktig at du utvikler dine lederegenskaper gjennom selvrefleksjon, kurs og veiledning. Bygg tillit gjennom å være pålitelig og støttende. Ta initiativ til å løse problemer, og ta ansvar for dine handlinger. Kommuniser tydelig og lytt til andre. Vær villig til å ta på deg nye oppgaver og vis lederskapspotensial.

For å bli forfremmet bør du vise engasjement, pålitelighet og resultater i din nåværende rolle. Ta initiativ, påta deg ekstra ansvar og vis lederegenskaper. Bygg et godt rykte gjennom samarbeid, profesjonalitet og positive bidrag til organisasjonen. Utvikle deg kontinuerlig gjennom opplæring og nettverksbygging. Kommuniser dine karrieremål til ledelsen og søk aktivt etter muligheter for avansement.

Forfremmelser praktiseres ulikt i ulike selskaper. Undersøk hva som er forventet av deg for å ta et steg videre i karrieren din.

Teamledelse

Psykologisk trygghet handler om å skape et miljø der alle føler seg trygge til å ta sosiale risikoer, stille ubehagelige spørsmål, innrømme feil og presentere nye ideer. Som leder bør du være inkluderende, støttende og bygge tillit. Du må være oppmerksom på hvordan du oppleves av andre og hvordan du og dine avgjørelser påvirker de rundt deg.

Her er noen tips:

 1. Vis at du lytter.
 2. Still spørsmål.
 3. Vis sårbarhet ved å våge å være personlig.
 4. Bekreft kollegers ideer og meninger.
 5. Presenter problemer som læringsmuligheter.

Det er også viktig at du som leder har høy integritet og gjør det du sier at du skal gjøre.

Hva som motiverer hver enkelt medarbeider, er individuelt. Én person motiveres av utvikling. En annen av å ha det trivelig på jobben. Noen kan ha et sterkt ønske om balanse mellom jobb og fritid – eller høyere lønn.

Det er dette du må finne ut av. Vær nysgjerrig på hver medarbeider: Hva skal til for at du elsker jobben din? Hva gjør du da? Hva lærer du deg? Hvordan beskriver du jobben din for dine venner og familie?

Lytt nøye, prøve å forstå hvem som motiveres av hva, og behandle medarbeiderne dine ut fra hva som er viktig for dem.

For å fremme trivsel blant medarbeidere er det viktig å oppmuntre til åpen kommunikasjon, anerkjennelse av innsats og støtte for personlig og faglig utvikling. Fremhev fellesskapet, og verdsett mangfoldet. Tilby balanse mellom arbeid og fritid, og skap et positivt arbeidsmiljø basert på tillit og respekt. Lytt til deres behov og tilpass arbeidsforholdene deretter.

Ledere som er genuint nysgjerrige, lærer mer om medarbeiderne sine. Og da lærer de også mer om det som skal til for at hver enkelt medarbeider får brukt sitt potensial.

Hva som skaper engasjement varierer både avhengig av individene og organisasjonen. Som leder påvirker du ved å leve som du lærer og holde dine løfter. Vær en god og tilstedeværende lytter. Støtt dine medarbeidere og bekreft gode prestasjoner direkte og gjerne foran andre. Oppmuntre kreativitet, lytt til ideer og deleger ansvar. Dra nytte av kompetansen og erfaringen i din organisasjon. Tilpass måten du leder på, til hver person, og ikke etter hvordan du selv ønsker å bli ledet. Involvering og muligheten til personlig utvikling er også viktige faktorer som bidrar til å skape og opprettholde medarbeidernes engasjement.

Ha samtaler med kollegene dine for å forstå hva deres ambisjoner er. Hva er viktig for dem, og hvordan stemmer arbeidet de gjør med deres ambisjoner? Treffer du der, får du engasjerte medarbeidere.

Grunnlaget for å bygge et høyt presterende team er at alle føler seg trygge på å uttrykke sine meninger, dele ideer og ta risiko, uavhengig av hvem de er, hva de sier, eller hvor de kommer fra. Som leder bidrar du til å skape psykologisk trygghet ved å bli kjent med og forstå hver enkelt i teamet. Definerte roller og ansvarsområder, klare felles mål og tydelig kommuniserte forventninger bidrar også til å skape trygghet. Muligheten til å utvikle seg, forbedre og utvikle ferdigheter er også en viktig del av å skape motivasjon i teamet.

De fleste konflikter oppstår fordi vi har ulike oppfatninger av hvordan virkeligheten ser ut eller burde være, eller uavklarte forventninger. Det er alltid en grunn til at folk gjør som de gjør og er som de er. Våre verdier og preferanser er formet gjennom livets mange opplevelser.

Konflikter blir ofte personlige. Hvis du ikke evner å lytte til hva den andre personen sier, fordi du har en sterk mening selv om temaet, blir det vanskelig å møtes på midten. Å håndtere konflikter starter med å lytte og ha en dialog.

Som leder må du bestemme deg for å forstå hvorfor og hvordan en konflikt kan oppstå. Når vi forstår hvorfor noen personer har en annen oppfatning enn andre, er det lettere å se hele bildet. Ulike oppfatninger trenger ikke skape konflikt, men mangel på respekt for andre og deres ståsted skaper konflikt. Sørg for ærlig og åpen dialog og være nysgjerrig på alle partene i en konflikt: Hvorfor ble reaksjonen slik, og hva kan vi gjøre for å komme videre sammen?

Prioritering og effektivitet i lederrollen

For å lykkes og oppnå resultater, er det viktig at du utvikler gode vaner og fokuserer på verdier fremfor bare aktiviteter. Prinsippet om å gjøre mindre, men å være opptatt av det du gjør, sammen med Pareto-prinsippet (80 % av resultatene kommer fra 20 % av innsatsen), er nøkkelen. Å ha god selvtillit til å si både ja og nei der det er nødvendig, samt å mestre prioritering og delegering, er avgjørende ferdigheter.

Det er viktig å huske at hver dag har kun 24 timer, og den vil aldri gi oss mer tid. Derfor er det nødvendig å jobbe verdibasert og ha full tilstedeværelse. Å jobbe på best mulig måte betyr at du må prioritere. Legg vekt på det som er viktig for å oppnå resultater, spesielt gjennom samarbeid med andre.

For å prioritere og bli mer effektiv, er det viktig at du identifiserer og legger vekt på aktiviteter som gir mest verdi. Lag en liste over disse aktivitetene og identifiser hvilke som kan nedprioriteres. Vær åpen for dialog rundt dine prioriteringer, og stå fast imot press fra andre som ønsker å fremme sine egne saker.

Legg møter med tid i mellom slik at det er tid til å omstille seg fra ett møte til et annet for de som skal delta. Vær tydelig med å definere hvem som skal delta og hva formålet med møtet er allerede i invitasjonen. Ha en klar agenda for å opprettholde struktur. Forsikre deg om at alle deltar og snakker omtrent like mye.

Det er lurt å etablere noen enkle regler for hva som skal skje før, under og etter møtet slik at forventningene er tydelige. For å optimalisere møtet, kan du vurdere å redusere møtetiden med 25 %. Diskuter åpent hvor lenge hver person skal snakke i forhold til å lytte. Etabler noen regler, for eksempel: Alle må være 100 % til stede. Mobilene skal være skrudd av. Vi tar pauser hvert 45. minutt.

Hvis ikke alle har tid til å delta, kan informasjon deles via andre kanaler for at effektiviteten blir opprettholdt.

Tenk først gjennom hva slags karriere du ønsker deg. Når du vet hvor du vil om fire år, er det lettere å planlegge stegene som skal til for å komme dit. Samtidig kan det dukke opp muligheter du ikke kan si nei til og som kan føre deg til en annen spennende karriere.

Tren på å si JA til utfordringer. Hvis andre tror på deg, må du også ha tro på deg selv. Vær åpen for muligheter. Veien er ikke alltid rett frem for en karriere. Den blir ofte til underveis.

Kompetanse, innstilling og ferdigheter er tre områder som du alltid kan bygge videre på. Nettverk og relasjonsbygging er også en avgjørende del av å bygge en karriere du blir fornøyd med.

Våre sertifiserte Dale Carnegie-trenere

Våre trenere har gjennomgått en trenerutdanning som er  ISO:9001:2005-sertifisert.

Dette er en global kvalitetssikring som gjør at du kan være trygg på at du får mest mulig ut av treningen.

Dale Carnegie 05
Les mer om oss