«Quiet quitting» – hvordan kan du som leder ta grep?

«Quiet quitting» er en læringsmulighet for deg som leder. Foto

«Quiet quitting» er når ansatte slutter å engasjere seg og yte det lille ekstra. Arbeidsoppgavene – og kun det som er definert i stillingsinstruksen – blir utført med minimumsinnsats.

Liz Wiseman, en amerikansk forsker og ledelseskonsulent, brukte begrepet allerede i 2010.

Hun skrev om medarbeidere som kun legger inn nødvendig innsats fordi de anser jobben utelukkende som en inntektskilde. Og at dette handler om dårlig ledelse, ikke dårlige medarbeidere.

Fenomenet kan være problematisk både på bedrifts- og individnivå.

For den enkelte kan «quiet quitting» være et tegn på lavt engasjement og misnøye med arbeidsoppgavene. For arbeidsgiverne kan et slikt lavt engasjement ha en rekke negative effekter som redusert produktivitet og lønnsomhet.

«Quiet quitting» er en læringsmulighet for deg som leder

Redusert engasjement kan sakte komme snikende, og noe av det kan avhenge av hvor verdsatt medarbeidere føler seg. Når de ikke føler seg sett, hørt eller verdsatt, skapes en avstand og engasjementet avtar.

Dersom medarbeidere har kommet til det punktet hvor de i det stille «fader ut» på jobb, signaliserer det misnøye som du som leder bør ta opp til diskusjon.

  • Hva er årsaken til denne endringen?
  • Hvordan kan medarbeideropplevelsen bli bedre?
  • Er dette noe som påvirker flere medarbeidere?

Den nærmeste lederen er ofte den viktigste enkeltstående – og ofte mest underutnyttede – ressursen for å øke engasjementet.

Ved å ta deg tid å lytte, kan du identifisere og ta tak i de grunnleggende årsakene. Tydelig lederskap spiller en stor rolle når du skal engasjere «quiet quitters» og gjenskape engasjementet.

Konkrete grep du kan ta for å øke engasjementet på jobb

1) Bli kjent med hver person, og spør om hva personen synes om ansvarsrollen de har i dag.

2) Gjør en forventningsavklaring: Hva forventer du av meg som leder?

3) Vis at du bryr deg om personen bak rollen ved å spørre: Hvordan har du det? Hva er viktig for deg for å trives og utvikles på jobb? Hvordan kan jeg hjelpe deg til å lykkes i rollen? Hva må jeg som leder gjøre annerledes?

Kan du bidra til en mer bærekraftig arbeidsplass?

Vi lever i et samfunn som fremmer «å virke travel». Mange som sender e-post tidlig om morgenen eller sent på kvelden, gjør det ganske enkelt for å få det til å se ut som om de jobber hardt.

Her må du som leder gå foran med et godt eksempel.

Dette kan du gjøre:

  • Være bevisst på hvordan dine arbeidsvaner kan legge en usynlig føring til forventet arbeidskultur
  • Ha en tydelig og åpen kommunikasjon med kolleger og ledere
  • Gjennomføre bærekraftig planlegging som gir plassen som trengs, inkludert å etablere personlige retningslinjer
  • Ha selvdisiplin til holde deg til grensene du og medarbeiderne setter
  • Ha faste stopptider for jobb-e-post
  • Være oppmerksom på ditt eget og andres velvære for å unngå utbrenthet

Alle trenger å utvikle seg på jobb, både for å lære nye ferdigheter som trengs i fremtiden, og fordi det er personlig tilfredsstillende. Ingen av oss er perfekte, og vi må være villige til å lære uansett hvilken rolle vi har.

Når vi lærer og mestrer noen nytt, opplever vi at engasjementet øker.

Det er flere måter du kan hjelpe en medarbeider til å finne tilbake til engasjementet

Gi mer ansvar – personen kan være understimulerte og trenge en utfordring.

Foreslå jobbrotasjon – la vedkommende prøve en annen jobbrolle.

Gå bakover i tid sammen med medarbeideren din og finn ut når gnisten ble borte.

Hjelp medarbeideren til å finne en mentor – noen vedkommende respekterer.

For å oppsummere: For å unngå «quiet quitting», må både ledere og medarbeidere ta ansvar. Medarbeidere må være åpne og ærlige overfor sine nærmeste ledere, og lederne må være positive og lydhøre for medarbeidernes behov.

Lederne må være oppmerksomme på om medarbeiderne ikke føler seg sett, hørt eller verdsatt og ta tak i dette før det blir et problem.