Hvordan skaper vi en meningsfull arbeidsplass?

meningsfull arbeidsplass

Måten vi jobber på utvikler seg, og selskaper må tilpasse seg for å tiltrekke og beholde ansatte. Det handler om å skape meningsfulle opplevelser for forskjellige grupper av medarbeidere.

Ifølge McKinsey-forskning gjennomført mellom 2021 og 2022 planla 33 prosent av ansatte i ni europeiske land, 40 prosent av ansatte i USA, 45 prosent av ansatte i Midtøsten og 60 prosent av ansatte i India å forlate jobbene sine.

De fleste arbeidsgiverne trodde at mindre enn 20 prosent av arbeidsstyrken deres planla å forlate jobben. I tillegg har relativt få arbeidsgivere har erkjent eller funnet måter å engasjere «quiet quitters» på – ansatte som gjør mindre enn de tidligere gjorde, fra de som kun oppfyller sine definerte jobbeskrivelser, men ikke gjør noe mer, til de som aktivt ødelegger på jobben ved å gjøre minimalt.

McKinsey-rapporten peker på det mange av oss egentlig vet: Medarbeidere ønsker forskjellige ting fra jobbene sine, som fleksible timer, å kunne jobbe hjemmefra og å ha meningsfulle oppgaver.

De siste 15 årene har Dale Carnegie vært ansvarlig for global måling av effektiviteten og følelsene til ansatte på arbeidsplassen. Akkurat som i McKinsey-rapporten viser Dale Carnegies målinger at det har vært permanente endringer i prioriteringer og verdier til ansatte.

Målingene viser at personalprioriteringene har endret seg, og fire faktorer har større vekt nå etter korona-tiden.

Disse faktorene er:

  • Fleksibilitet
  • Selvstendighet
  • Personlige behov
  • Balanse mellom hjemme og jobb

Hva betyr dette for ledere?

Forskning viser at selskaper som investerer i sine ansatte, presterer bedre på lang sikt. De har jevnere inntekter, lavere turnover og har høyere lønnsomhet.

Imidlertid er det en misforståelse mellom hva arbeidsgivere tror er årsaken til at ansatte slutter (som bedre lønn) og hva ansatte sier (som å føle seg verdsatt og ha en følelse av tilhørighet).

Ledere må spørre seg: «Hva må vi gjøre for å tiltrekke og beholde de beste menneskene?»

Når ansatte føler seg knyttet til arbeidsoppgavene sine og nettverket sitt, er de mer engasjerte. Ledelsen bør anerkjenne og støtte individuelle forskjeller i hvordan folk finner mening i jobbene sine.

Selvbevisste og inspirerende ledere

Organisasjoner kan bare være så robuste som sine ledere, som må kunne lede seg selv så vel som sine team.

Dagens ledere har oppgaver i tre lag:

  • De må kunne lede seg selv.
  • De må kunne lede et team av kolleger.
  • De må kunne koordinere og inspirere nettverk av team og sørge for at organisasjonen fungerer som en helhet.

Dette er en stor oppgave for den enkelte leder. For enhver leder krever det derfor å bygge en dyp bevissthet både om seg selv og om miljøene rundt dem.

Ledere må sette tonen

Det blir stadig viktigere for organisasjoner å fremme trivsel, tilknytning og ekthet på arbeidsplassen, og ledere må sette tonen, står det i McKinseys rapport. De må ha mot og ydmykhet til å utfordre seg selv og gå utenfor komfortsonen.

Det starter med at ledere bygger selvbevissthet om sine egne styrker og tendenser, spesielt under stress, og identifiserer strategier for å håndtere sine frykter og begrensninger.

Med denne selvbevisstheten vil ledere være bedre rustet til å utnytte sin mentale kapasitet, fornye sin energi og hjelpe andre med å nå sitt fulle potensial – og det til fordel for organisasjonen.

For å forme hvordan verdi skapes må lederens perspektiv gå fra å være en leder som sikrer at et forutsigbart overskudd, til en som er visjonær og kan engasjere mennesker til å levere verdi gjennom et overbevisende mål. Dette kan gi store konkurransefordeler. Og tenk bare hva det koster å miste én god kollega og måtte ansette og lære opp én ny person – ikke bare i penger, men i tapt kunnskap og forretningsforståelse.

Vi trenger ledere som roser, støtter, sikrer psykologisk trygghet på arbeidsplassen og kobler den enkeltes bidrag til helhetens suksess.

Vi trenger ledere som forklarer i stedet for kommanderer og reagerer på problemer ved å lytte og forstå. Ledere som driver endring, leder teamarbeid og fremmer samarbeid.

Når det er mer engasjement på jobben, færre sykedager og færre utskiftinger, kan ledere bidra til en meningsfull arbeidsplass hvor alle trives.

Er du en slik leder?

 

Kilder: McKinsey, The State of the Organizations in 2023