Hva kjennetegner en god leder?

Vi tror at de aller fleste har potensial til å bli en dyktig leder. Hvilke egenskaper kan ha betydning for deg, både nå og i fremtiden?

Gjennom mange år har vi vært så heldige å jobbe tett med ledere, blant annet som trenere i lederprogrammet Kommunikasjon og ledelse. Vi blir fortsatt forbløffet over hvor mye en person kan forandre sin opptreden, vaner og målfokus på bare 12 uker. Dette gir resultater både personlig og for bedriften.

Hva er det vi ser går igjen hos de som virkelig er gode ledere? Og er dette noe som kan trenes opp? Ja, mener vi!

Her er det vi har lagt merke til at deltakerne våre bevisst jobber med på lederutvikling:

 

1. Å bli modigere. En god leder tør å ta risiko, innrømmer feil og utfordrer andre. Å bli modigere er absolutt mulig. Det handler om å utfordre seg selv, sette ting i perspektiv og bygge selvtillit gjennom positive erfaringer. I våre ledertreninger må lederne dele refleksjoner og tanker med andre ledere i samme situasjon, og coache hverandre. Dette kan være utfordrende i starten. Men når de trener, vokser selvtilliten.

 

2. Å ha integritet. En god leder står fast ved sine prinsipper og er ærlig. Trofasthet mot seg selv og andre, og å handle etisk, er trekk som kan utvikles over tid. Ledere med integritet vinner tillit og skaper trygghet og forutsigbarhet. De er pålitelige, står for sine ord, og innrømmer feil – de lever som de lærer.

 

3. Å tenke strategisk. En god leder ser muligheter, er analytisk, jobber strukturert og holder fokus. Å være strategisk betyr å tenke langsiktig, analysere faktorer som påvirker selskapet og jobbe målrettet. En strategisk leder er nysgjerrig og forutser fremtiden. Det kan være krevende å se forbi umiddelbare utfordringer, men det er nettopp her struktur og langsiktighet spiller en nøkkelrolle.

 

4. Å bli bedre til å kommunisere. En god leder er klar, lyttende, overbevisende. Effektiv kommunikasjon for ledere betyr å lytte, forstå, og formidle komplekse ideer enkelt. Bevisstgjøring og praktisk trening hjelper til å eliminere dårlige vaner og forsterke det som fungerer.

 

5. Å være en lagspiller. En god leder motiverer og løfter andre. En leder er bare så god som teamet sitt. Det krever tillit, åpenhet og samarbeid for å skape et miljø hvor alle føler seg verdsatt. Medarbeidere som er engasjert og opplever at det er psykologisk trygghet på arbeidsplassen, bidrar ikke bare til egne resultater, men også til selskapets suksess.

 

6. Å få større gjennomføringsevne. En god leder gjennomfører og leverer resultater. En leders gjennomføringsevne er et resultat av alle de fem egenskapene som er nevnt over. Det innebærer å sette gode mål, jobbe strategisk, kommunisere effektivt og være modig nok til å ta vanskelige samtaler og avgjørelser.

 

Det er viktig å huske at gode ledere utvikles over tid. Det krever lidenskap, vilje, støtte og hardt arbeid.

Invester litt av tiden din sammen med oss

Alle kan utvikle seg til å bli den lederen de ønsker å være. Har du lyst til å lære mer?

Er du interessert i å styrke ditt lederskap? Meld deg på en gratis workshop, der vi deler ledertips og verktøy som du kan ta i bruk samme dag.

Hjertelig velkommen!