12 uker – 48 timer – en mer bevisst leder

– Det ble synlige endringer hos absolutt alle de 22 deltakerne, og det til tross for at det var så mange ulike personligheter i ulike roller, forteller Pia K. Harneshaug, som er CEO i Hesnes Group.

– Jeg har blitt inspirert, motivert, hatt det utrolig gøy og – ikke minst – blitt utfordret.

Hva er den største endringen du har opplevd i løpet av programmet?

– Jeg har blitt en mer bevisst leder! Hver og én av oss er forbilder på jobb. Jeg tenker mer over hvordan jeg påvirker andre, og hvordan jeg selv blir påvirket.

Det er tydeligere for meg hva som er bra og ikke så bra, og jeg tar tak i hendelser tidligere, fordi jeg ser utfordringer rundt meg raskere nå. Jeg har også blitt bedre til å stole på magefølelsen min.

Harneshaug fullførte programmet Kommunikasjon og lederskap i oktober 2022.

Og hva har du konkret endret i ditt lederskap?                       

– Jeg er nok ganske uredd. Etter programmet er jeg enda mer bevisst når jeg møter utfordringer. Jeg har fått teknikker som gjør at det er lettere å få folk med meg, og som igjen gjør at vi sammen når målene enklere.

– Jeg har fått teknikker til å oftere komme til poenget tidligere, bruke historier i min formidling og bli kort og presis nok. I tillegg er jeg mer oppmerksom på eget og andres kroppsspråk, og tar mer tak i meg selv og de rundt meg hvis det er noe som skurrer. Jeg er mer nysgjerrig, stiller åpne spørsmål og lytter mer til hva som faktisk blir sagt.

Harneshaug understreker at det har blitt tydeligere hvordan hun som leder kan være med på å skape et godt sted å være.

Hvordan kan du som toppleder bidra til bedre employer branding? 

Jeg jobber aktivt for at Hesnes skal være et selskap som bryr seg om folk. Ansatte og mulige fremtidige ansatte skal tenke: «Dette er et kult sted å jobbe, her vil jeg være».

Harneshaug legger til at hun ser det er viktig å være mer synlig, også i sosiale medier.

– Jeg er ikke så opptatt av det for min egen del. Men jeg skjønner bedre nå at vi må være mer til stede, fordi det vil skape ringvirkninger i hele organisasjonen. Vi trenger å gjenta vårt viktigste budskap om at folka er det viktigste hos oss. Å heie på hverandre betyr mest – å fremsnakke hverandre fremfor å baksnakke.

Hva ser du kan gjøres annerledes?

– Jeg opplever at folk kan snakke over hodet på andre, med faglige uttrykk, lange setninger og utydelig språk. Ledertrenerne fra Dale Carnegie tvinger oss til å bli bevisste på å være mye mer konkrete, bruke et språk som alle forstår og forenkle budskapet vårt.

Og, ikke minst, hva et smil i hverdagen gjør for andre!

Pia

Jeg har fått teknikker som gjør at det er lettere å få folk med meg, og som igjen gjør at vi når målene enklere.

Pia Harneshaug / Chief Executive Officer, Hesnes Group
Hesnes 6364

Pia Harneshaug, CEO i Hesnes Group, har blitt enda mer bevisst når hun møter utfordringer. Foto: Hesnes Group.