Lederskap, bærekraft og suksess
hos COWI Norge

På elleve måneder har Birgit Farstad Larsen, administrerende direktør i COWI Norge, skapt resultater og styrt selskapet mot bærekraftige mål.

Birgit kommer fra stillingen som divisjonsdirektør for divisjon bygninger og har tidligere hatt både internasjonale og nasjonale stillinger i COWI. Med erfaring fra alle fire sporene i selskapet – fag, prosjekter, marked, og linje – bringer hun en helhetlig oversikt til rollen som administrerende direktør.

Forståelse gjennom innsikt
I løpet av den 25 år lange karrieren i COWI tok Farstad Larsen ved et tidspunkt et bemerkelsesverdig steg ned – fra direktør til avdelingssjef.

– Dette var helt bevisst, forklarer hun. – Det ble nok sett på av mange som et rart valg. Men jeg gjorde det for å forstå organisasjonen bedre.

På ett år oppnådde hun imponerende resultater. Hun løftet resultater fra røde til svarte tall og etablerte tillit og samarbeid. Hun trekker frem lederskapstrekanten som en kritisk komponent i hennes tilnærming til ledelse. Dette verktøyet fikk hun ta del i på programmet Kommunikasjon og ledelse.

– Lederskapstrekanten har jeg brukt mye i alle mine roller i lederskapet mitt, sier hun. – Ikke minst når jeg har fått nye ledere om bord i organisasjonen. Modellen fokuserer på å bygge tillit og samarbeid før man utfordrer.

Hva er ellers det viktigste du tok med deg fra programmet?

– De 30 prinsippene innen ledelse har gitt meg mye verdi. Når jeg genuint ser ting fra andre menneskers perspektiv, merker jeg at jeg når frem på en annen måte. Ved uenigheter blir vi først enige om hva vi er enige om. Deretter kan vi diskutere det vi ikke er enige om.

Bærekraftig ledelse for fremtiden
– Jeg ser frem til å levere løsninger som bidrar til at samfunnet når viktige klimamål, sier Farstad Larsen, som har en tydelig lidenskap for å rette COWIs prosjekter i en bærekraftig retning.

COWI Norge har satt seg et ambisiøst mål: 100 % av prosjektene skal drive kundene i bærekraftig retning innen to–tre år.

– Vi skal være en kraftig utfordrer på bærekraft. Før vi tenker COWI, skal vi tenke: «Hva er kundens behov?» Der er vi godt i gang!

«De 30 prinsippene innen ledelse har gitt meg mye verdi.
Når jeg genuint ser ting fra andre menneskers perspektiv, merker jeg at jeg når frem på en annen måte. »

Birgit Farstad Larsen / Administrerende direktør, COWI Norge
Birgit Farstad Larsen jobb

Birgit Farstad Larsen, administrerende direktør i COWI Norge.
(Foto: Ragnhild Heggem Fargerheim, COWI.)

COWI i Norge:

CEO: Birgit Farstad Larsen
Antall ansatte: 1450 personer
Mål: 100% av prosjektene skal drive kundene i bærekraftig utvikling.