Fra bekymring til bevisst ledelse

Kristian Gjestemoen er én av mange fra Betonmast som har gått på det åpne programmet Kommunikasjon og ledelse. Tidligere kunne bekymringer over større byggeprosjekter surre rundt i hodet hans til leggetid.

– Det viktigste jeg tok med meg fra programmet, var verktøy til å redusere disse bekymringene, blant annet fra den ene boken vi alle fikk utdelt: «Lev livet uten bekymringer».

Dette førte til at jeg fikk mer ro, sov bedre og ble modigere. Jeg har lært at jeg trygt kan ta større risikoer.

Hele Kristians lederteam og andre talenter i Betonmast har gått på dette programmet etter at han tok det i 2014.

– Fordelen for oss er at hele teamet har fått en felles plattform med tanke på:

  • hvordan vi skal lede oss selv og andre,
  • hvordan vi kan slutte å bekymre oss unødig,
  • hvordan vi kan bygge langvarige relasjoner og sterke bånd, både internt og med byggherre.

Hvilke endringer ser du konkret hos teamet ditt?
– Jeg opplever at hele teamet har blitt mer frempå, tar mer ansvar og setter seg selv i førersetet for viktige mål de vil oppnå.

Dale Carnegie har også hjulpet oss med å få gode prosjektoppstarter og nyansatt-samlinger. Der har målene vært å styrke samhandling, definere visjoner og mål samt psykologisk trygghet. Å gå på et åpent program kombinert med et eget opplegg har vært gull for Betonmast.

Selv et åpent program er «skreddersydd»

– Det mest fascinerende med ledertreningen til Dale Carnegie er at uansett hvem vi sender på programmet, hva slags utfordringer de har og hvilken mennesketype de er – så får alle et individuelt tilpasset opplegg.

Kristian understreker verdien av å gå på Kommunikasjon og ledelse sammen med andre fra forskjellige typer bedrifter. Det har gitt Betonmast innsikt i andre og varierte problemstillinger. Samtidig ser han og kollegene at mange av temaene innen ledelse, stressmestring og relasjonsbygging faktisk er ganske like på tvers av næringslivet.

Verdi internt og eksternt

– Vi har valgt å sende to og to på programmet sammen. Når de avslutter Kommunikasjon og ledelse, har de fått personlig verdi og enda større verdi for oss som team. I tillegg har de bygget givende relasjoner på kryss og tvers. Det betyr mye for meg!

Jeg har fått mer ro, sover bedre og har blitt modigere.

Kristian Gjestemoen / Daglig leder, Bestonmast Buskerud/Vestfold
kristian gjestemoen

Kristian Gjestemoen, Daglig leder i Betonmast Buskerud/Vestfold, opplever at hele teamet tar mer ansvar og setter seg i førersetet for viktige mål de vil oppnå. Foto: Betonmast