Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Vinn-Vinn forhandlinger, tips for ledere

Leadership Development
 

Som ledere, kan evnen til å bruke vinn-vinn forhandlingsteknikk utgjøre hele forskjellen i å få til vellykkede forhandlinger. Likeledes kan det være avgjørende i situasjoner der du har behov påvirke kollegaer og tilrettelegge for konstruktive og positive relasjoner. Her er 6 punkter som du som leder kan tenke på i forbindelse med en forhandling.

 
1. Vit hva du vil - Som leder er det viktig å gå inn i en forhandling vel viten om hva du ønsker å oppnå. Sørg for at du legger mye tid og omtanke i hva du ønsker og hvorfor du ønsker det. Husk at det er viktig å vurdere hva som er i det for deg økonomisk, følelsesmessig, intellektuelt, fysisk, osv. Det hjelper også å bli klar over hva du ønsker å unngå. Lag en liste.
 
2. Vite hva motparten ønsker - Din motpart vil også ha en agenda når han eller hun kommer inn i forhandlinger. Gjør et poeng ut av å forstå på forhånd hva han eller hun ønsker avslutningen av forhandlingen vil være. Forstå de økonomiske, følelsesmessige, intellektuelle eller fysiske resultatene som han eller hun er ute etter.
 
3. Forutse innvendinger – En forhandlingsprosess er ikke alltid lett. Som leder må du forstå at du vil møte noen innvendinger underveis. Du kan forberede deg på dette ved å gjøre din due diligence før forhandling. Kontroller at du har relevant bevis som den andre parten kan identifisere og forholde seg til.
 
4. Identifisere kompromisser - Bestem deg for hva din absolutte ikke-omsettelige varer og ønsker er og hva du er villig til å gi og ta. Det er mest sannsynlig ikke realistisk at du kan forvente å få alle dine behov oppfylt. Forhandlinger handler om å gi og ta, og som leder må du være forberedt på å møte dine ansatte halvveis.
 
5. Bestem din "walk-away" - Når du bestemmer deg for hva som er din "walk-away," definerer du det punktet der det ikke er verdt å gå videre med forhandlingene. Før forhandlingene starter, bestemmer du deg for hva din "walk-away" er. Dette vil være din viktigste kilde til forhandlingsmakt, så når din "walk-away" er oppfylt, må du sørge for at du tar initiativet til å avslutte forhandlingene.
 
6. Øv med en partner - Som tilfellet er med alle viktige presentasjoner, har du større fortrinn når du trener og praktiserer. Du kan bli stilt overfor en vanskelig diskusjon, og det er alltid best å sørge for at du trener på mulige utfall. Ved å øve med noen andre vil du bygge opp selvtilliten din og din trygghet i situasjonen og det vil til slutt hjelpe deg i å fremføre forhandlingene på best mulig måte.
 
 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com