Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Utfordringer vi vanligvis møter i endringsprosesser

Utfordringene du møter i en endringsprosess vil vanligvis utarte seg på flere nivåer og med forskjellig utgangspunkt og løsningsbehov.  Noen av utfordringene er på individnivå, andre utvikler seg innenfor team og noen utfordringer vil dukke opp på tvers av organisasjonen. For å lykkes i endringsprosesser må du være klar over disse utfordringene og være forberedt på å håndtere dem profesjonelt og konfidensielt.

Håndtere motstand

Endring møter vanligvis en eller annen form for motstand. Enkeltpersoner føler gjerne at de mister ansvar, valgfrihet, eller ressurser på grunn av et skiftende arbeidsmiljø. Som et resultat av dette vil de holde fast ved det de kjenner og som er trygt. Som leder eller endringsagent kan det være viktig å tydelig kommunisere årsaken til endringen, samt kommunisere hva som vil skje, eller ikke vil skje. Dette kan bidra til å redusere utryggheten medarbeiderne kan føle. Fokuser på fordelene og bruk for eksempel Dale Carnegie sitt prinsipp: Kast ut en utfordring! På den måten vil dine medarbeidere ta initiativ og føle et eierskap til endringen. Hensikten med en endring er at alle parter kommer styrket ut av den.  

Få medhold

En av de største utfordringene i endringsprosesser er at medarbeidere ofte ikke forstår årsaken til endringen, eller konsekvensene av å ikke gjennomføre den, og dermed ikke tar det alvorlig nok. I perioder med endring vil enkeltpersoner ofte ha en tendens til å bli passive. Din utfordring vil da være å motivere både deg selv og kollegaer til å ta endringen på alvor og støtte den. En måte å gjøre dette på er å; i samarbeid med de involverte, sette nye mål og visjoner for å stake ut kursen mot å skape ny kultur.  

Redusere bekymring

Endringer kan ofte føre til bekymring blant medarbeiderne fordi prosessen og fremtiden blir usikker og det er utfordrende å se for seg en ny situasjon. . Det er mer sannsynlig å få enkeltpersoner til å omfavne endringsprosessen, og teamet til å jobbe sammen, når graden av bekymring eller stress er på et minimum. For å få til dette er det viktig å ha en konkret og kommunisert plan for implementering av endringen og å skape eierskap til planen. Det er også viktig å erkjenne at planen og  de involvertes roller  vil kunne utvikle og endre seg i løpet av prosessen. For å redusere bekymring, sørg for å gi ærlig og oppriktig ros (prinsipp 2) til medarbeidere og ros hvert eneste fremskritt du ser (prinsipp 27).  

Skape samarbeid

Endringsprosesser kan føre til at samarbeidet i organisasjonen bryter sammen. Under endring opplever organisasjoner ofte en «silo-effekt» mellom avdelinger. Det vil si at avdelinger eller team med ansvar som overlapper hverandre, begynner å fungere uavhengig av hverandre, og kommunikasjonen svikter. Samarbeidet havner på et minimumsnivå. Som deltaker i endringsprosessen, er din utfordring å bryte ned barrierene som skaper silo-effekten, og i stedet bygge broer  mellom avdelingene eller teamene der det er hensiktsmessig. En måte å gjøre dette på, er å ha faste ukentlige møter med representanter fra hver avdeling hvor felles ansvarsområder og aktiviteter er på møteagendaen.

Sikre de riktige prioriteringene

Når arbeidsmiljøet møter endring, er det vanlig å oppleve en forvirring over prioriteringer. Hvis du eksempelvis får en ny leder, kan han eller hun ha en annen oppfatning av hva som er det viktigste å prioritere, eller hva som bør fokuseres på for å komme ut av endringen på en vellykket måte. Får du nye arbeidsoppgaver, blir flyttet til ny avdeling, eller får nye ansvarsområder kan det være vanskelig å forstå hva som er viktigst å prioritere. Den beste måten å møte disse utfordringene på er å ta tak i det som føles usikkert så tidlig som mulig. Klargjør forventninger dere har til hverandre som team, og til selve endringsprosessen, samt tydeliggjør målene på en så tidlig fase som mulig.

 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com