Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Utfordringer når endringer skjer

endring-og-tilpasning
 

Hver gang noe viktig endrer seg i organisasjonen, oppstår det utfordringer. Noen av utfordringene er personlige, noen utvikler seg innenfor spesifikke team og avdelinger og andre utfordringer utvikler seg på tvers av avdelinger. Skal du lykkes med organisasjonsendringer, er det nyttig å være klar over utfordringene, og være forberedt til å håndtere dem på en profesjonell og fleksibel måte.

Håndtere motstand
Endringer skaper vanligvis en viss grad av motstand fordi medarbeidere føler ofte at de mister innflytelse, selvråderett eller ressurser på grunn av at arbeidsmiljøet endrer seg. Etter hvert som teammedlemmene engasjerer seg i endringene, blir det din oppgave å utfordre dem, overbevise andre om å vise mindre motstand og fokusere på positive resultater.

Skap engasjement
En av de største utfordringene i en endringsprosess er ganske enkelt å få folk til å ta endringen seriøst. I endringsperioder er det mange som "venter og ser", og verken omfavner eller motarbeider endringen. Din utfordring er å engasjere medarbeiderne til å ønske endringen velkommen, støtte den og til og med kjempe for den, ved å fokusere på hva  endringen vil ha av verdi for dem, når endringen er gjennomført.

Minimer engstelsen
Endringer skaper ofte engstelse. Folk er mer tilbøyelige til å omfavne endringer og teamene fungerer bedre når engstelsesnivået er minimalt. Din utfordring når du skal minimere engstelsen, er å forstå medarbeiderne og hva de er bekymret for. På den måten gir du deg selv mulighet til å komme engstelsen i forkjøpet og argumentere for endringen til fordel for de ansatte.

Oppnå samarbeid
Organisasjonsendringer kan bryte ned et godt samarbeid. I en endringsfase oppstår det ofte en "siloeffekt" mellom avdelinger, funksjoner og team, der de slutter å samarbeide. Samarbeid og kommunikasjon er minimalt i slike perioder. Som deltakere i en organisasjonsendring utfordres dere til å bryte ned disse murene og bygge eller opprettholde samarbeid mellom organisasjonsfunksjoner.

Fastslå riktige prioriteringer
Når arbeidsmiljøet endrer seg, er det vanligvis uklarhet om prioriteringer. Hvis du for eksempel får en ny leder, lurer du kanskje på hva hun eller han prioriterer høyest, eller hva du skal fokusere på for å oppnå en vellykket endring. Den beste måten å møte utfordringen ved organisasjonsendringer på, er å planlegge dem nøye og være åpen om planene.

 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com