Å jobbe med temaer som relasjonsbygging, stresshåndtering, håndtering av utfordrende situasjoner og bedre gjennomslag i kommunikasjonen, var viktig for å styrke mine lederegenskaper. Det å bli «tvunget» til å gjøre en endring i arbeidshverdagen, gjorde at jeg tilegnet meg kunnskapen mye mer effektivt!

Categories: