Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Hvordan få medlemmer i ditt team til å ta ledelsen

business-growth
 

En av suksessfaktorene i dagens arbeidsmarked er å ha et team som utfyller hverandre. Ulike personligheter blir motivert på ulikt vis. Mennesker har forskjellige kvaliteter, og vi må forstå at andre kan ha forskjellige mål eller ambisjoner enn oss selv. Derfor må vi ta i bruk ulike teknikker for å inspirere og motivere ulike mennesker. Her er 7 tips for å inspirere medlemmer i ditt team til å ta mer initiativ, eller rett og slett å ta ledelsen når behovet melder seg! 

 • Utfordring! Kast ut en utfordring. Du har sannsynligvis mange utfordringer å velge fra i din jobbhverdag.  Noen mennesker trenger en spesifikk utfordring for å bli motivert. Ved å kaste ut en utfordring kan du også spesifisere veldig konkrete og tydelige mål å jobbe mot. Trenger dere 50 nye kunder før sommeren, doble antallet kvalifiserte leads i løpet av året, eller booke 5 møter i uken? Jo mer konkrete mål, jo lettere er det å måle resultatet av innsatsen.   
 • Appeller til de edle motivene! Mange medarbeidere kan tenke at deres innsats ikke utgjør noen forskjell. Ved å appellere til de edlere motivene kan du øke arbeidsmoralen samtidig som du setter en høy standard for ditt team. Et eksempel kan være å sette lys på hva organisasjonen deres gjør for samfunnet, enten gjennom lokale initiativ eller ved å støtte veldedige organisasjoner. En annen måte å appellere til de edlere motivene på kan være å henvise til moral, og stille spørsmål som: Hvilke moralske eller etiske retningslinjer forholder dine medarbeidere seg til? Hvordan begrunner de sine handlinger og synspunkter? Hva slags medarbeidere ønsker de å være?
 •  
 • Vær sympatisk! Si aldri "Du tar feil!". Vær heller interessert i den andre personen. Lytt til personens ideer og ønsker. Kanskje ser dere at dere har mer til felles enn først antatt, eller det kan vise seg at den andre personens ideer er nøye gjennomtenkt og fornuftige likevel.
 •  
 • Bevis! Bruk bevis for å få gjennomslag for dine ideer. Et bevis kan være en konkret case eller et empirisk eksempel som underbygger ditt synspunkt. Det kritiske ved bevisbruk er at det må være empirisk og faktabasert, ikke en påstand eller subjektiv oppfatning. Å bruke bevis gir deg øyeblikkelig kredibilitet. Hvis du har et bevis som underbygger ditt synspunkt, bygger du tillit hos ditt team, og selv kolleger som i utgangspunktet har et helt annet standpunkt vil legge merke til det du sier.  
 •  
 • Lytt! Lytt til hva dine teammedlemmer har å si. Noen medarbeidere har kanskje ikke ambisjoner til å nå toppstillinger, men er fornøyd hvis deres meninger og ideer blir verdsatt. Ta hensyn til dette, og erkjenn verdien disse kollegene tilfører teamet likevel.  
 •  
 • Still spørsmål! Still spørsmål til dine teammedlemmer i stedet for å gi ordre, og la dine medarbeidere komme med løsningen selv. Dette skaper initiativ og ansvarsfølelse hos dine medarbeidere.
 •  
 •  Få medlemmene i ditt team til å føle seg viktige! - Og gjør det oppriktig. I møte med utfordringene i hverdagen, må medarbeidere bli forsikret om at deres bidrag og lederskap faktisk har en innvirkning på selskapets overlevelse, stabilitet og vekst.  Gi dine medarbeidere ærlig og oppriktig ros – gjerne foran andre!  Husk på at det er ros som er spesifikk og underbygget med bevis som virkelig gir inntrykk hos personen du ønsker å rose!
 •  
  Lær mer om hvordan du kan utvikle din evne til å samarbeide, kommunisere og vise lederskap på informasjonsmøte for Kommunikasjon og Lederskap.
 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com