Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Unngå ”silo-tankegangen”

En måte å bygge og beholde medarbeidere er å gi dem viktige roller i teamet, slik at de blir kjent med hele organisasjonen og får mulighet til å påvirke. Det vil også gagne organisasjonens resultat og effektivitet å skape team som arbeider på tvers av avdelinger. Økt forståelse for hverandres situasjon samt relasjoner skapt på tvers i organisasjonen kan bidra til et smidigere samarbeid og mer effektiv måloppnåelse. Rask respons og en proaktiv holdning til endring er noe konkurranseutsatte organisasjoner er helt avhengige av. Her er 10 tips til hvordan få effektive team på tvers av avdelinger til å fungere.

 

1. Sett i gang

 

Av og til er det så mye som skjer i et prosjekt at vi ikke alltid vet hvor vi skal starte. Da er det ofte bedre å sette i gang med noe enn å avvente. De andre i teamet setter pris på kollegaer som får ting gjort og beveger teamet fremover, enn kollegaer som ikke tørr å ta initiativer.

 

2. Samarbeid med det uunngåelige

Alle har vi jobbet i team med noen som overreagerer på uforutsette hendelser og oppgaver, uavhengig av hvor viktig hendelsen er. Det bidrar til avbrytelser, lite fokus og sinker fremdriften i prosjektet. Enhver organisasjon kan ha utfordringer med forsinkelser i produksjon, vær og vind, salgssykluser, transport, kundeklager og ansatte som skifter stilling internt eller eksternt. Da gjelder det å håndtere disse uforutsette hendelsene på en positiv måte.  

3. Forsøk å komme styrket ut av en utfordring

Enhver utfordring gir en mulighet for å skape bedre organisasjonsstruktur, bedre interne prosesser og relasjoner. Når vi ser på utfordringer som en mulighet til å forbedre og vokse, vil også vår innstilling bli påvirket i positiv retning. Dette vil igjen gi større sannsynlighet for å lykkes med å oppnå resultater.

4. Gjør så godt du kan

Når teamarbeidet/prosjektet ikke oppnår planlagte mål, kan vi føle oss stresset og skape unødvendige bekymringer. Det blir forsterket når du kjenner at du kunne ha prestert mer og bedre. Tar du i bruk prinsippet om å "gjøre så godt du kan" kan det gi deg større stolthet og trygghet i arbeidet ditt, selv om det skulle vise seg å ikke strekke til.  

5. Rydd pulten

En ryddig pult gir et ryddig sinn. På samme måte som en uoversiktlig og uorganisert arbeidsplass kan forvirre og gjøre oss mindre effektive i arbeidet vårt. De fleste av oss jobber i åpne landskap og holder vi orden på våre egne arbeidsplasser hjelper vi også andre til å ha oversikt, ved å være gode forbilder.

6. Prioriter

Å være et teammedlem betyr at du ofte havner i situasjoner der prioriteringene endrer seg. Den viktigste utfordringen vi står overfor er å prioritere oppgavene rett og ta umiddelbart tak i de oppgavene som haster mest. Dette kan bety at du trenger å ta tak i utfordrende samtaler med de andre teammedlemmene. Ofte vil andre akseptere og forstå endrede prioriteringer når vi forklarer det på en gjennomtenkt, ærlig og åpen måte.

7. Løs problemene med en gang

Det å utsette oppgaver, reduserer effektiviteten til teamet. Som teammedlemmer tar vi ofte ansvar og blir stresset eller bekymret når oppgavene samler seg opp. Andre teammedlemmer setter pris på at vi utfører oppgaver vi er tildelt med en gang og unngår å utsette. På den måten går det ikke utover effektiviteten til de andre teammedlemmene, som ofte er avhengige av arbeidet vi utfører.  

8. Engasjer deg i jobben din

Av og til jobber vi med kollegaer som mangler energi og engasjement i jobben sin og som påvirker de andre på en negativ måte. På tross av utfordringer, hindringer og frustrasjon er det vårt ansvar som teammedlemmer å opprettholde vårt eget engasjement og ta ansvar for å opprettholde en positiv stemning i teamet.

9. Forvent utakknemlighet

I dagens arbeidsmarked er det høye forventninger til prestasjon, og det kreves at medarbeidere jobber hardt og yter sitt beste. Da er det ikke alltid noen som forteller oss at vi har gjort en bra jobb. De fleste kollegaer viser mest sannsynlig ikke hvor mye de setter pris på den jobben vi gjør. Noen kollegaer har heller ikke evne til å se hvor mye arbeid vi legger i selskapet vi jobber i. Å forvente å få tilbakemelding kan bidra til frustrasjon. Dersom du ikke forventer tilbakemelding, vil det bety desto mer når du får det.   

10. Heng deg ikke opp i bagateller

En av de viktigste rollene du som teammedlem har, er evnen til å beholde perspektiv på oppgaver. Ofte er det ikke verdt tiden det tar, å bry seg om bagateller i hverdagen. Det er ditt ansvar som et effektivt teammedlem å luke bort bagatellene i arbeidshverdagen og beholde fokus på de store og viktige linjene for å oppnå mål. 

 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com