Engasjerte medarbeidere presterer bedre

Skanska

case_studies

Dale Carnegie Training samarbeider med store, mellomstore og små bedrifter for å bidra til at de når de resultatene de ønsker.

Når jeg gikk programmet var jeg prosjektleder, og målet med mitt arbeid og deltakelse var å gjennomføre et større byggeprosjekt til rett tid og rett kvalitet, samtidig som jeg beholdt og utviklet sterke relasjoner til byggherre, underentreprenører og prosjektmedarbeidere.

Jeg fikk mange gode verktøy for å utvikle sterke relasjoner og å motivere alle involverte parter mot felles mål. Som leder av et team og prosjekt vil din evne til å skape og utvikle gode relasjoner, oppnå tillit hos dine medarbeidere og vise engasjement, være de viktigste faktorene for å lykkes. 

Og gjennom programmets 12 ulike samlinger utviklet jeg både egne evner og forståelsen av hvor avgjørende det er å ha tillit for å kunne påvirke og lede mine medarbeidere.

Resultatet var at vi sparte masse tid og energi på å løse opp i utfordringer sammen, og skapte et felles engasjement hvor alle var involvert.

Programmet er annerledes fordi du som deltaker involveres 100 % hele tiden. Det nytter ikke å sitte på bakerste rad og passivt høre på foredrag. Likte spesielt at vi prøvde ut alt vi lærte umiddelbart i prosjektet på jobb, sånn at vi fikk sett og kjent på følelsen av å gjøre ting på en litt annen måte. At vi også hver uke ble «tvunget» til å tenke gjennom, og fortelle om erfaringen når vi hadde prøvd ut det vi lærte på jobben, gjorde at endringen ble lettere å sette ut i live.

I tillegg er det å trene på å ta ordet en meget stor verdi som prosjektleder. Har du et ønske om å være med å påvirke, er du nødt til å ta ordet og synliggjøre det du har å si. Gjennom programmet ble jeg mye tryggere på å ta ordet og å fremlegge mine ideer. Det du lærer i programmet, er ulike måter å legge frem ditt budskap på sånn at sannsynligheten for at du får gjennomslag øker.

Jeg kan virkelig anbefale andre prosjektledere dette programmet!

Tommy Simenstad
Prosjektsjef i Skanska

skanska-orig-logo-rgb-534

 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com