Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Referanser

test_linkedin

Dale Carnegie Training samarbeider med store, mellomstore og små bedrifter for å bidra til at de når de resultatene de ønsker.

The Future
Gjennom å komme tettere på personer ved å være genuint interessert og stille spørsmål, forsto jeg lettere motivene bak, og klarte å skape vinn-vinn-løsninger både for leverandørene og for meg selv. Dette førte til at jeg fikk signert to leverandøravtaler på 8 uker, en prosess som normalt tar 12-18 måneder. Jeg ville antagelig vunnet frem med min gamle fremgangsmåte også, men jeg ville aldri ha vunnet frem så raskt i en oppstartsfase av selskapet jeg nå er i gang med.

AF Byggfornyelse
Jeg kalkulerte to prosjekter og vi vant begge. I forhandlingene skapte jeg tillit gjennom å lytte, være rolig og ta innover meg hva den andre part sa. Jeg har blitt en tryggere prosjektleder med større forhandlingskraft og evne til å samarbeide. Totalt sett vil dette skape større verdier også fremover.

EH Consult
Styrken i programmet Kommunikasjon og lederskap er at jeg har fått mange knagger å henge hverdagen på, og hele tiden kan relatere hva jeg gjør på jobb til det vi lærer i programmet. Det var særlig fokus på evnen til å bygge relasjoner og verktøy til å håndtere stress som jeg umiddelbart tok med til min arbeidshverdag.

AF Byggfornyelse
"Mitt mål med programmet var å senke kostnadene på et prosjekt jeg skulle inn i med 7%, samt å vinne en ny kontrakt. Resultatet ble at vi senket kostnadene med 8.4% og at vi fikk tilslag på 3 nye prosjekter til en verdi av henholdsvis 4 millioner, 18 millioner og 27 millioner."

 

Skanska
Programmet er annerledes fordi du som deltaker involveres 100 % hele tiden. Det nytter ikke å sitte på bakerste rad og passivt høre på foredrag. Likte spesielt at vi prøvde ut alt vi lærte umiddelbart i prosjektet på jobb, sånn at vi fikk sett og kjent på følelsen av å gjøre ting på en litt annen måte. 

Det norske Veritas
"Jeg har fått bedre selvinnsikt og forståelse av andre. Jeg lytter mer, er mer positiv og håndterer konflikter og vanskelige personer på en mer profesjonell måte. Jeg fikk også utfordret meg selv mtp. å engasjere tilhørerne"

Alfred Berg
Dale Carnegie Training, både de vi har jobbet med i Norge, og i Sverige, er dyktige til å tilpasse seg gruppen og å sette hele treningsprosessen inn i vår kontekst. En unik styrke er deres evne til å tilpasse deg og utfordre hvert enkelt individ, samtidig som at de aldri slipper selskapets mål av syne. Det at de er så individ fokusert i sin trening er en stor grunn til at de treffer så bra, da hver enkelt ble ansvarliggjort for å få til forbedringer. 

 

Det norske Veritas
"Leadership Engagement er et av de beste kursene jeg har deltatt på. Jeg lærte hvordan jeg kunne bli en bedre leder, ble tryggere på meg selv i uforberedte situasjoner og ble mer oppmerksom på hvordan jeg blir oppfattet av andre"

FMC Kongsberg Subsea AS
"Selv om alle går gjennom samme program er det et individuelt fokus. Det at fokuset også er på å videreutvikle dine styrker, fremfor å bryte ned, gjør at det blir lettere å se egne feil og også ta tak i disse på en konstruktiv måte"

Datametrix
"Utfordringen var å øke faktureringsgraden til teamet. Den hadde ligget på ca. 60 % og målet var å øke den til 70 %. Da jeg avsluttet programmet hadde faktureringsgraden ligget på over 90 % de siste 10 ukene"

Skye
"Faglige områder kan jeg lese meg opp på,  men det som bidrar til å utvikle meg som leder og person må jeg øve på og det er nettopp det vi gjør i Kommunikasjon og lederskapsprogrammet til Dale Carnegie"

Aker Solutions
"Gjennom en prosess hos Dale Carnegie fikk jeg verktøy mtp. å sette tydelige mål og bryte målene ned til hva som måtte skje hver uke og hver dag. Dette har ført til at jeg har blitt tryggere og mer fokusert i mitt arbeid som igjen gjør det lettere å stille krav og gjøre de rette tingene for å sikre fremdrift"

DNB LCI SOL Strategy
"Veldig praktisk og rettet direkte mot mine arbeidsoppgaver på jobb! Dette er det flere i DNB som hadde hatt godt nytte av!"

Syscom 
"Gjennom treningen begynte vi alle å sette oss høyere mål og tro på det, vi jobber bedre som team og har fått mange nyttige verktøy. Som en konsekvens av dette fikk vi et resultat på 4,5 mill. bedre enn først forventet"

Skiforeningen
"Det som skiller Dale Carnegie dra andre er at prosessene ansvarliggjør, skaper tilhørighet og en lyst til å levere på et høyt nivå over tid!"
 
Radisson Blu Hotels & Resorts
"Trivselen i avdelingen har økt, vi samarbeider bedre, da vi har brutt ned noen interne barrierer. Som avdeling jobber vi også mye mer målbevisst, noe som igjen har økt salget totalt i avdelingen. For 2007 ble resultatet for salgsavdelingen på 23 millioner kr over budsjett"
 
DNB 
"Denne treningen har gitt oss bedre forutsetninger for å jobbe mer målrettet med våre salgsaktiviteter. Vi har lært å kjenne teamets styrker, begrensninger og utfordringer. Vi holder hverandre ansvarlige for våre salgsaktiviteter i større grad, noe som bidrar til større sannsynlighet for å lykkes med salgene våre"
 
Software Innovation 
"Gjennom prosessen lærte jeg mye om det å lytte og være oppriktig interessert i mine kollegaer. Resultatet er at mine kollegaer yter mer og er mer fornøyde. Som en konsekvens av prosessen har jeg redusert mitt eget stressnivå samt min prestasjonsangst"
 
Microsoft Entertainment & Devices Division
"Jeg fikk bedre innsikt i hva som motiverer mennesker til å prestere og hvordan kommunisere best mulig med mennesker."
 
Microsoft Norge 
"I programmet møtte jeg en mengde dyktige personer med mye relevant erfaring. Denne erfaringen, i tillegg til verktøyene fra Dale Carnegie, benytter jeg daglig i alt fra oppfølging av mine medarbeidere til eksterne forhandlinger. Jeg og teamet mitt kommer i dag raskere frem til de beste løsningene og benytter mindre tid på å få satt disse ut i praksis"
 
Haugen-Gruppen 
"Det jeg gjorde annerledes var å jobbe med relasjoner, spesielt mot salgsledelsen. Da tok de eierskap på en helt annen måte enn før. Konkret resultat var at vi fikk 15% salgsvekst på en kampanje der vi i utgangspunktet hadde satt et ambisiøst mål på 8% salgsvekst. Det betydde en omsetningsøkning på 2 millioner i en avgrenset periode"
 
Oslo universitetsykehus 
"Jeg er blitt mer trygg på min rolle som leder, jeg lytter mer og sier mer ja, gjennomfører morsommere møter, er mer avrundet og gir mine kollegaer mer ansvar. Det blir det resultater av!"
 
Tieto 
"Dette programmet har bidratt til at jeg tenker annerledes hver dag, i alt jeg gjør. Spesielt når jeg skal motivere andre, både kunder og kollegaer. Nå snakker jeg med andre og ikke til, slik jeg gjorde før. Det har bidratt til at jeg i møter med kunder og medarbeidere prøver å skape bedre kontakt, og jeg er sikker på at jeg får mer respons samt at de kommer med flere innspill enn tidligere"
 
Evry ASA 
"Jeg opplever at Dale Carnegie agerer som om de tar et ansvar for resultatet i de selskapene de jobber med. De får hver enkelt medarbeider til å føle seg ansvarlig, samt at de følger "ubehagelig" tett opp hver enkelt."
 
 
 
 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com