Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Pressemelding - Dale Carnegie Training avdekker de tre områdene som er avgjørende for medarbeiderengasjement.

 

Pressemelding (mai 2013)

Dale Carnegie Training og MSW Research har sammen gjennomført en omfattende global studie på medarbeiderengasjement

Over 1700 medarbeidere i aldersgruppen 18-61 år deltok i studien (feb 2012- feb 2013), som søkte å finne svar på hva som skaper og opprettholder medarbeiderengasjement på arbeidsplassen.

 

Hva skiller denne studien fra andre studier?

Tidligere studier på temaet "engasjement" har hovedsakelig fokusert på hvordan engasjerte ansatte kan påvirke et selskaps produktivitet og resultat på en positiv måte. Dale Carnegie Training sin studie har hatt et annet fokus; vi ønsket å finne de faktorene som driver medarbeiderengasjement.

Undersøkelsen konkluderte med at de tre driverne som skilte seg klart ut var:

 

• Forholdet til nærmeste leder

• Tro på toppledelsen

• Stolthet for organisasjonen

Den første driveren som påvirker medarbeiderengasjement gjelder forholdet til nærmeste leder. Det mest dramatiske rundt dette funnet viser at hvis en arbeidstaker er misfornøyd med sin nærmeste leder, er det 80 % sjanse for at de blir uengasjerte i sitt arbeid. Denne statistikken forsterker betydningen av å bygge positive relasjoner på arbeidsplassen. Og videre; å ha en omsorgsfull leder er et av nøkkelelementene for en positiv og suksessrik arbeidsmiljø-strategi. Arbeidstakere ønsker å føle seg verdifulle og ha en leder som er interessert i deres liv, helse og velvære.

Den andre driveren som påvirker medarbeiderengasjement er tro på toppledelsen. Arbeidstakere blir inspirert av rollemodeller som oppmuntrer til måloppnåelse, bidrar til positivt engasjement og et godt samlet arbeidsmiljø. Den tredje driveren viser at medarbeiderengasjement er høyest blant de som føler en stolthet for selskapet sitt.

- Norge er det landet i verden med størst grad av engasjement på arbeidsplassen.

Norge hadde høyest grad av engasjement innenfor alle områder i undersøkelsen.
I Norge svarte kun 12 % av deltakerne at de var uengasjerte, mot 19 % i resten av verden.
I Norge svarte 37 % at de var fullt engasjerte og 51 % delvis engasjerte, mot 37 % fullt engasjerte og 47 % delvis engasjerte internasjonalt og 29 % fullt engasjerte og 45 % delvis engasjerte i USA.


levels_of_engagement

 

Variabler som gav utslag på medarbeiderengasjementet:


Menn er i større grad engasjert på arbeidsplassen enn kvinner.

42 % av alle menn er fullt engasjerte, og 43 % er delvis engasjerte.
31 % av alle kvinner er fullt engasjerte og 60 % kun delvis engasjerte. 
Samtidig er det en større andel menn som er uengasjerte i jobben sin, 15 % mot 8 % av kvinnene som deltok.

Jo høyere stilling og høyere lønn man har i organisasjonen, jo større grad av engasjement.

65 % av alle seniorledere var fullt engasjerte, 29 % delvis engasjerte og 6 % uengasjerte, mot 37 % fullt engasjerte, 51 % delvis engasjerte og 12 % uengasjerte gjennomsnittlig.

Fullt engasjerte medarbeidere vil trenge en vesentlig høyere lønnsøkning for å forlate sin nåværende jobb, enn delvis engasjerte eller uengasjerte medarbeidere.

Hvilke emosjoner skaper engasjement?

52 % av de som blir selvsikre av å gå på jobb er fullt engasjerte.
46 % av de som blir inspirert av å gå på jobb er fullt engasjerte.
44 % av de som blir entusiastiske av å gå på jobb er fullt engasjerte.

 

Oslo, mai, 2013

 

 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com