Engasjerte medarbeidere presterer bedre

Pelle Sørvold - The future

Nettside6

Noe av det viktigste jeg har gjort annerledes etter at jeg begynte i programmet er å lytte mer for å få en dypere forståelse av motivasjonen til de jeg ønsker å få et samarbeid med. Jeg har brukt mye tid på å forstå de underliggende verdiene, og vektlagt det som har vært de viktigste elementene for leverandøren. I tillegg har jeg jobbet med å forstå personenes motiver. Jeg er født selger og har opp gjennom lagt til meg effektive teknikker som stort sett fungerer, men jeg kommer ikke nødvendigvis alltid i dybden på andres motiver. Noen ganger har det ligget noe i mellom som ikke har blitt sagt.

Gjennom å komme tettere på personer ved å være genuint interessert og stille spørsmål, forsto jeg lettere motivene bak, og klarte å skape vinn-vinn-løsninger både for leverandørene og for meg selv. Dette førte til at jeg fikk signert to leverandøravtaler på 8 uker, en prosess som normalt tar 12-18 måneder. Jeg ville antagelig vunnet frem med min gamle fremgangsmåte også, men jeg ville aldri ha vunnet frem så raskt i en oppstartsfase av selskapet jeg nå er i gang med. Dette gir meg en flying start på selskapet. Tidsbesparingen er verdt et års inntekt.

Pelle Sørvold, Daglig Leder, The Future AS

 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com