Kravet til prestasjoner i arbeidslivet øker. Baksiden av medaljen er at det leder til press og stress for mange – som igjen betyr sykefravær og oppsigelser.

I følge en rykende fersk undersøkelse utført av YouGov på vegne av Dale Carnegie Training sier hele 61 prosent av norske arbeidstakere at de opplever at det har blitt økte krav til prestasjoner på jobben de siste årene. 11 prosent sier de også har sagt opp jobben som følge av for stort prestasjonspress.

–  Krav til prestasjoner kan være bra, men det er ikke opplevelsen av at prestasjonskravene er for høye. Lite eierskap til mål, uavklarte forventninger og uklar og utydelig kommunikasjon er med på å skape opplevelser av for stort prestasjonspress og stress. Ledere som gjennom riktig og ærlig kommunikasjon påvirker, inspirerer og medvirker til at medarbeidere får eierskap til målene og dermed når sine mål, bidrar til å dempe opplevelsen av prestasjonspress og stress, sier daglig leder i Dale Carnegie Training, Ellen Kristine Breiby.

1 av 5 har hatt sykefravær grunnet stress

Nesten halvparten (46 prosent) sier nemlig at de opplever at økt prestasjonspress på jobben gjør dem mer stresset. I undersøkelsen sier hele 21 prosent at de har hatt sykefravær fra jobben på grunn av stress. 13 prosent har hatt kortere fravær i perioder, mens 8 prosent har vært langtidssykemeldt som følge av stress.


–  I det moderne, og stadig mer digitaliserte, arbeidslivet er endring blitt en konstant faktor. Med endring og omstilling kommer ofte også opplevelsen av uro og stress. Heldigvis går det an å lære seg å håndtere uro og stress, slik at det ikke leder ut i sykefravær, mistrivsel og dårlig livskvalitet, og hvor det å si opp jobben blir siste utvei for noen, sier Ellen og fortsetter:

– For ledere handler dette om å utøve godt lederskap og å skape gode og trygge rammer for prestasjonskravene. For den enkelte ansatte handler det om å lære seg både å organisere arbeidshverdagen sin, men også teknikker for håndtering av stress og uro.

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du takler stress, kan du melde deg på en av mange workshoper vi arrangerer.

Slik håndterer du stress bedre

Ellen har følgende enkle råd som hjelper til med å håndtere uro og stress i arbeidshverdagen.

– Gjør noe med det du får gjort noe med, og ikke bekymre deg for ting som skjedde i går, eller som skal skje i morgen.

– Bestem deg for å gjøre så godt du kan, og sett en grense for hva som er godt nok til å være fornøyd.

– Vit hva du skal gjøre og hvorfor. Kombiner langsiktige mål med dagsplaner med konkrete mål.

– Hvis noe hindrer deg i å få jobben gjort, fjern barrierene ved selv å ta initiativ til endring.

– Du blir som du tenker, bytt derfor ut fraser som at du er stressa eller sliten med andre ord.

– Vet du ikke hvorfor du er stressa, finn problemet ved å spørre deg selv: Hva er problemet? Hvorfor har det oppstått? Hvilke løsninger finnes? Hvilken løsning er den beste?

Hvordan kan du lykkes og trives bedre i din rolle?

I programmet Kommunikasjon og lederskap fokuserer du på det som er viktig for deg innen relasjonsbygging, struktur, stresshåndtering, kommunikasjon og lederskap – og jobber alltid med reelle problemstillinger i din arbeidshverdag og konkrete mål du setter deg.Lederne bør kunne hjelpe

Alle disse seks rådene vil kunne hjelpe til med å håndtere prestasjonspress og stress på jobben. Ikke alle klarer å kommer seg dit ved egen maskin, derfor er viktig at lederen også utøver godt lederskap.

– Lederen må se sine medarbeidere, og hjelpe dem med å prioritere. Mange vil gjøre alt, og har vanskelig for å slippe oppgaver. Har en medarbeider for mye, sett deg ned med vedkommende og spør personen hvor dere kan fire på kravene. Hvilke områder kan delegeres bort, hva er viktigst å fokusere på nå, og hvilke områder kan personen slippe inntil videre. Det lønner seg i det lange løp, avslutter Ellen.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 22-26. mars gjennomført til sammen 1003 CAWI-intervjuer med personer 18-74 år.


Hvordan kan vi bidra til å du når målene dine?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg, ditt team eller selskap til å prestere bedre? Eller ønsker du bare en prat om dine utfordringer på jobben? Fyll inn skjemaet under så tar vi kontakt med deg.

.

Fornavn
Etternavn
E-post
Selskap
Telefon
Ved å huke av boksen bekrefter du at du godtar at vi lagrer data om deg i henhold til vår personvernerklæring


Categories: Stresshåndtering