Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Nordea Cards

case_studies

Dale Carnegie Training samarbeider med store, mellomstore og små bedrifter for å bidra til at de når de resultatene de ønsker.

 
Nordea Cards Norge har hatt et nært samarbeid med Dale Carnegie Norge i perioden 2002-2008. Målet med samarbeidet var å utvikle potensialet til ansatte i seksjonen, samt å fokusere på hvordan Nordea Cards ansatte skulle bli best på relasjoner mot sine kunder.
 
I 2002 var fokuset i Nordea Cards på produktene de skulle levere. I løpet av årene har fokuset dreid mer mot kunder, økonomi og kompetanseheving av ledere og produktansvarlige.


Hva har samarbeidet gitt av resultater for de ansatte i avdelingen?

Bevisstgjøring på seg selv og bedre utnyttelse av eget potensiale.
Bedre evne til å lede seg selv, til å ta ansvar og handle, gjennom at de har fått større selvtillit.
Tydeligere felles mål for avdelingene, og ansatte som tørr å sette utfordrende målbare mål.
En mer positiv innstilling til å se muligheter fremfor begrensinger.
Bedre teamfølelse og større stolthet for arbeidsplassen.
Nordea Cards rangeres nå som den mest attraktive seksjonen i Nordea å jobbe i.


Hva har samarbeidet gitt av konkrete resultater for avdelingen?   

Lettere å finne frem til lederkandidater, 20% forbedring.
Synliggjort kandidater som ikke leverer, 13% har fått nye oppgaver.
I 2002 omsatte Nordea Cards for 300 millioner. I 2006 er omsettingen på 800 millioner, og resultatet på 300 millioner. 33 % av dette er Dale Carnegies fortjeneste.


Hvorfor valgte vi Dale Carnegie som samarbeidspartner?

De har lang erfaring, noe som gir meg trygghet med tanke på kvalitet.
De skaper en arena for trygghet og entusiasme som gjør at det er vesentlig lettere å utfordre seg selv.
Metodikken deres er basert på praktisk trening, og alt kan prøves ut i din reelle jobbsituasjon.
Deltakerne følges tett opp av Dale Carnegie instruktører og veiledere både på samlinger og i den reelle jobbhverdagen.
Jeg som leder blir fulgt opp av Dale Carnegie instruktører gjennom hele prosessen, og jeg kan bruke de som diskusjonspartner til å fortsette å bygge enheten.
Jeg opplever Dale Carnegie som prestasjonsfremmende i alt de gjør.
De slipper ingen gjennom uten at de blir utfordret.


Susanne Hannestad, Direktør, Nordea Cards

 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com