Når vi i programmet Kommunikasjon og lederskap jobber med temaer innen å påvirke andre og å utvise lederskap, får jeg ofte tilbakemeldinger som «Dette er ikke noe jeg kan gjøre, for jeg er jo ingen leder».

Å vise lederskap er noe absolutt alle medarbeidere kan gjøre – helt uavhengig av stillingstittel eller ansiennitet.

Poenget er at lederskap ikke handler om å kontrollere andre og få de til å gjøre ting de ikke vil. Lederskap handler om å se muligheten til å hjelpe dine medarbeidere til å prestere bedre – noe som vil gagne både dem og selskapet.


Gjør deg fortjent til å påvirke andre

Ingen liker å bli kommandert rundt av en bedreviter og bli fortalt hvordan de burde gjøre noe.

For at vi skal ha muligheten til å påvirke andres innstilling og atferd, kreves det at vi har gjort oss fortjent til det gjennom å bygge tillit og skapt et godt grunnlag for samarbeid.

.

Bilde: Ledertrekanten, som blir brukt i programmet Kommunikasjon og lederskap

.

Som vi ser i ledertrekanten over danner relasjoner og tillit selve grunnlaget for å kunne lede. Ved å jobbe med relasjoner skaper vi forståelse, i motsetning til likegyldighet.


Noen av Dale Carnegies tilnærminger for å skape tillit og forbedre relasjoner:

  • Kritiser ikke, døm ikke, klag ikke
  • Gi ærlig og oppriktig ros
  • Vær oppriktig interessert i andre mennesker
  • Vær en god lytter. Oppmuntre andre til å snakke om seg selv

Når gode relasjoner og tillit er på plass er det vesentlig lettere å skape et effektivt samarbeid. Det vil si å motivere andre til å jobbe sammen mot felles mål. Hvis vi ikke klarer å skape denne motivasjonen oppnår vi ettergivenhet – at den/de andre føler at de «må» gjøre noe, en følelse som sjelden fører til de ønskete resultatene.


Noen av Dale Carnegies tilnærminger for å motivere til å jobbe sammen:

  • Vis respekt for andres meninger. Si aldri «du tar feil»
  • Hvis du tar feil, innrøm det med en gang og med ettertrykk
  • Prøv oppriktig å se situasjonen fra den andre personens synsvinkel
  • Kast ut en utfordring

Du kan laste ned plakater med alle 30 tilnærminger for å bygge tillit, skape samarbeid og lede andre her.


Hvordan kan du vise lederskap?

Så på hvilken måte kan du vise lederskap og få de rundt deg til å prestere bedre – uansett om «leder» er en del av stillingstittelen din eller ikke?


Styrk andre gjennom verdsetting

Få frem det beste i de rundt deg ved å gi ærlig og oppriktig anerkjennelse og feedback. De aller færreste av oss opplever at vi får for mye ros på jobben. Likevel er det lett å glemme å rose de rundt oss, enten fordi vi tror de ikke trenger å høre det (noe «imposter syndrome» er et godt eksempel på at ikke er tilfellet), eller at det rett og slett ikke faller oss naturlig.

Neste gang du møter en kollega, bygg opp under personen ved å gi genuin anerkjennelse. Unngå å slenge ut standardfraser som «bra jobba». Gi heller konkret tilbakemelding på hva som var bra, eller enda bedre – hvilke spesifikke styrker og egenskaper har personen, og hvorfor har dette en positiv effekt på selskapet og teamet? Slike tilbakemeldinger huskes, og motiverer og styrker mottakeren.


Inspirere andre

Tenk på en person som har inspirert deg til å gjøre noe annerledes. Hva var det som gjorde at denne personen hadde en slik effekt?

De fleste mennesker liker rutiner, så det kan være vanskelig å endre tanke- og handlingsmønster. En måte å inspirere på er å dele lærdommer gjennom historiefortelling som engasjerer og motiverer andre til handling.

Vekk følelser ved å tørre å være personlig, åpen og vise sårbarhet – gi andre muligheten til å lære av både dine suksesshistorier og tidligere feiltrinn.

Viktigst av alt for å være inspirerende er å være genuin og å gå foran som et godt eksempel. «Walk the talk» – vis hvordan det kan gjøres.


Formidle meninger på en respektfull måte

Vi er ikke alltid enig med alle, heldigvis. Noen ganger er det beste å la uenigheter gå forbi i stillhet, mens noen ganger er det riktigere og bedre for alle parter at vi sier ifra. Andre ganger kan det være at vi ser at noen har et potensial til å prestere bedre ved gjøre ting på en annen måte, men vi vegrer oss for å si ifra fordi vi frykter motstand.

Så hvordan kan vi formidle vår mening på en respektfull måte og få andre til å føle glede over å gjennomføre de endringene vi foreslår?

Et godt utgangspunkt er å alltid starte med ros og å vise at du setter pris på personen.

Hvis det er noe du er uenig i, vis at du har lyttet og forstått standpunktet til den andre, og vis forståelse for meningen. Unngå å bruke ordet «men» når du så skal si ditt, for da kan du være sikker på at ingen hører på hva som blir sagt etterpå. Legg heller fram din mening så saklig som mulig, gjerne i form av et eksempel, og poengter at dette er din mening.

Skal du få andre til å prestere bedre ved å gjøre noe på en annen måte – vis til dine egne feilgrep før du indirekte gjør den andre oppmerksom på eventuelle feil. Og siden ingen som sagt liker bedrevitere, still spørsmål som får personen til å selv reflektere rundt muligheter fremfor å fortelle og gi ordre.

Hvordan kan du lykkes og trives bedre i din rolle?

I programmet Kommunikasjon og lederskap fokuserer du på det som er viktig for deg innen relasjonsbygging, struktur, stresshåndtering, kommunikasjon og lederskap – og jobber alltid med reelle problemstillinger i din arbeidshverdag og konkrete mål du setter deg.


Vis lederskap ovenfor deg selv

Det viktigste lederskapet du kan vise er det du viser ovenfor deg selv. Om det er deler av jobben du er misfornøyd med, manglende resultater, eller noe annet – ikke forvent at andre skal løse alle dine utfordringer for deg.

Tør å se deg selv fra utsiden og vær litt selvkritisk. Still spørsmål som «hvordan ønsker jeg å ha det?» «Hvilken innstilling trenger jeg å ha for å få de resultatene jeg ønsker?». «Er det vaner jeg må innføre, eller har jeg uvaner jeg må gjøre noe med?» «Har jeg blindsoner jeg ikke er klar over?». Når du har gjort dette – sett deg konkrete og tydelige aktiviteter du skal gjennomføre for å få en endring til det bedre.

Til syvende og sist er det du selv som er ansvarlig for å ta tak i din egen situasjon.


Få dine medarbeidere til å ta lederskap

I 2012 gjennomførte Google en undersøkelse for å kartlegge hva som er viktigst for at et team skal jobbe effektivt sammen. Svaret de kom fram til var som mange vet at psykologisk trygghet var det desidert viktigste. For deg som leder er denne innsikten ekstra viktig. Psykologisk trygghet er også helt nødvendig for at medarbeidere både skal ta lederskap og være åpen for endring. Den psykologiske tryggheten henger tett sammen med «relasjoner og tillit» som vi så i Ledertrekanten.

En annen viktig faktor er å gi medarbeidere som gir anerkjennelse og bygger sine kolleger anerkjennelse for nettopp det. En slags meta-anerkjennelse?

Alle punktene og temaene vi har sett på her er noe vi jobber aktivt med i programmet Kommunikasjon og lederskap. Og som du ser – selv om en del programmet handler om lederferdigheter, er det like aktuelt for de uten direkte lederansvar.

Fyll gjerne inn skjemaet under hvis du ønsker mer informasjon om prosessen, eller meld deg på en kostnadsfri workshop hvor du får en smakebit av programmet.

.

– Ellen


Hvordan kan vi bidra til å du når målene dine?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg, ditt team eller selskap til å prestere bedre? Eller ønsker du bare en prat om dine utfordringer på jobben? Fyll inn skjemaet under så tar vi kontakt med deg.

.

Fornavn
Etternavn
E-post
Selskap
Telefon
Ved å huke av boksen bekrefter du at du godtar at vi lagrer data om deg i henhold til vår personvernerklæring


Categories: Ledelse