Finn et kontor nær deg
 

Pelle Sørvold - The future

Noe av det viktigste jeg har gjort annerledes etter at jeg begynte i programmet er å lytte mer for å få en dypere forståelse av motivasjonen til de jeg ønsker å få et samarbeid med. Jeg har brukt mye tid på å forstå de underliggende verdiene, og vektlagt det som har vært de viktigste elementene for leverandøren. I tillegg har jeg jobbet med å forstå personenes motiver. Jeg er født selger og har opp gjennom lagt til meg effektive teknikker som stort sett fungerer, men jeg kommer ikke nødvendigvis alltid i dybden på andres motiver. Noen ganger har det ligget noe i mellom som ikke har blitt sagt.

Gjennom å komme tettere på personer ved å være genuint interessert og stille spørsmål, forsto jeg lettere motivene bak, og klarte å skape vinn-vinn-løsninger både for leverandørene og for meg selv. Dette førte til at jeg fikk signert to leverandøravtaler på 8 uker, en prosess som normalt tar 12-18 måneder. Jeg ville antagelig vunnet frem med min gamle fremgangsmåte også, men jeg ville aldri ha vunnet frem så raskt i en oppstartsfase av selskapet jeg nå er i gang med. Dette gir meg en flying start på selskapet. Tidsbesparingen er verdt et års inntekt.

Pelle Sørvold, Daglig Leder, The Future AS