Finn et kontor nær deg
 

Oslo Universitetsykehus

Dale Carnegie Training samarbeider med store, mellomstore og små bedrifter for å bidra til at de når de resultatene de ønsker.

 
 

Målet:

Målet med å delta i Dale Carnegies Kommunikasjon og Lederskapsprogram, var å få en selvgående avdeling med et minimalt sykefravær og ikke minst bli en bedre leder. Målene ble nådd. Det totale sykefraværet sank vesentlig for avdelingen. Korttidsfraværet på 1-2 dg. er så godt som borte.
 

Resultatet:

Før jeg startet ledertreningen var sykefraværet i gjennomsnitt på 10.92%. Samme året som jeg gikk ledertreningen var sykefraværet sunket til 9.34%. I dag, ca. et år etter at jeg avsluttet ledertreningen er sykefraværet i avdelingen nede i 4.94%.
 
Grunnen til dette er selvsagt mange, dels at mine kollegaer tar et større ansvar selv, er mer motivert, de trives på jobb, og dels at de nå opplever meg som en mer motiverende leder.
 

Hva gjør jeg annerledes:

Jeg er blitt mer trygg på min rolle som leder, jeg lytter mer og sier mer ja, gjennomfører morsommere møter, er mer avrundet og gir mine kollegaer mer ansvar. Dette blir det resultater av!
 
Kari Ono Teigen, Seksjonsleder, OUS HS, Ullevål