Finn et kontor nær deg
 

Microsoft Entertainment & Devices Division

Dale Carnegie Training samarbeider med store, mellomstore og små bedrifter for å bidra til at de når de resultatene de ønsker.

 

Hvilke nye innsikter fikk du gjennom treningen med Dale Carnegie?

Nye tanker rundt det å jobbe med mennesker.
At lederrollen handler mer om motivasjon, inspirasjon og interesse, fremfor regler.
Jeg fikk bedre innsikt i hva som motiverer mennesker til å prestere og hvordan kommunisere best mulig med mennesker.
I tillegg fikk jeg spisset min presentasjonsteknikk, både jobb og privat (sosiale taler), og ble bedre til å endre kommunikasjonsform ut i fra hvem jeg pratet med, og om jeg pratet i grupper eller individuelt.


Hvilke resultater førte dette til?


Internt i Microsoft
Det bidro til at jeg fikk en ny stilling med økt ansvar internt i Microsoft.
Jeg når nå lettere frem til mennesker uten å virke kontrollerende og sjefete.
Ved å ha utviklet en genuin interesse i mennesker har jeg også økt mitt nettverk.
Mot kunder
Selger inn ideer til kunder på en annen måte, mer fokus på win-win situasjon.
Får større og raskere aksept hos kunder.
Bygger lettere gode relasjoner hos mine kunder og unngår konflikter.
 

Tony Renstrøm, Country Lead Norway, Microsoft Entertainment & Devices Division