Engasjerte medarbeidere presterer bedre

Milenniumsgenerasjonens nye krav til lederen - tettere på og mer personlig


Hierarkisk-orienterte ledere som lener seg på den årlige medarbeidersamtalen i oppfølgingen av medarbeidere, og som ikke er interessert i medarbeiderens privatliv, kan få seg en stor overraskelse når milleniumsgenerasjonen/generasjon Y nå inntar arbeidslivet

I en ustabil økonomi, med økende arbeidsledighet og pågående utfordringer i oljebransjen, er det viktigere enn noen gang å klare å ta vare på de gode hodene. De som driver med rekruttering vet hvor dyrt turnover er for selskaper, og unge talenter er medarbeidere som kan være en stor ressurs for virksomhetene – hvis de forblir i selskapet.

milennial_web

En typisk 25-åring i dag har siden de ble født levd i en verden med umiddelbare tilbakemeldinger og bekreftelse: Trykker de på en knapp, skjer det noe; spiller de et dataspill, så får de en score; deler de noe i sosiale medier, får de umiddelbart «likes», eller kommentarer.

Skal vi lykkes med å lede generasjon Y må vi være innstilt på å gi løpende tilbakemeldinger på arbeidet som utføres, men også være oppriktig interessert i medarbeideren som person.

I en undersøkelse gjennomført av analysebyrået InFact, svarte hele 62,5 prosent av generasjon Y (født 1980-1995) at de trivdes best når de fikk løpende tilbakemelding på jobben de utfører. Til sammenligning svarte kun 48,6 prosent av etterkrigsgenerasjonen/baby-boomers (født 1946-1964) det samme.

I løpet av de neste 10 årene vil det skje en naturlig generasjonsutskiftning i arbeidslivet, hvor milleniumsgenerasjonen flytter inn der hvor etterkrigsgenerasjonen flytter ut og inn i pensjonistenes rekker. Ledere må være forberedt på at de nå skal lede en generasjon som søker umiddelbar bekreftelse på utført arbeid. Det setter også krav til ledernes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger.  

Milleniumsgenerasjonen søker umiddelbar bekreftelse, men de vil også ha frihet fra detaljstyring, rom for kreativitet og ha ansvar tidlig, og vil gjerne at lederne spør om ”hvordan dagen har vært?”.

I undersøkelsen sier 50,5 prosent av millenniumsgenerasjonen seg enig, eller veldig enig i påstanden om det er viktig å ha personlig relasjon mellom leder og ansatte.

Basert på studier gjennomført av både Infact og MSW Research for Dale Carnegie Training kommer fire konkrete tips til hvordan du kan tiltrekke deg, og beholde talenter på arbeidsplassen (utover store kontorlokaler, og gratis overtidsmat):

1. En god jobb/fritids-balanse
Generasjon Y ønsker fleksibilitet til å jobbe og leve på samme tid. Det betyr fleksibilitet til å jobbe når de ønsker det (og når den enkelte jobber best), for så å ta fri når det er gunstig. Å gi muligheter for hjemmekontor, fleksitid (f. eks med kjernetid 9-15), og avspasering en fredag i ny og ne, etter lengre overtidsperioder, er måter å bygge lojalitet, øke medarbeiderengasjementet og forbedre prestasjonene.

2. Insentiver basert på tydelige mål
I motsetning til hva stereotypene kanskje tilsier, ønsker generasjon Y å jobbe, og de vil jobbe hardt. Oppvokst i et prestasjonssamfunn, er den nye generasjonen vant til å jobbe mot konkrete mål, både på skolen og i sine fritidsaktiviteter. Om du ønsker å tiltrekke deg, og engasjere generasjon Y trenger du å vise dem hvordan jobben de gjør bidrar til selskapets overordnede mål. Klarer du å tilpasse gode insentiver i tillegg, vil dette kunne gjøre stillingen enda mer attraktiv.

3. Gi dem frihet
Generasjon Y ønsker frihet, ansvar og beslutningsmyndighet. Utfordringen er samtidig å kunne være tett nok på til å gi bekreftelser og skape en personlig relasjon uten å detaljstyre. I den sammenheng er det viktig å jobbe med å målstyre og ikke oppgavestyre – sette mål sammen med medarbeideren og følge opp på mål, fremfor enkeltoppgaver. Fortell dem hva som er målet, og la dem selv finne veien. (Nesten) Alle veier leder til Rom?


4. Et positivt arbeidsmiljø
Som de fleste andre medarbeidere, ønsker generasjon Y å være på et sted som gjør at de gleder seg til å dra på jobb. Ingen pengesummer, eller gode pensjonsordninger vil holde de beste hodene i en jobb de ikke liker. Å skape et positivt arbeidsmiljø er trolig den minst kostbare, og den mest effektive måten å tiltrekke seg, og bygge en ung, talentfull arbeidsstyrke. De beste hodene får gjerne flere jobbtilbud når de søker jobber. La derfor et godt arbeidsmiljø bli et insentiv i seg selv i konkurransen om talentene!

 

Lær mer om generasjon Y på arbeidsplassen, basert på studien gjennomført av MSW Research for Dale Carnegie Training. I dette white paperet kan du lese om forskjellen mellom generasjon Y og andre generasjoner på arbeidsplassen.

Last ned artikkelen “Engasjere generasjon Y” for verdifull innsikt om hva som driver generasjon Y og hvordan du kan engasjere de beste hodene, her! 

Uten_navn

 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com