Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

Microsoft Entertainment & Devices Division

case_studies

Dale Carnegie Training samarbeider med store, mellomstore og små bedrifter for å bidra til at de når de resultatene de ønsker.

Hvilke nye innsikter fikk du gjennom treningen med Dale Carnegie?

Nye tanker rundt det å jobbe med mennesker.
At lederrollen handler mer om motivasjon, inspirasjon og interesse, fremfor regler.
Jeg fikk bedre innsikt i hva som motiverer mennesker til å prestere og hvordan kommunisere best mulig med mennesker.
I tillegg fikk jeg spisset min presentasjonsteknikk, både jobb og privat (sosiale taler), og ble bedre til å endre kommunikasjonsform ut i fra hvem jeg pratet med, og om jeg pratet i grupper eller individuelt.


Hvilke resultater førte dette til?


Internt i Microsoft
Det bidro til at jeg fikk en ny stilling med økt ansvar internt i Microsoft.
Jeg når nå lettere frem til mennesker uten å virke kontrollerende og sjefete.
Ved å ha utviklet en genuin interesse i mennesker har jeg også økt mitt nettverk.
Mot kunder
Selger inn ideer til kunder på en annen måte, mer fokus på win-win situasjon.
Får større og raskere aksept hos kunder.
Bygger lettere gode relasjoner hos mine kunder og unngår konflikter.
 

Tony Renstrøm, Country Lead Norway, Microsoft Entertainment & Devices Division
 

 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com