Gratulerer!

Denne høsten/vinteren kommer du til å ta flere steg for å løfte hvordan du leder prosesser og mennesker i tillegg til måten du kommuniserer på.

Du har kanskje hørt litt om programmet fra før av, eller så er du kanskje en av dem som ikke aner hva du går til. Uansett kommer disse 12 ukene til å by på overraskelser, utfordringer, læring og ikke minst – mestring! Ta deg 15 min. til å lese gjennom hele nettsiden, så vet du hva som skal til for å lykkes med samling 1.

Denne siden er en dynamisk programside. Her finner du informasjon om programmet. Siden vil bli oppdatert fortløpende. Lurer du på noe, så er det bare å ta kontakt.


Hvor og når?

HOLD AV TIDEN I KALENDEREN ALLEREDE NÅ!

Sted: Lysaker Torg 35
Tid: 12:00 – 16:00

Samling 1 – 25. oktober
Samling 2 – 
1. november
Samling 3 –
8. november
Samling 4 – 
15. november
Samling 5 –
22. november
Samling 6 – 
29. november
Samling 7 –
6. desember
Samling 8 – 
13. desember
Samling 9 –
20. desember
Samling 10 –
10. januar
Samling 11 – 
17. januar
Samling 12 –
24. januar

Kontinuitetssamling – 14. mars – 13:30 – 15:30 på Lysaker Torg 35


Forberedelser

.

Før Samling 1

Sjekkliste

  • Fyll inn målplan side 1 til 3
  • Be lederen din å fylle ut side 1 til 3 uten å ha sett dine svar. (tom kopi)
  • Før 25. oktober: Ta en 1:1 samtale med lederen din og gå sammen gjennom målplanen side 1 til 3. Finn ut hvilken retning din trening skal ta. (Dere trenger ikke fylle ut side 4 og 5)
  • Veilederen din (Andreas, Craig, Gro eller Siri Anne) kommer til å sende deg en SMS hilsen. Lagre nummeret og avtal allerede nå en telefon-coaching mellom Samling 1 og 2.
  • Ta en titt på dokumentet “metoder for å huske navn”

.

Hvorfor

Målplanen er grunnlaget for at treningen bli mest mulig effektiv. Den danner grunnlaget for coaching og sparring med din veileder, andre deltakere, din leder og din trener (Sebastian). Kom i gang nå, så får du en lettere start.

“Metoder for å huske navn” beskriver en metode som vi bruker senere i programmet for Storytelling og for å huske egne mål og aktiviteter. Det holder å være kjent med dokumentets innhold.

.


Hvem kommer du til å bli kjent med?

.

Veilederteamet

Andreas Fossnær Wold / Neo Monitors
Craig Neville / Nordpeis
Gro Hvammen / Dale Carnegie Training
Siri Anne Martinsen / Bane No

..

Deltakere i programmet

Anne Kathrine Stensund / Microsoft Norge AS, Benjamin Asprusten / AF Energi & Miljøteknikk, Elin Søgnen / Elin Søgnen, Espen Halvorsen / AF Energi & Miljøteknikk AS, Heidi Blindheim / GSK Norge, Jan Kristian Toresen / Sateba Norway AS, Jeroen Wiskerke / AF Offshore Decom, Jon Bjørgul / Icopaltak AS, Jonathan Sørfonden / GSK Norge, Kine Sagbakken / Icopaltak AS, Kristine Ramsrud Nygård / Microsoft Norge AS, Magnus Knutsen / Sateba Norway AS, Magnus Skallerud / Selvaag Eiendom AS, Martin Inge Olsen / NRC Norge AS, Monica Tolk / Tieto EVRY AS, Morten Salvesen / DNB Markets, Rikke Bjørnland / AF Energi & Miljøteknikk AS, Runar Heggen / Norconsult AS, Siri Reimers Eng / Sedgwick

.

..


Ressurser og Inspirasjoner

Her finner du ressurser du kan bruke før, under og etter prosessen


Om Programmet

Verden utvikler seg, og det samme gjør vi. Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskaper som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer. Du kommer til å bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghet til å ta tak i utfordringene situasjoner.

Under ser du noen av utviklingsområdene vi kommer til å jobbe med gjennom prosessen. Det kan være nyttig å tenke gjennom på forhånd hvor du befinner deg på de ulike områdene.

.

Håndtere større utfordringerUtvikle flere og bedre ideer
Skape bedre samarbeidKommunisere klart og tydelig
Dempe uro og skape resultater under pressSelge inn deg selv og dine ideer
Holde presentasjoner med gjennomslagskraftStyre egne holdninger og påvirke andre
Bygge tillit og egen selvtillitVære bedre rustet i endringsprosesser
Være en leder som skaper resultater gjennom andreSkape og utvikle medarbeiderengasjement


Hva får du ut av programmet?

.