Sommerens nyheter

Forrige samling handlet fullstendig om våre evner til å overbevise og engasjere. Når vi bruker alle våre kroppslige ressurser til å skape energi, fremstår vi ofte mer naturlige og opplever selv mindre stress. Det ble synlig når våre programkollega skrudde opp energien med +20% og +20% og +20%. De fleste opplevde hvor mye mer vi kan leve oss inn i en samtale, før andre oppfattet oss som “for mye”.

Husk at din kommunikasjon ikke bare skjer på jobb. Dette kan du trene på i hverdagen. Husk også at ditt stressmål, din ny vane og våre 21 prinsipper innen relasjoner kan benyttes i hverdagen underveis i sommerferien. Sørg for å trene noen få ganger underveis. Så opprettholder du et trening-mindset.

.

Forberedelser

Samling 6

Vi fortsetter veien til en sterkere kommunikasjon. Vi kommer til å forklare kompliserte budskap på en enkel måte og trene til å både tenke og snakke på stående fot. Mange opplever denne samlingen som en lettelse, da vi får noen enkle verktøy som gir oss mer tid til å sortere tankene våre.

Presentasjon “Gjør ideene dine tydelige” (LIONO)

Du har kunnskap som ikke vi kan noe om. Forklar oss derfor noe yrkesrelatert, uten kompliserte fagbegrep. Sorter dine tanker og følg sjekklisten LIONO på side 6.4 så gjør du denne 2 minutters presentasjonen interessant for oss andre i rommet.

Tips: Bruk noe jobbrelatert! / Dette er IKKE en H+A+R modell / Start gjerne med ett spørsmål / Snakk med din veileder eller Sebastian for å få mer klarhet om du trenger det.

2 minutt
Forberedelsesskjema på side: 6.5

Tenke klart i uforberedte situasjoner

Hadde det ikke vært herlig å uttrykke seg klart og inspirerende, selv på stående fot? Denne seansen blir et nytt nivå og gjennombrudd for mange som ønsker å snakke mer fritt, uten å være avhengig av skript og lange forberedelser.

OBS: Ingen forberedelse! bruk tiden på små aktiviteter i hverdagen og privat 

Eksempeltale LIONO / Gjør ideene dine tydelige for andre / Jeg forklarer hvordan du kan oppdage dine egne blindsoner
mine nøkkelord: klasserom, video, tillitsvalgt feedback

Tidligere samlinger

Samling 5


Kapteiner: Er gruppen din på rett spor? Hjelp hverandre til å trene i hverdagen. En prat med hverandre sparer timesvis med egne forberedelser.

Rapporten “Engasjere” er på 60 sekunder. En kort hendelse som handler om mye bevegelse, stemning og innlevelse. La oss se hva som skal til for at vi gir energi til andre. Etter denne presentasjonen vil det være enklere å holde engasjerende møter. Forberedelsesskjema på side 5.7

Les den inispirerende teksten “Kassefabrikken” (side 5.4) minst 5 ganger. Du trenger bare å vite hva den handler om. Ikke lær den utenat. 5 ganger lesing holder.

Rapporten “Overbevise” er en 60 sekunders HAR modell (Hendelse, Anbefaling, Resultat) der vi skal stå opp for noe vi har en sterk mening om. La oss se hva som kreves for å virkelig bli overbevisende. Forberedelsesskjema på side: 5.11

Samling 4

Nå har vi satt vårt andre delmål som handler om å endre en vane, kom i gang straks – første aktivitet har du allerede uttalt, og snart gjennomført..?

Ta gjerne igjen en titt på side 1.9 for en full oversikt over alle delmål. Ellers finner du forberedelser i hvert kapittel og samling. En siste oversikt over programmets oppbygging er på side R5, bakerst. Her finner du ut når vi rapporterer de ulike målene.

.
Til neste gang er du forberedt på følgende:

Rapporten “Gode relasjoner” er en 90 sekunders rapport som handler om hva du har gjort med tanke på delmål 1- gode relasjoner.  Hva har du gjort annerledes de siste to ukene (fortell om en spesifikk hendelse)? Hvilken tilnærming (1-9) har du brukt og hva har du lært?

Et tips for å skape troverdighet, kan være å innrømme egne feil dvs. være ydmye med tanke på at vi alle har forbedringsområder? Vi hørte hvor sterkt det treffer oss om noen sier: “Jeg var ikke så god på å kommunisere dette”.

HAR strukturen (Hendelse+anbefaling+resultat) er beskrevet i manualen på side 4.16 – 4.21. Denne kommer vi til å bruke mye tid på fremover. Anbefalingen og resultatet er ment for tilhørerne. Hva vil du at de skal gjøre på bakgrunn av din erfaring. Motiver dem til handling! Gjør anbefalingen tydelig og veldig spesifikk, slik at alle tar den til seg. Resultatet må være noe som lytterne får – altså det må være attraktivt for lytterne. Og tenk på at vi blir mer motivert av det vi aktivt kan gjøre i stedet for det vi blir bedt om ikke å gjøre.

Ellers setter vi stressmålet / delmål 3. Tipset er å lese hele kapittel 4 og fyll inn side 4.12. Da er vi i gang.

Samling 3


Et tips: på side 1.9 i deltagermanualen finner du en oversikt over alle delmål som skal settes i løpet av programmet, fyll i etter hvert som de settes på samlingene. Delmålene krever at du bevisst begynner å gjøre noe konkret annerledes i din hverdag. Sett opp aktiviteter du skal gjennomføre. Sørg for å utfordre deg selv til å gjøre konkrete aktiviteter som er annerledes enn det du har gjort før.

Delmål 1 (relasjonsmål s. 2.13)

Velg hvilken tilnærming (1-9 for å bygge tillit) du mener du vil ha mest utbytte av å bruke konsekvent hver dag, og benytt det så ofte som mulig de kommende 2 ukene. Velg så en person som er viktig for deg for at du skal komme til ditt forretningsmål. Hva vil du personen skal gjøre mer, mindre eller annerledes på bakgrunn av at du endrer din tilnærming til ham/henne? Det er hva du selv gjør som er avgjørende for hvordan personen agerer (endre din tilnærming til andre for å få et annet resultat), f.eks ved å rose en person i 2 uker.

Delmål 2 (endre vane-mål s. 3.7)

Ta tak i en vane (egen innstilling), noe du skal begynne å gjøre, slutte å gjøre eller gjøre annerledes. Hva trenger du å ta tak i for å gi deg selv en bedre sjanse for å nå mål? Dette skal være noe du kan jobbe med hver dag. (f.eks: Hjelpe andre, delegere mer, lytte til kolleger, hvordan jeg snakker til andre (ordene jeg bruker, stemmen), bygge andre, være en kulturbygger, bli mer synlig, si nei, bygge relasjoner, struktur i hverdagen, tilstedeværelse, KDK (Jeg skal begynne å se det positive før jeg ser det negative). Endre vane-målet handler om deg selv og din vilje til å bryte et mønster og bygge en ny vane.

Husk at det er når du tester nye verktøy og tilnærminger at du kan få erfaring med hvordan de virker! Test først og evaluer etterpå.

“Knowing is not enough, you must apply. Willing is not enough, you must do”  sa Goethe

Forberedelser til neste gang står på s. 3.2. i manualen. Praktiser de første 9. tilnærmingene for å utvikle relasjoner. Er det utfordrende å teste nye veier i hverdagen – les ditt eget fremtidsbilde en gang til og la deg inspirere. Tilnærmingene 1 til 9 kan brukes daglig, jevnlig og uansett situasjon. Utfordre deg altså til å benytte disse så mange ganger som mulig frem til vi treffes neste gang.

Presentasjon STOLT / med bevis S. 3.11 i manualen

Du kommer til å holde en presentasjon på 2 minutter om en spesifikk og jobbrelatert hendelse. Den skal handle om noe du planla og gjennomførte, og som du er stolt over å ha gjort.

Husk at beviset er til de som lytter til. Bevise gjør din presentasjon mer interessant og spennende. Skap en opplevelse for de andre i stedenfor å bare gjennomføre en oppgave. Da vil du trene på effekten av PPT og andre bevis som fanger oppmerksomhet.

.

Bøker
Vi er nå kommet til og med s. 142 i den blå boka – Hvordan vinne venner. Om disse bøkene kan bidra til større forståelse og inspirasjon kan du lese disse og utdype forståelsen rundt delmål 1 og 2.

Samling 2

 • Test noen, for deg relevante, verktøy som du har fått (du velger selv hva som blir relevant):
  – samtalemodellen på minst 4 personer
  – Pause / Oppdeling / Trykk – kommunikasjon
  – Sette ambisiøse mål og strategier gjennom å tenke gjennombrudd eller fremtidsbilder
  – øyekontakt med kamera i digitale møter
 • Fortelling / 90 sekunder / Avgjørende hendelse / Kjerneverdier
  Forbered deg på å fortelle en konkret hendelse som har hatt betydning for den personen du er i dag. Gi oss et kort utsnitt på 90 sekunder. For noen ligger en slik hendelse langt tilbake. Viktig er at situasjonen påvirket hvem du er i dag. Tørr å fortelle om det som EGENTLIG betydde noe for deg. Ikke tenk: “hva er interessant å lytte til” – tenk heller: “hvilken situasjon betydde virkelig noe for meg!” Da bli denne samlingen sterkere. Kast skript og fortell rett fra leveren.
 • Send inn første utkast av din målplan til trener og veileder innen fredag.
 • Få kontakt med din veileder – bli kjent og forstå hvordan dere kan jobbe sammen.

Tips vedrørende målplanen

 1. Skriv ned fremtidsbilde 3-6 måneder fra nå som du hørte ble gjort på samlingen i dag. Skriv som om det har allerede skjedd og vær raus med sterke, motiverende ord. (her trikser vi hjernen til å gi mer innsats)
 2. Nå har du lært deg å tenke riktig i forhold til dine gjennombrudd. Skriv gjerne gjennombrudd på alle 5 områdene. Jeg lover at de kommer til å inntreffe. Også her gjelder det å være raus og nesten “over-the-top” perfekt
 3. Planen er ditt arbeidsverktøy og det viktigste dokumentet å jobbe med for å få maksimalt ut av programmet. Samtaler mellom deg og veileder, og evalueringer underveis med din leder og oss, vil ta utgangspunkt i målplanen. Last gjerne ned min målplan som eksempel.

Lurer du på noe? Spør! ?

Jeg minner om at alt vi hører og forteller på samlingene er konfidensielt. Sender ut adresseliste til alle etter neste samling om det er ok for alle.


Samling 1

Oppsummert

 • last ned målplanen og fyll inn side 1 til 3
 • ta et møte med din leder og be om innspill på side 1 til 3
 • ta en titt på “metoder for å huske navn

Hvorfor?

For at du får en best mulig start, last ned og fyll ut vedlagte dokument (målplan) og ta det med på første samling. Sørg for å ta en samtale med din nærmeste leder (før 29. oktober) om hvilke forventninger hun/han har og hva som er et riktig og viktige mål å jobbe mot de neste månedene (side 1 – 3). Du trenger ikke fylle å ut side 4 i måldokumentet.

Målplanen er grunnlaget for at den tiden du er i trening blir mest mulig effektiv og praktisk og for at din trener og veileder kan bistå med relevant coaching. Kom i gang nå – så har vil du ha en lettere start.

.

Dokumenter / Nedlastinger

.

.


Hvem kommer du til å bli kjent med?

.

Deltakere i programmet
.
Anders Gundersen / Lindal Hus AS, Anette Borge / Norges Idrettsforbund, Ann Kristin Hagerup / Softwareone Norway AS, Arne Halvor Dramstad / Betonmast Asker og Bærum, Camilla Næristorp / Selvstendig, Gro Prødel Hvammen / Selvstendig, Hamsa Ali Mohamed / Student, Ingeborg Rismyhr / Syscom, Julie Ravlo / Norges Idrettsforbund, Kaja Osnes / Norges Idrettsforbund, Kjell-Rune Lindal / Lindal Hus AS, Marte Welo / Syscom, Pål Frenvik Sveen / Betonmast Buskerud-Vestfold AS, Rikke Nielsen / Link Mobility Group AS, Rolf Jacobsen Blaasvær / Betonmast Buskerud-Vestfold AS, Sigrid Lofthus / Norconsult, Sindre Johansen / DNB, Therese Bærby / Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Torgeir Sørensen / Selvaag Utleiebolig, Øyvind Øveraas / Betonmast Asker og Bærum

.

Veiledere i programmet
.
Geir Sandvik / Regnskap Norge
Leonie Jensen / Intersoft
Lise Wiig / Lise Wiig
Sandra Enoksen / KnowIT Experience


Hvor og når?

Sted: Lysaker Torg 35
Tid: 12:00 – 16:00

For digitale alternativer: WebEx Meetings kl. 12:00 – 15:00

Samling 01 – 25. mai / Digitalt via WebEx / 11:45 – 15:00
Samling 02 – 
31. mai
Samling 03 –
07. juni
Samling 04 – 
14. juni
Samling 05 –
21. juni
Samling 06 – 
09. august
Samling 07 –
16. august
Samling 08 – 
23. august
Samling 09 –
31. august
Samling 10 –
06. september
Samling 11 – 
13. september
Samling 12 – 20. september

Sustainment session – 18. oktober 13:30 – 15:30


Ressurser

Her finner du ressurser du kan bruke før, under og etter prosessen


Om Programmet

Verden utvikler seg, og det samme gjør vi. Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer. Du kommer til å bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghhet til å ta tak i utfordringene situasjoner.

Under ser du noen av utviklingsområdene vi kommer til å jobbe med gjennom prosessen. Det kan være nyttig å tenke gjennom på forhånd hvor du befinner deg på de ulike.

.

Håndtere større utfordringerUtvikle flere og bedre ideer
Skape bedre samarbeidKommunisere klart og tydelig
Dempe uro og skape resultater under pressSelge inn deg selv og dine ideer
Holde presentasjoner med gjennomslagskraftStyre egne holdninger og påvirke andre
Bygge tillit og egen selvtillitVære bedre rustet i endringsprosesser
Være en leder som skaper resultater gjennom andreSkape og utvikle medarbeiderengasjement


Hva får du ut av programmet?

.