NEWS TICKER

Takk for mandagens samling 4. Uff – dette var mye å fordøye.

Det kan være lurt å ta en titt på dine gjennombrudd. Her finner du nyttige aktiviteter. Ellers gjelder aktiviteter for delmål 2, 3 og 4. Gjør du noe annerledes i hverdagen er denne prosessen en game-changer.

.

Forberedelser til neste samling

Samling 5

Dagen handler fullstendig om din kommunikasjon. La oss sørge for å aldri mer holde kjedelige møter der andre sovner av, tenker på kveldens middagsrett eller leser eposter.

“Kassefabrikken”
Les 6 ganger teksten “Kassefabrikken” på side 5.4

Presentasjon “Engasjere”
Vi gjennopplever vi en hendelse som handler om bevegelse og stemning
Ved bruk av hele ditt ressursregistret skal du leve deg og de rundt deg inn i hendelsen
1 minutt
Forberedelsesskjema på side: 5.7

Presentasjon “Overbevise”
Formidle noe du sterkt står for. Her lærer vi oss til å rive folk med oss og bli en som andre ønsker å følge og lytte til.
1 minutt
5.11

Les gjerne hele kapittel 5 i deltakermanualen. Da får du mer forståelse over “momentene” og “poengene” i samlingen.


Forberedelse til tidligere samlinger

Samling 4

Denne samlingen er den siste som kjennes som “mye forarbeid”. Vi setter oss totalt 5 delmål i prosessen. Neste gang setter vi delmål 3 og 4. Derfor er samling 4 et veiskille. Gjør du et ekstra innsats nå, er det største bak deg. Syns du det er vanskelig å finne aktiviteter og jobbe effektivt så kan en telefonveiledning bidra…

Delmål 1 / Relasjonsmålet
Rapport på 90 sekunder i HAR model
Manual side: 4.18 til 4.22 for mer info
Forberedelsesskjema på side: 4.23

Hendelse beskrevet i nåtid / billedgjør hva som skjedde
Anbefaling: “Still alltid nivå 2 spørsmål…”
Resultat: “… da vil de rundt deg føle seg betydningsfulle”

Et tips for å skape troverdighet, kan være å innrømme egne feil dvs. være ydmye med tanke på at vi alle har forbedringsområder😊

.

Delmål 2 / Vanemål
Jobb hver dag med dine nye vaner og fortell så mange som mulig om ditt mål.

.


Delmål 3 / Stressmål
Neste gang setter vi stressmålet. Les gjennom alle tilnærminger fra Dale Carnegie på side 4.5 til 4.11. Finn noe som treffer deg eller kom med egne tilnærminger.
Forberedelsesskjema på side 4.12

.

Delmål 4 / Samarbeidsmål
Vi setter oss også neste delmål som handler om samarbeid. Det er derfor lurt å ha lest EN gang gjennom sidene 4.26 til 4.28 – da får vi en sterkere diskusjon i samlingen.

Samling 3

Et tips: på side 1.9 i deltagermanualen finner du en oversikt over alle delmål som skal settes i løpet av programmet, fyll i etter hvert som de settes på samlingene. Delmålene krever at du bevisst begynner å gjøre noe konkret annerledes i din hverdag. Sett opp aktiviteter du skal gjennomføre. Sørg for å utfordre deg selv til å gjøre konkrete aktiviteter som er annerledes enn det du har gjort før.

Delmål 1 (relasjonsmål s. 2.13)

Velg hvilken tilnærming (1-9 for å bygge tillit) du mener du vil ha mest utbytte av å bruke konsekvent hver dag, og benytt det så ofte som mulig de kommende 2 ukene. Velg så en person som er viktig for deg for at du skal komme til ditt forretningsmål. Hva vil du personen skal gjøre mer, mindre eller annerledes på bakgrunn av at du endrer din tilnærming til ham/henne? Det er hva du selv gjør som er avgjørende for hvordan personen agerer (endre din tilnærming til andre for å få et annet resultat), f.eks ved å rose en person i 2 uker.

Delmål 2 (endre vane-mål s. 3.7)

Ta tak i en vane (egen innstilling), noe du skal begynne å gjøre, slutte å gjøre eller gjøre annerledes. Hva trenger du å ta tak i for å gi deg selv en bedre sjanse for å nå mål? Dette skal være noe du kan jobbe med hver dag. (f.eks: Hjelpe andre, delegere mer, lytte til kolleger, hvordan jeg snakker til andre (ordene jeg bruker, stemmen), bygge andre, være en kulturbygger, bli mer synlig, si nei, bygge relasjoner, struktur i hverdagen, tilstedeværelse, KDK (Jeg skal begynne å se det positive før jeg ser det negative). Endre vane-målet handler om deg selv og din vilje til å bryte et mønster og bygge en ny vane.

Husk at det er når du tester nye verktøy og tilnærminger at du kan få erfaring med hvordan de virker! Test først og evaluer etterpå.

“Knowing is not enough, you must apply. Willing is not enough, you must do”  sa Goethe

Forberedelser til neste gang står på s. 3.2. i manualen.
– Fortsett å bruke samtalemodellen
– Øv deg på å huske navn
– Praktisere de første 9. tilnærmingene for å utvikle relasjoner.

Er det utfordrende å teste nye veier i hverdagen – les ditt eget fremtidsbilde en gang til og la deg inspirere.

Vi er nå kommet til og med s. 142 i den blå boka – Hvordan vinne venner. Les dette og du får en dypere forståelse av relasjonstilnærmingene som vi jobber med nå.

Samling 2

  • Få flere testerfaringer med samtalemodellen (eksempel: en kjent og en ukjent person per dag)
  • Les tre ganger gjennom huskelisten (en-sten, to-sko) på side s. 2.5 i manualen
  • Forbered deg på å fortelle en konkret hendelse som har hatt betydning for den personen du er i dag, se forberedelser s. 2.16 og 2.17 (2 minutter, avgjørende øyeblikk)
  • Send inn første utkast av din målplan til trener og veileder. Både Sebastian og din veileder trenger den før dere skal ha første samtale.

Sette mål som treffer deg

  1. Skriv ned fremtidsbilde 3-6 måneder fra nå som du hørte ble gjort på samlingen i dag. “Jeg står….” “Jeg er …” “Det er dagen …”
  2. Finpuss ditt forretningsmål og dine utviklingsområder. Dette er hele fundamentet i treningen.
  3. Utviklingsområdene finner du på side s. 1.6 og 1.7 i manualen – på sist samling valgte vi de to viktigste områdene for egen utvikling. Beskriv hva et gjennombrudd for deg vil være og dine første aktiviteter under disse to områdene. Skriv gjerne gjennombrudd på alle 5 områdene.

Lurer du på noe? Spør! 😊

Jeg minner om at alt vi hører og forteller på samlingene er konfidensielt.

SAMLING 1

For en morsom og levende start det ble i samling 1. La oss spørre “Level 2” spørsmål for å skape interessante samtaler. Interessante spørsmål skaper interessante svar. Det er du som kan styre samtalen.

Takk for at dere byr på dere og skaper et høyt tak. Vi gleder oss til samling 2. Nå sitter du i eget førersete for å skape et verdifullt fundament for din utvikling. Lag en visjon og gjennombrudd som treffer deg og din arbeidsgiver så kan denne treningen bli sterkere.

Oppsummert i enkelte steg:

  • last ned målplanen og fyll inn side 1 til 3
  • ta et møte med din leder og be om innspill på side 1 til 3
  • ta en titt på “metoder for å huske navn

Hvorfor?

For at du får en best mulig start, last ned og fyll ut vedlagte dokument (målplan) og ta det med på første samling. Sørg for å ta en samtale med din nærmeste leder (før 21. september) om hvilke forventninger hun/han har og hva som er et riktig og viktig mål å jobbe mot de neste månedene (side 1 – 3). Du trenger ikke fylle å ut side 4 i måldokumentet.

Dokumentet som ligger vedlagt er grunnleggende for at den tiden du er i trening blir mest mulig praktisk og for at din trener og veileder kan bistå med relevant coaching. Kom i gang nå – så har vil du ha en lettere start.

.

Dokumenter / Nedlastinger

.

.


Sted og datoer

Sted: Lysaker Torg 35, 1326 Lysaker
Tid: 12:00 – 16:00

Samling 1   – 21. september
Samling 2   – 05. oktober
Samling 3   –  12. oktober
Samling 4   –
 19. oktober
Samling 5   –  26. oktober
Samling 6   –
 02. november
Samling 7   –  09. november
Samling 8   –
 16. november
Samling 9   –  23. november
Samling 10 – 30. november
Samling 11 –  07. desember
Samling 12 –
 14. desember

Sustainment Workshop – 14. januar, kl. 14:00 – 16:00, digitalt


Hvem kommer du til å bli kjent med?

.

Deltakere i programmet
Aksel Smith Olsen Flexi Lås og Gitter AS / Andreas Fossnær Wold NEO Monitors / Andreas Hojem Olsen Format Eiendom AS / Anne Marte Hellebostad DNB Bank ASA / Ann-Karin Fredriksen Sikri AS / Christine Borgersen NEO Monitors AS / Daniel Kullén Con-Form AS / Erik Zacharias Nilsson Syscom / Erlin Balsnes Syscom / Håvard Ravn Ottesen Mio BPA AS / Line Hurrød Norges Idrettsforbund / Malene Pedersen Malene Pedersen / Maria F. Pettersen Flexi Lås og Gitter AS / Marianne Strand-Udnæseth Norges Idrettsforbund / Mathias Greve AF Energi & Miljøteknikk AS / Morten Brandanger Sector Alarm IT / Morten Wollert Nygren NEO Monitors AS / Olga Skute Digiplex Norway AS / Stine Fjærli Sjøthun AF Energi & Miljøteknikk AS / Thomas Furuseth Con-Form AS

.

Veiledere i programmet
Anne Brænna Borgen Veidekke Industri AS / Chris Hovde Telia Company / Kari Solvang Andersen Scatec Solar


Ressurser

Her finner du ressurser du kan bruke før, under og etter prosessen


Om Programmet

Verden utvikler seg, og det samme gjør vi. Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer. Du kommer til å bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghhet til å ta tak i utfordringene situasjoner.

Under ser du noen av utviklingsområdene vi kommer til å jobbe med gjennom prosessen. Det kan være nyttig å tenke gjennom på forhånd hvor du befinner deg på de ulike.

.

Håndtere større utfordringerUtvikle flere og bedre ideer
Skape bedre samarbeidKommunisere klart og tydelig
Dempe uro og skape resultater under pressSelge inn deg selv og dine ideer
Holde presentasjoner med gjennomslagskraftStyre egne holdninger og påvirke andre
Bygge tillit og egen selvtillitVære bedre rustet i endringsprosesser
Være en leder som skaper resultater gjennom andreSkape og utvikle medarbeiderengasjement


Hva får du ut av programmet?

.