Gratulerer! Du er en av nøkkelpersonene som kommer til å ta et (eller flere) steg for å løfte ditt lederskap denne høsten og vinteren.

Du har muligens hørt om programmet, eller du er en av de som ikke aner hva du går til. Uansett kommer disse 12 ukene til å by på overraskelser, utfordringer, læring og ikke minst – mestring! 

Denne siden er en dynamisk programside. Her vil du finne informasjon om programmet, og siden vil bli oppdatert fortløpende. Lurer du på noe, så er det bare å ta kontakt.


Hvor ligger dine styrker, og hva vil du løfte?

Verden utvikler seg, og det samme gjør vi. Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer. Du kommer til å bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle større trygghet til å ta utfordringer.

Under ser du noen av utviklingsområdene vi kommer til å jobbe med gjennom prosessen. Det kan være nyttig å tenke gjennom på forhånd hvor du befinner deg på de ulike.

.

Håndtere større utfordringerUtvikle flere og bedre ideer
Skape bedre samarbeidKommunisere klart og tydelig
Dempe uro og skape resultater under pressSelge inn deg selv og dine ideer
Holde presentasjoner med gjennomslagskraftStyre egne holdninger og påvirke andre
Bygge tillit og egen selvtillitVære bedre rustet i endringsprosesser
Være en leder som skaper resultater gjennom andreSkape og utvikle medarbeiderengasjement


Hva får du ut av programmet?


Forberedelse til samlingene


Samling 1

Da er vi straks i gang med prosessen Kommunikasjon og Lederskap. Aktivitetene i sjekklisten gjennomføres før samling 1, så får du en best mulig start.

  1. last ned og fyll ut side 1 til 3 av vedlegget (målplan) og ta det med i utskrevet form på første samling.
  2. Sørg for å ta en samtale med din nærmeste leder om hvilke forventninger hun/han har. Be lederen til innspill vedrørende side 1 til 3 i målplanen.
  3. Målplanen er et "levende" dokument igjennom hele prosessen og vi oppdaterer underveis. Lag et første utkast sammen med din leder og kom i gang - så har du et godt utgangspunkt til første samling.

Her er også et dokument som kan være greit å ha lest før første samling:


Sted og datoer

Alle samlingene holdes på Radisson BLU Plaza Hotel, Sonja Henies Plass 2, 0185, Oslo.

Samling 1   – 30. januar
Samling 2   – 06. februar
Samling 3   –  13. februar
Samling 4   –
27. februar
Samling 5   –  05. mars
Samling 6   –
12. mars
Samling 7   –  19. mars
Samling 8   –
26. mars
Samling 9   –  02. april
Samling 10 – 16. april
Samling 11 –  23. april
Samling 12 –
30. april


Hvem kommer du til å bli kjent med?

I Kommunikasjon og lederskap samles ledere og nøkkelpersoner fra virksomheter i en rekke ulike bransjer.


Ressurser

Her finner du ressurser du kan bruke før, under og etter prosessen Kommunikasjon og lederskap:

.