Gratulerer! Du er en av nøkkelpersonene som kommer til å ta et (eller flere) steg for å løfte ditt lederskap denne vinteren.
Denne siden er en dynamisk programside. Her vil du finne informasjon om programmet, og siden vil bli oppdatert fortløpende. Lurer du på noe, så er det bare å ta kontakt.

.


Newsticker

Takk for deres engasjement hittil til å fortsette i treningen. Vi alle er spente hvordan situasjonen utvikler seg og de små aktivitetene vi gjennomfører fra uke til uke sikrer at vi holder oss i et aktivt treningsmindset. Under følger noen fortløpende stikkord vedr. samarbeidet fremover. Takk for tilbakemeldinger og innspill.


Treningen vil fortsette, enten ansikt til ansikt om tiltakene oppheves eller som “Live Online Training”. Dato er fremdeles uklart og vil bli kommunisert så snart vi er klare.

Vi fortsetter med ukentlige digitale touch-points, fremover på WebEx. I tillegg leverer vi noen smakebiter på fremtidige online-programmer. Dere er altså de aller første som vil oppleve Dale Carnegie Trainings nye katalog.

Linker, dato, tider og info følger under og blir fortløpende oppdatert:


16. april, 15:00 – 16:00 Kommunisere effektiv del 1
Kommuniser med ulike personlighetstyper
(logg deg inn 5 til 10 min på forhånd for å sikre at det tekniske fungerer)
Klikk her for å pålogging

15 min – Jumpstart WebEx
45 min – Trening


23. april, 15:00 – 16:00 Kommunisere effektiv del 2
Forstå andres verdier for å treffe med din kommunikasjon
(logg deg inn 5 til 10 min på forhånd for å sikre at det tekniske fungerer)
Klikk her for å pålogging

15 min – Jumpstart WebEx
45 min – Trening


Forberedelser til neste samling (utsatt)

Samling 6

 • Alle har kontroll på sin evalueringssamtale OG informert lederen. Vi møtes på Lysaker Torg 35
 • Minst 2 SMART aktivitet hver dag frem til neste gang
 • Test HAR modellen i minst 2 e-poster og 2 samtaler
 • Hold deg ansvarlig for å engasjere og overbevise gjennom din kommunikasjon i både møter og samtaler
 • 2 min presentasjon der du forklarer noe på en enkel måte (LIONO) manual side 6.4 – 6.6
 • Ha fortsatt fokus på Delmål 2 til 4. Bruk noen av dine daglige SMART aktiviteter på disse områder.

Vi gleder oss også til å høre hvordan gruppene har skapt mer læringsverdi for hverandre. Kapteiner!! It`s your call.

Ta også gjerne en titt på heftet som kan lastes ned i linken under.


Sted og datoer

Alle samlingene holdes på Radisson BLU Plaza Hotel, Sonja Henies Plass 2, 0185, Oslo.

Samling 1   – 30. januar
Samling 2   – 06. februar
Samling 3   –  13. februar
Samling 4   –
27. februar
Samling 5   –  05. mars
Samling 6   –
12. mars
Samling 7   –  19. mars
Samling 8   –
26. mars
Samling 9   –  02. april
Samling 10 – 16. april
Samling 11 –  23. april
Samling 12 –
30. april

Kontinuitetssamling – 2. juni


Forberedelse til tidligere samlinger

Samling 5

 • 1 min. presentasjon: Gjennoppleve en hendelse med masse gester og dramatikk. (ingen fortellinger, forklaringer eller poeng. Fang oppmerksomheten gjennom et levende bilde)
  Forberedelsesskjema på side 5.7
 • Les gjennom teksten “Kassefabrikken” minst 5 ganger (bruk maks. 5 minutter på denne oppgaven)
 • 1 min. presentasjon: Et tema du føler sterkt for. Viktig: jobbrelatert eller fra karrieren din – presentert i HAR strukturen (Hendelse-Anbefaling-Resultat)
  Forberedelsesskjema på side 5.11
 • Om ikke du allerede har gjort dette, Send siste versjon av din målplan til Sebastian og din veileder
  Hør med Sebastian om ikke du vet når du er booket til evalueringssamtalen

Samling 4

Rapporten “Gode relasjoner” er en 90 sekunders rapport som handler om hva du har gjort med tanke på delmål 1- gode relasjoner.  Hva har du gjort annerledes de siste to ukene (fortell om en spesifikk hendelse)? Hvilken tilnærming (1-9) har du brukt og hva har du lært? Fyll inn side 4.23 i deltakermanualen så er du godt nok forberedt.

Et tips for å skape troverdighet, kan være å innrømme egne feil dvs. være ydmye med tanke på at vi alle har forbedringsområder😊

HAR strukturen (Hendelse+anbefaling+resultat) er beskrevet i manualen på side 4.16 – 4.21. Denne kommer vi til å bruke mye tid på fremover. Anbefalingen og resultatet er ment for tilhørerne. Hva vil du at de skal gjøre på bakgrunn av din erfaring. Motiver dem til handling! Gjør anbefalingen tydelig og veldig spesifikk, slik at alle tar den til seg. Resultatet må være noe som lytterne får – altså det må være attraktivt for lytterne. Og tenk på at vi blir mer motivert av det vi aktivt kan gjøre i stedet for det vi blir bedt om ikke å gjøre.

Les gjennom 30 tilnærminger for å håndtere stress, press og indre uro fra side 4.5 til 4.11 og ta noen første refleksjoner på side 4.12 i deltakermanualen.

Ta med deg listen “3 ting jeg har gjort bra i dag” til neste samling og sjekk om du og lederen din har booket inn evalueringssamtalen i kalenderen. Husker du ikke datoen? Sjekk med Sebastian.

Husk at du alltid kan booke en samtale med Ellen eller Sebastian. Vi venter på at du krever tid og tar plass.

Sjekkliste før samling 4

 • Les side 4.5 til 4.11 og gjør første refleksjoner på side 4.12
 • Forstå HAR strukturen på side 4.16 til 4.21
 • Fyll inn side 4.23 for rapport på delmål 1 (relasjonsmålet)
 • Ta med listen “3 ting jeg har gjort bra”
 • Fortell hvordan du har kommet i gang med delmål 2 (endre vane målet)
 • Har du booket lederen din inn i evalueringssamtalen sirka midtveis i prosessen? Om du ikke har datoen klart for deg – ta nærmest kontakt med Sebastian

Samling 3

Delmål 1 (relasjonsmål s. 2.13)

Velg hvilken tilnærming (1-9 for å bygge tillit) du mener du vil ha mest utbytte av å bruke konsekvent hver dag, og benytt det så ofte som mulig de kommende 2 ukene. Velg så en person som er viktig for deg for at du skal komme til ditt forretningsmål. Hva skal du gjøre annerledes for å forstå personen bedre og/eller løfte relasjonen til ett nytt nivå? Det er hva du selv gjør som er avgjørende for hvordan personen agerer (endre din tilnærming til andre for å få et annet resultat), f.eks ved å rose en person i 2 uker. La oss være ærlige med oss selv! Hvor har vi mer potensialet?

Delmål 2 (endre vane-mål s. 3.7)

Ta tak i en vane (egen innstilling), noe du skal begynne å gjøre, slutte å gjøre eller gjøre annerledes. Hva trenger du å ta tak i for å gi deg selv en bedre sjanse for å nå mål? Dette skal være noe du kan jobbe med hver dag. Endre vane-målet handler om deg selv og din vilje til å bryte et mønster og bygge en ny vane.

Eksempler: Gi energi til andre, være kortfattet, delegere mer, lytte til kolleger, bli mer synlig, si nei, prate mindre, tilstedeværelse, KDK (fokus på det positive).

Husk at det er når du tester nye verktøy og tilnærminger at du kan få erfaring med hvordan de virker! Test først og evaluer etterpå.

“Knowing is not enough, you must apply. Willing is not enough, you must do”  sa Goethe

Forberedelser til neste gang står på s. 3.2. i manualen. Fortsett å bruke samtalemodellen, praktisere de første 9. tilnærmingene for å utvikle relasjoner. Er det utfordrende å teste nye veier i hverdagen – les ditt eget fremtidsbilde en gang til og la deg inspirere.

Vi er nå kommet til og med s. 142 i den blå boka – Hvordan vinne venner. Les dette og du får en dypere forståelse av relasjonstilnærmingene som vi jobber med nå.

Samling 2

 • Les manualen til og med samling 2
 • Test verktøyene du har fått (spesielt samtalemodellen på én kjent og én ukjent hver dag)
 • Lær husketeknikk rimene (en-sten, to-sko) s. 2.5
 • Forbered deg på å fortelle en konkret hendelse som har hatt betydning for den personen du er i dag, se forberedelser s. 2.16 og 2.17 (1,5 minutter, avgjørende øyeblikk)
 • Be minst en person om å fyll inn frontsiden av målplanen (selvevalueringen) for deg.
 • Gjennomfør første veiledningssamtale med din veileder

Målplan

 • Fyll inn alle 5 gjennombruddsområder + aktiviteter
 • Overfør ditt fremtidsbildet
 • Finn ett attraktivt forretningsmål (ROI prosjektmål) sammen med din leder
 • Be din leder og eller andre om å fylle inn forsiden (selv-evalueringen) for å gi deg ett innblikk hvordan andre ser deg
 • Send målplanen senest tirsdag til Sebastian og din veileder for at veiledningen og coaching blir relevant for deg og din hverdag

Planen er ditt arbeidsverktøy og det viktigste dokumentet å jobbe med for å få maksimalt ut av programmet. Samtaler mellom deg og veileder, og evalueringer underveis med din leder og oss, vil ta utgangspunkt i målplanen.

Lurer du på noe? Spør! 😊

Jeg minner om at alt vi hører og forteller på samlingene er konfidensielt. Sender ut adresseliste til alle etter neste samling om det er ok for alle.


Samling 1

Da er vi straks i gang med prosessen Kommunikasjon og Lederskap. Aktivitetene i sjekklisten gjennomføres før samling 1, så får du en best mulig start.

 1. last ned og fyll ut side 1 til 3 av vedlegget (målplan) og ta det med i utskrevet form på første samling.
 2. Sørg for å ta en samtale med din nærmeste leder om hvilke forventninger hun/han har. Be lederen til innspill vedrørende side 1 til 3 i målplanen.
 3. Målplanen er et “levende” dokument igjennom hele prosessen og vi oppdaterer underveis. Lag et første utkast sammen med din leder og kom i gang – så har du et godt utgangspunkt til første samling.

Her er også et dokument som kan være greit å ha lest før første samling:


Hvem kommer du til å bli kjent med?

Adil Inan Qureshi Politihøgskolen / Arne Gjerstad Skanska Norge AS / Eilev Bjerkerud / Elin Horn Norges Idrettsforbund / Geir Sandvik Regnskap Norge AS / Hege Skjelbred Hatlemark Selvaag Eiendom AS / Heidi Berg Dell Technologies AS / Hilde Marie Gundersen Smartclip Nordics AS / Håvar Bakken NEO Monitors AS / Ida Sorknes Metro Sør AS / Ivar Løvberget Eksportkreditt Norge AS / Joachim Delsett Radisson BLU Plaza Hotel / Kristian Rosander Hafsteen Selvaag Eiendom AS / Lene Follum EVRY AS / Leonie Jensen Intersoft / Malin Bennerholm Radisson BLU Plaza Hotel / Maren K. Areklett Regnskap Norge AS / Mari Hasven Heer Selvaag Utleiebolig / Marie Risøe Carlberg Riis Interiør AS / Nicolai Haugland Aker ASA / Ole Martin Sivertsen NEO Monitors AS / Rune Smådal IF Skadeforsikring / Sandra Enoksen Regnskap Norge AS / Silje Westgaard Telenor / OYA / Thorsteinn Petursson Rør Systems AS / Vegard Søraunet ODIN Forvaltning AS

Veiledere i programmet
Chris Hovde Telia Company / Ingvild Høifødt PGS / Karen Buchar Codan Forsikring AS / Mona Dybvik EY Skye Consulting AS / Sveinung Pannberg Sans Bygg AS


Ressurser

Her finner du ressurser du kan bruke før, under og etter prosessen Kommunikasjon og lederskap:

.