Forberedelser til samling 1

Da er vi straks i gang. For at vi alle skal få en best mulig start følger du følgende 3 steg før vi treffes den 19. februar kl. 09:00.

 • Ta en samtale med din nærmeste leder eller din tillitsvalgte sparringspartner. Bli enige om hvilke forventninger dere har til hverandre og til programmet. Diskuter også hva som er et riktig og viktig mål å jobbe mot de neste månedene.
 • Last ned og fyll inn den vedlagte målplanen side 1 til 3 i samarbeid med lederen/sparringspartneren. Målet er å lage et godt første utkast som du eier og kjenner på at det blir verdt å gjør et ekstra innsats for
 • Last ned og ta en titt på “Huske navn”. Her finner du enkle teknikker for å trene hjernen din til å ha sterkere fokus og hukommelse når det gjelder de rundt deg.

Har du spørsmål – Ring Grete på

3 etapper i denne treningen

Vi begynner med etappe nr. 1 som handler mest om bevisstgjøring. La oss bli trygge på hverandre, forstå prosessens og sette oss relevante og attraktive mål.

I denne etappen gjør du forarbeid ved bruk av en målplan for å skape et godt grunnlag for hele treningen. Gir du en ekstra innsats i denne etappen har du større sjanse for å trene helhjertet og å eie din egen utviklingsprosess fra begynnelsen av.


Ressurser for samling 1

Deltakermanualen er på engelsk. Den kan med fordel lastes ned og skrives ut for notater og refleksjoner underveis. Det er også mulig å bruke den digitalt:


Datoer

Hvor: WebEx Training
Tid: 09:00 – 12:00

Samling 1   – 19. februar
Samling 2   – 05. mars
Samling 3   –  12. mars
Samling 4   –
19. mars
Samling 5   –  26. mars
Samling 6   –
09. april
Samling 7   –  16. april
Samling 8   –
23. april

Sustainment session – Dato kommer

Programmet fokuserer på praktisk trening som er relevant for din jobbhverdag. Suksesskriteriet er å praktisere nye verktøy mellom samlingene, det er det som skaper langvarige endringer og resultater. Du kommer til å sette deg et forretningsmål og flere delmål som du jobber mot, både på og mellom samlingene.

Ansvarlighetspartnere i prosessen

Dette er partnerne i denne prosessen. Dere tar en prat en gang i uka. Dere deler målplan, diskuterer utfordringer på jobb og hjelper hverandre fremover mot mål/fremtidsbilde. Bruk første samtale til å bli kjent (samtalemodellen).

Henrik og Ole

Johannes og Frode

Viri og Gro

Sjur og Jonny

Anne og Steffen


Hvem kommer du til å bli kjent med?

Anne B. Øyen – Neste Nivå, Frode Elden Kai – Digiplex Norway AS, Gro Prødel Hvammen – Selvstendig næringsdrivende, Henrik Kvikne – Skanska AS, Johannes Barth – Hansa Borg Bryggerier AS, Jonny Iversen – Stange Kommune, Ole Lislebø – IF skadeforsikring, Sjur Hansteen – Hansteen As, Steffen Myklebust – Bouvet Norge As, Viri Valle Lae – Handelsbanken As


Hva ønsker du å få ut av programmet?

Å gå Kommunikasjon og lederskap oppleves for mange som et viktig vendepunkt.

Om det er på grunn av travle dager og løping i hamsterhjulet, eller at du har blitt for komfortabel med det du gjør i dag – vi mennesker har lett for å bli nærsynte og ikke evne å se hvordan vi ønsker at vi selv, vår hverdag og jobbhverdag skal være i fremtiden.

Ønsker du om et år å alltid ligge i front av egne arbeidsoppgaver? At du styrer din egen arbeidsdag og kan jobbe strategisk mot langsiktige mål? At du har lave skuldre, og gleder deg til å møte dine kollegaer for å fortsette på drømmeprosjektet – fordi du er vet at samarbeidet fungerer. Du møter fortsatt motgang – men du er trygg på at du kan håndtere det – og teamet ditt er motivert for endring. På ledermøtet rapporterer du om fantastiske resultater for din avdeling, og selskapet møter – nei – overgår resultatforventningene.

Eller har du kanskje et helt annet fremtidsbilde?

Uansett hva dine visjoner er kan de bli realiteten i fremtiden, men det kommer ikke av seg selv. Du må virkelig ønske det, ta grep og gjøre noe aktivt. Den prosessen starter ikke om et år – den starter nå!


Hva sier tidligere deltakere?

.

.

Når du går Kommunikasjon og lederskap er du ikke en forsøkskanin. Metodikken som brukes og verktøyene du lærer er utprøvd og utviklet over 100 år. Flere enn ni millioner mennesker har gått prosessen før deg, og her er noe av det de sier:


Det som gjør prosessen unik

Programmet fokuserer på praktisk trening satt i din kontekst – det er det som skaper langvarige endringer og resultater. Du kommer til å sette deg et forretningsmål og flere delmål som du jobber mot, både på og mellom samlingene.

Ved å lære nye verktøy og trene på å bruke de – samt motta personlig coaching mellom hver samling – vil du tilegne deg nye måter å gjøre ting på og ta store steg mot dine egne mål.


Noen områder du kommer til å jobbe med
 • Lede og påvirke andre
 • Kommunisere tydelig og kraftfullt
 • Bygge sterke relasjoner
 • Motivere til samarbeid mot felles mål
 • Håndtere stress og press
 • Bli mer selvsikker
 • Utvikle fleksibilitet
 • Takle uforutsette hendelser
 • Jobbe mer strukturert og effektivt
 • Motivere og styrke andre

Alle våre trenere har gjennomgått en trenerutdanning bestående av ca. 250 timer, fordelt over flere måneder, for å bli sertifiserte Dale Carnegie-trenere. Utdanningen er ISO:9001:2005 sertifisert, en global kvalitetssikring, som gjør at våre deltakere kan være sikre på at de blir gitt de beste forutsetningene for å få mest mulig ut av programmet.