Datoer og linker til WebEx møterom

Tid: 09:00 – 12:00

SamlingDatoLink til WebEx
625. oktoberhttps://bit.ly/003-samling6
71. novemberhttps://bit.ly/003-samling7
88. novemberhttps://bit.ly/003-samling8
SustainmentKommer


Vi er i gang!

Etter samling 5 – før samling 6

Mange av oss har jobbet bevisst med samarbeidstilnærmingene for å skape samarbeid og resultater. Erfaringen viser at mye skjer bare vi selv stepper opp og tar initiativ. Kunsten er å slippe fokus på seg selv og “titte ut”.

Setter stor pris på engasjement og deling av erfaringer!

Vi tok også steget opp i pyramiden til lederskapstilnærmingene (22-30) – hvordan vi alle kan ta lederskap uavhengig av tittel og stilling.  Vi snakket om påvirkemålet s. 108 hvor vi skal ta den “nødvendige samtalen” på en person vi mener kan presterer bedre. Vi gjør dette fordi vi bryr oss og vil hjelpe, ikke fordi vi vil kritisere. Her er inngangen å starte med tilnærming 22 (ros, hva setter vi pris på) før vi går videre og benytter tilnærming 23 eller 24 og for så å begynne å stille spørsmål til den andre personen for å forstå (25). Tilnærmingene 26-30 bruker vi i videre oppfølging av personen. Dette målet setter vi med hjelp av vår ansvarlighetspartner i vårt neste møte. Vi skal rapportere tilbake på samling 8.

Til neste gang rapporterer vi tilbake på vårt stressmål s. 118. Hvordan er vårt stressnivå nå?. Hva har vi gjort for å håndtere det på en bedre måte og hva har vi lært. Vi satte målet på side 57 og kan gjøre forberedelser på side 118 (HAR modell, 63 s).

Vi har tre uker igjen nå så det gjelder å steppe opp og teste ut det vi har vært gjennom. Hvordan møter vi en uenighet neste gang? Husker vi å ta oss tid til å lytte og støtdempe (gjenta deler av det den andre har sagt) før du lager bro (pause, og, samtidig) over til eget eksempel og til sist kommer med din mening? På denne måten vil vi oppfattes som diplomater og raskere finne felles løsninger i stedet for å krangle. Neste gang vil vi høre hvordan dette har gått!

Før samling 5

Takk for herlig engasjement og tydelighet på samling 4!. Utrolig inspirerende at vi bare hopper i ting og virkelig utfordrer vår egen komfortsone. Wow den pizzaen kommer til å smake godt i dag!! Kombiner engasjement og tydelighet og det vil bli enklere å få gjennomslag og få folk med oss!

Bruk ditt engasjement til å jobbe med samarbeidsmålet (mål satt på side 76 i deltagermanualen). På samling 5 skal vi fortelle om resultatene vi har oppnådd ved å bruke minst en av tilnærmingene 10-21. Vi bruker HAR strukturen og vi får 2 minutter. Planleggingsark finnes på side 102.

• Jobb med stresstilnærminger for å redusere stress/uro (stressmål s. 57)

• Test HAR strukturen for å motivere andre både muntlig og i mailform

• Benytte LIONS for å bli mer tydelig

• Jobbe mot fremtidsbildet/målet ditt

• Støtt og utfordre din ansvarlighetspartner

Forberedelser samling 4

Håper alle har fått jobbet videre med samtalemodellen, de første 9 tilnærmingene, de neste 11 (samarbeid) og “Hendelse-tips-fordel” modellen.

På mandag skal vi jobbe med kommunikasjon og gjennomslagskraft. Hvordan bli tydelig, kort og konsis!

 1. Skape engasjement side 82-84 – gjenopplev en hendelse med mye aktivitet/følelser og engasjement
 2. LIONO side 87- 89 – forklare noe på en enkel måte til de som ikke har samme kunnskapsnivå som deg. Tenk på noe du du ofte må forklare om din jobb/produkter/tjenester/prosesser. Ved hjelp av 3 nøkkel ord. Maks 2 minutter. Forslag til struktur:

Still et spørsmål/kom med en påstand
2-4 nøkkelord
Oppsummere (ved å gjenta nøkkelord)
Selgende/Inspirerende

Gleder meg også til å høre hva som har skjedd siden sist når verktøy og metoder har blitt testet. Vet at flere har utfordret seg til å teste nye veier;)

Etter samling 3

Takk for engasjement og innsikter i dag. Spennende å høre hvordan mange er i gang med å teste nye veier for å bygge sterkere tillitt og relasjoner. Uredde, modige, endring villige og innsiktsfulle – det er mye å lære av hverandre. Takk for at alle deler. I dag satte vi 2 nye delmål: Du finner oversikt over delmålene på side 14 i deltagermanualen. Stress side 57 rapporteres på samling 6 og samarbeid side 76 rapporteres på samling 5. Nå har vi 2 uker på oss til å teste både tilnærminger 1-9 og 10-21 – velg en til to du praktiserer bevisst hver dag. Les igjennom tilnærmingene for å håndtere stress/uro og se om det er noe du kan hente der. Jeg ser frem til å motta da siste målplanene – om du står fast, ta kontakt med meg, din ansvarlighetsparter (som har skrevet plan) eller din leder. Dett er ditt verktøy for å sikre at vi kommer så nærme vårt fremtidsbilde som mulig.

Forberedelser til samling 4 kommer i løpet av uken:) Vi sees først 11. oktober – ta kontakt om du vil ha en prat.

Inspirasjon med tanke på stress, press og uro:)

Forberedelser samling 3

Til mandag 27. september;

 1. Teste husketeknikken, lære den bort til noen du tror kan ha nytte av den.

2. Hver dag, bevisst og konsekvent bruk av en av tilnærmingene 1-9

3. Jobbe med ditt konkrete comittment for å forsterke en relasjon – målet skrev du på side 38 i manualen

4. Reflekter rundt hva som skaper stress og uro i hverdagen

5. Les side 46-77 i daltagermanualen

Takk for herlig samling med dere, tilstedeværelse og trygghet er god grobunn for refleksjon. Håper alle er enda mer motivert for å dele fremtidsbilde på Whatsapp og sende inn målplanen – ditt viktigste verktøy for å holde deg ansvarlig.

Forberedelser til samling 2

Takk for stort engasjement og viktige bidrag i løpet av samlingen i dag! Vi er bare så vidt i gang.

Å gjøre til vi sees mandag 20. september:

Fyll inn målplan med fremtidsbilde, gjennombrudd og resultater (som vi jobbet med på samling 1). Sendes til Grete i løpet av 17. september.

For at vi skal bli trygge på hverandre og vite hva hver og en av oss jobber mot, filmer vi oss selv når vi fremfører vårt fremtidsbilde (ca. 30 s) og deler det på WhatsApp gruppen Grete inviterer alle.

Test ut samtalemodellen (navneskilt, hus, familie, arbeidshanske, fly, tennisracket og lyspære) – min 1 gang hver dag (både på kjente og ukjente personer). Vårt mål er å lære noe nytt om disse personene ved å stille åpne spørsmål og oppfølgingsspørsmål.

Tenk igjennom en hendelse hvor du lærte noe nytt om deg selv og som sier noe om hvem du er. Hendelsen skal gjenoppleves i løpet av 90 sekunder. Forberedelser finner du på side 41-42 i deltagermanualen.

Målplanen i PDF som lå ute før samling 1 hadde dessverre en feil som gjorde at den ikke var “interaktiv”. Om du ønsker å skrive direkte i målplanen uten å måtte printe den ut, kan du laste ned riktig versjon her:

Ta kontakt om du har spørsmål.


Forberedelser til samling 1

Da er vi straks i gang. For at vi alle skal få en best mulig start følger du følgende 3 steg før vi treffes den 13. september kl. 09:00.

 • Ta en samtale med din nærmeste leder eller din tillitsvalgte sparringspartner. Bli enige om hvilke forventninger dere har til hverandre og til programmet. Diskuter også hva som er et riktig og viktig mål å jobbe mot de neste månedene.
 • Last ned og fyll inn den vedlagte målplanen side 1 til 3 i samarbeid med lederen/sparringspartneren. Målet er å lage et godt første utkast som du eier og kjenner på at det blir verdt å gjør et ekstra innsats for
 • Last ned og ta en titt på “Huske navn”. Her finner du enkle teknikker for å trene hjernen din til å ha sterkere fokus og hukommelse når det gjelder de rundt deg.

Har du spørsmål – Ring Grete på 93 46 60 09

3 etapper i denne treningen

Vi begynner med etappe nr. 1 som handler mest om bevisstgjøring. La oss bli trygge på hverandre, forstå prosessens og sette oss relevante og attraktive mål.

I denne etappen gjør du forarbeid ved bruk av en målplan for å skape et godt grunnlag for hele treningen. Gir du en ekstra innsats i denne etappen har du større sjanse for å trene helhjertet og å eie din egen utviklingsprosess fra begynnelsen av.


Ressurser for samling 1

Vi anbefaler at du laster ned og åpner PDF i Adobe Acrobat Reader (last ned gratis her). Deltakermanualen er interaktiv og laget for å fylles ut digitalt, men det er også mulig å skrive den ut om du foretrekker det.

Hvem kommer du til å bli kjent med?

Dag Oscar Brækken – Digiplex Norway AS, Espen Fjalestad – Momentant AS, John-Kenneth Helland – Momentant AS, Margrethe Vikanes– Pierre Robert Group, Per Aksel Westby – Digiplex Norway AS, Per H Grøtte – Icopaltak AS, Tobias Drage Roti – OmniMod AS, Arle Gausel – Icopaltak AS, Siv Steen-Johannesen – Barts Health NHS Trust, Lars Kristensen – Kreftforeningen, Lars-Ivar Ødegård – Nova Vista AS, Jon Grydeland NIF

Ansvarlighetspartnere i prosessen

Dette er partnerne i første del av denne prosessen. Dere tar en prat en gang i uka. Dere deler målplan, diskuterer utfordringer på jobb og hjelper hverandre fremover mot mål/fremtidsbilde. Bruk første samtale til å bli kjent (samtalemodellen).

Dag Oscar og Espen

John-Kenneth og Margrethe

Per Aksel og Per

Tobias og Arle

Siv og Lars

Lars-Ivar og Jon


Hva ønsker du å få ut av programmet?

Å gå Kommunikasjon og lederskap oppleves for mange som et viktig vendepunkt.

Om det er på grunn av travle dager og løping i hamsterhjulet, eller at du har blitt for komfortabel med det du gjør i dag – vi mennesker har lett for å bli nærsynte og ikke evne å se hvordan vi ønsker at vi selv, vår hverdag og jobbhverdag skal være i fremtiden.

Ønsker du om et år å alltid ligge i front av egne arbeidsoppgaver? At du styrer din egen arbeidsdag og kan jobbe strategisk mot langsiktige mål? At du har lave skuldre, og gleder deg til å møte dine kollegaer for å fortsette på drømmeprosjektet – fordi du er vet at samarbeidet fungerer. Du møter fortsatt motgang – men du er trygg på at du kan håndtere det – og teamet ditt er motivert for endring. På ledermøtet rapporterer du om fantastiske resultater for din avdeling, og selskapet møter – nei – overgår resultatforventningene.

Eller har du kanskje et helt annet fremtidsbilde?

Uansett hva dine visjoner er kan de bli realiteten i fremtiden, men det kommer ikke av seg selv. Du må virkelig ønske det, ta grep og gjøre noe aktivt. Den prosessen starter ikke om et år – den starter nå!


Hva sier tidligere deltakere?

.

.

Når du går Kommunikasjon og lederskap er du ikke en forsøkskanin. Metodikken som brukes og verktøyene du lærer er utprøvd og utviklet over 100 år. Flere enn ni millioner mennesker har gått prosessen før deg, og her er noe av det de sier:


Det som gjør prosessen unik

Programmet fokuserer på praktisk trening satt i din kontekst – det er det som skaper langvarige endringer og resultater. Du kommer til å sette deg et forretningsmål og flere delmål som du jobber mot, både på og mellom samlingene.

Ved å lære nye verktøy og trene på å bruke de – samt motta personlig coaching mellom hver samling – vil du tilegne deg nye måter å gjøre ting på og ta store steg mot dine egne mål.


Noen områder du kommer til å jobbe med
 • Lede og påvirke andre
 • Kommunisere tydelig og kraftfullt
 • Bygge sterke relasjoner
 • Motivere til samarbeid mot felles mål
 • Håndtere stress og press
 • Bli mer selvsikker
 • Utvikle fleksibilitet
 • Takle uforutsette hendelser
 • Jobbe mer strukturert og effektivt
 • Motivere og styrke andre

Alle våre trenere har gjennomgått en trenerutdanning bestående av ca. 250 timer, fordelt over flere måneder, for å bli sertifiserte Dale Carnegie-trenere. Utdanningen er ISO:9001:2005 sertifisert, en global kvalitetssikring, som gjør at våre deltakere kan være sikre på at de blir gitt de beste forutsetningene for å få mest mulig ut av programmet.