Da er vi godt i gang med prosessen for å nå fremtidsbildet vårt!

Dette er en dynamisk progamside. Her vil du finne informasjon om programmet, og siden vil bli oppdatert fortløpende. Lurer du på noe, er det bare å ta kontakt.

Datoer for samlingene

Samling 1   – 2. juni
Samling 2   – 8. juni
Samling 3   –  15. juni
Samling 4   –
22. juni
Samling 5   –  10. august
Samling 6   –
17. august
Samling 7   –  24. august
Samling 8   –
31. august

Programmet fokuserer på praktisk trening som er relevant for din jobbhverdag. Suksesskriteriet er å praktisere nye verktøy mellom samlingene, det er det som skaper langvarige endringer og resultater. Du kommer til å sette deg et forretningsmål og flere delmål som du jobber mot, både på og mellom samlingene.

Hvem kommer du til å bli kjent med?

Anne Danielsen Wood – Lillestrømbanken, Heidi Berg – Dell Technologies AS, Henrik Gudim Sandaker – Alferd Berg Kapitalforvaltning AS, Ivar Løvberget – Eksportkreditt Norge AS, Jomar Fugløy – Con-Form AS, Jostein Sandøy – Veidekke Entreprenør AS, Kristina Daae Smedsvig – DNB Bank ASA, Nicolai Haugland – Aker ASA, Ole Kvåle – Con-Form AS, Philip Braathen – Alferd Berg Kapitalforvaltning AS, Torunn Flo – Cisco Systems, Åsne Austgulen – DNB Bank ASA

Forbederelser før samlingene

Siste samling – samling 8

Takk for en herlig samling i går 🙂 Ved å gi ros og anerkjennelse kan vi bidra til et positivt miljø på jobben der kolleger vokser og øker sine prestasjoner.

Sørg for at du kommer fort i gang med den nødvendige samtalen, der du skal påvirke innstillingen til en kollega (en som har en dårlig vane, slurver, forsurer miljø, ikke holder tidsfrister, ikke leverer bra nok kvalitet, noe du trenger si ifra om).  Forpliktelsen står på s. 109 og forberedelse til rapport er på side 142. Vi får 2 minutter på rapporten og det er en HAR modell.

Det vi trenger for å påvirke en annens innstilling:
1. tillit 2. mot 3. En kort samtale

Hvem husker inngangen til samtalen nå? (ref. Jomar i går) Vi starter med tilnærming 22 (start med å vise at du setter pris på den andre personen), så bruker vi 23 eller 24 (Gjøre den andre indirekte oppm. på feil eller forteller om egne feilgrep). Så går vi videre til 25 (stiller spørsmål) for å få den andre til å forklare/ta eierskap til utfordringen.

Vi skal også rapportere på hva vi har fått ut av denne 8 ukers prosessen vi har gått sammen. Spørsmål vi bør stille oss som forberedelse til det er: * Hvilke gjennombrudd har jeg erfart? * Hva gjør jeg annerledes som et resultat av det jeg har lært? * Hva har jeg gjort som jeg er stolt av? * Hvordan har jeg nærmet meg mitt fremtidsbilde?

Forslag til struktur: 20 sek: kort oppsummering av opprinnelig fremtidsbilde 2 min: Viktigste endring jeg har gjort (HAR modellen) 30 sek: Nytt fremtidsbilde om 6 måneder; «Jeg er….»

Ta gjerne initiativ til en prat med din parcoach eller med Grete og Ingrid

Samling 7

Takk for deling av sterke, personlige innsikter i går.

Stress og uro, hva er det egentlig? Ut fra det vi hørte i går, er jeg mer og mer overbevist om at det er det vi selv tillater oss at det skal være. Vi har ofte svarene selv og ut fra det må vi handle – gjøre annerledes, og kanskje be om hjelp:-) Da vil vi oppleve mestring, bli tryggere og dermed håndtere stress og uro på en mer positiv måte.

Til neste gang er vi forberedt på å Inspirere med følelser. Side 134
2 min i HAR modellen. Fortell om en person/situasjon som har inspirert deg i løpet av din yrkesmessige karriere. Gjennopplev hendelsen og finn frem følelsene denne situasjonen/personen hadde på oss. Det kan være en positiv eller negativ opplevelse.

Og så har Grete og jeg hadde det litt moro på fredag på jobb… se under. Og vi beklager den stumme banningen… når en en telefon ringer..

Neste gang skal vi også trene på å gi og ta i mot anerkjennelse fra de andre i programmet. Fyll derfor i s. 129 og 130 (kopier det som står på side 129) for de andre deltagerne og ta med til samlingen.

Samling 6

Takk for en spennende oppstart etter ferien 🙂 Dere byr på dere selv og er aktive. Dette lover godt for de siste samlingene.

Mange hadde bevisst jobbet med samarbeidstilnærmingene for å skape samarbeid og resultater. Erfaringen viser at mye skjer bare vi selv stepper opp og tar initiativ. Vi tok også steget opp i pyramiden til lederskapstilnærmingene (22-30) – hvordan vi alle kan ta lederskap uavhengig av tittel og stilling.  Vi satte oss påvirkemålet s. 109 hvor vi skal ta den «nødvendige samtalen» på en person vi mener kan presterer bedre. Vi gjør dette fordi vi bryr oss og vil hjelpe, ikke fordi vi vil kritisere. Her er inngangen å starte med tilnærming 22 (ros, hva setter vi pris på) før vi går videre og benytter tilnærming 23 eller 24 og for så å begynne å stille spørsmål til den andre personen for å forstå (25). Tilnærmingene 26-30 bruker vi i videre oppfølging av personen.

Til neste gang rapporterer vi tilbake på vårt stressmål. Hvordan er vårt stressnivå nå ifht før sommeren?. Hva har vi gjort for å håndtere det på en bedre måte og hva har vi lært. Vi satte målet på side 57 og kan gjøre forberedelser på side 116 (HAR modell, 90 s).

Vi har tre uker igjen nå så det gjelder å steppe opp og teste ut det vi har vært gjennom. Hvordan møter vi en uenighet neste gang? Husker vi å ta oss tid til å lytte og støtdempe (gjenta deler av det den andre har sagt) før du lager bro (pause, og, samtidig) over til eget eksempel og til sist kommer med din mening? På denne måten vil vi oppfattes som diplomater og raskere finne felles løsninger i stedet for å krangle. Neste gang vil vi høre hvordan dette har gått!

Samling 5

Takk for herlig engasjement og tydelighet på samling 4!. Kombineres disse to er det enklere å få gjennomslag og få folk med oss!

Bruk ditt engasjement til å jobbe med samarbeidsmålet. Forbered en rapport om resultatene av ditt engasjement for å oppnå samarbeid (se side 76 i deltagermanualen, tilnærming 10-21). Bruk HAR strukturen til å påvirke tilhørerne til handling. Planleggingsark på side 102. • Fortsette å benytte samtalemodellen. • Teste ut tilnærmingene 1-9 • Jobbe med stresstilnærminger for å redusere stress/uro (stressmål s. 57) • Teste HAR strukturen for å motivere andre • Benytte LIONS for å bli mer tydelig • Jobbe mot fremtidsbildet/målet ditt • Samtale med din ansvarlighetspartner

Frem til samling 4

Takk for bra engasjement og mange bidrag på samlingen. Nå begynner vi å komme godt i gang!

Dette er hva vi jobber med fremover for å nærme oss målet vårt og fremtidsbildet vårt: * Delmålet for stress – dette satte vi målet på side 57 og skal jobbes med frem til samling 6. * Delmålet for bedre samarbeid – dette satte vi på side 76 og skal jobbe med frem til samling 5. * Fortsette å teste tilnærminger for å bygge tillit/relasjoner (1-9)

Til samling 4 er du også forberedt på: * En engasjerende hendelse på 1 minutt der du bruker stemmevariasjon, gester og innlevelse for å engasjere publikum. Forberedelse side 84. * Forklare oss noe som er viktig for deg å være tydelig på fra jobben din (LIONS). Det kan være en tjeneste dere selger, et produkt, en prosess, et begrep eller liknende. Du får 2 minutter og * 2 min presentasjon der vi gjør våre ideer tydelig (LIONS s. 88+89). Dette er din mulighet til å lære oss andre noe nytt fra din jobb eller arbeidsgiver. Du kan også forklare en prosess. Det viktigste er å bruke 2-3 nøkkelord når du skal forklare og at disse nøkkelordene gjentas i oppsummeringen (ingen nye ord inn her). Start gjerne med et spørsmål eller en påstand for å fange oppmerksomheten og legg på en selgende/inspirerende avslutning. Du får bruke powerpoint som hjelpemiddel. Hvert nytt element i PPT en trenger en ny side i webex. Du sender inn din powerpoint til Grete og Ingrid innen søndags kveld.

Sparingspartner:
For å få maksimalt ut av treningen og komme raskere til mål og fremtidsbilde, får du nå en «accountabilitypartner»?

Dere avtaler selv når dere snakker sammen, vårt tips er en gang denne uken og 2 ganger i løpet av sommerferien frem til samling 5 – 10. august. Da holder vi farten oppe, nå som vi er så godt i gang. Målet er å stille hverandre spørsmål.

Kort sagt, vi øver å coache hverandre;) Skal du coache en annen trenger du 3 ting: Du må vite målet/fremtidsbildet, du må ha tillatelse og du må ha tillit!

Som det ble sagt på samlingen, det viktigste er å stille åpne spørsmål og lytte. Her kommer noen forslag – gå i dybden og forstå ved hjelp av oppfølgingsspørsmål.

Hva har du gjort bevisst annerledes ifht det vi gjorde på forrige samling – be om konkrete eks? 
Hvordan kan dette hjelpe deg mot ditt fremtidsbilde/forretningsmål?
Hvordan har du utfordret din komfortable sone
Så del målplaner og hjelp/utfordre og støtt hverandre. Hvordan ligger du an med tanke på ditt mål? Hva gjør du hver dag for å nærme deg ditt fremtidsbilde? (be personen være konkret) Hvordan er dette annerledes enn før? Hvilke tilnærminger 1-9 eller 10-21 har du praktisert denne uken? (om noen ikke har gjort det) Hvorfor ikke? Når skal du i gang? Hva hindrer deg? Hvordan jobber du med relasjonene dine? Hva har du gjort så langt på samarbeidsmålet? Hvordan jobber du med stress tilnærmingene? Hva er effekten så langt?
Philip – Anne
Åsne – Henrik
Kristina – Nicolai
Torunn – Jomar
Jostein – Karina
Ivar – Ole – Heidi (Ivar coacher Ole – Ole coacher Heidi – Heidi Coacher Ivar)

Samling 3

Takk for en fin samling 2!

Vi hørte modige og personlige historier, fikk forståelse for viktige hendelser i livet og vi fikk innsikt i hva dette har betydd for den du er i dag. Lytter du for å forstå, vil du oppdage at alle har en spennende historie!

Takk igjen for alle målplaner – når du oppdaterer eller gjør endringer – send ny versjon til Grete og Ingrid. Vi ser frem til å lese de siste.

I løpet av uka jobber vi med:

Teste ut husketeknikken: en-sten, to sko..

Jobbe med relasjonsmålet vi satte på samling i går som er viktig for at vi skal komme oss til ditt fremtidsbildet vårt. Dette sa vi høyt til andre deltagere i mindre grupper i går. Vi gjorde forberedelser på side. 38 i manualen. Neste gang skal vi fortelle hvordan det gikk. Du kan gjøre forberedelser til det på side 69. Vi får 90 sekunder og vi skal avslutte med å gi et tips til de andre ut fra vår erfaring. Les om strukturen vi skal bruke (HAR modellen eller Magic Formula på side 63-67)

Feedback som dere fikk etter avgjørende hendelse i går kan dere lese her:

Samling 2

Å gjøre i løpet av uken:
Fyll inn målplan med fremtidsbilde, gjennombrudd og resultater. Sendes til Ingrid og Grete innen 4. juni kl. 16.00.

Test ut samltalemodellen – 2 ganger hver dag (både på kjente og ukjente personer) Ditt mål er å lære noe nytt om disse personene ved å stille åpne spørsmål og oppfølgingsspørsmål.

Tenk igjennom en hendelse hvor du lærte noe nytt om deg selv og som sier noe om hvem du er. Hendelsen skal beskirves i løpet av 90 sekunder. Forberedelser finner du på side 43 i deltagermanualen.

Samling 1

Da er vi straks i gang med treningen Effektiv Kommunikasjon og Relasjonsbygging. For at vi alle skal få en best mulig start, last ned og fyll ut vedlagte dokument. Sørg for å ha en samtale med din nærmeste leder om hvilke forventninger hun/han har og hva som er viktige og riktige mål å jobbe mot de nærmeste månedene. (Du trenger ikke fylle ut side 4)

Deltakermanualen er på engelsk. Den kan lastes ned og skrives ut om ønskelig. Det er også mulig å bruke den digitalt.

Hva kommer du til å jobbe med i programmet?

 • Skape forutsetninger for fremgang.
 • Bygge tillit og huske navn.
 • Forsterke relasjoner.
 • Bygge selvtillit i ulike situasjoner.
 • Sette stress i perspektiv.
 • Motivere andre og skape sterke samarbeid.
 • Kommunisere kraftfullt og engasjerende.
 • Gjøre ideene dine tydelige.
 • Håndtere motsetninger og innvendinger.
 • Påvirke andre og ta den nødvendige samtalen.
 • Håndtere stress og minimere uro.
 • Utvikle egen fleksibilitet.
 • Bygge andre gjennom verdsetting.
 • Kommunisere for å inspirere.
 • Demonstrere lederskap.
 • Feire fremgang og fornye målsettinger.