Ukas news

Takk for en herlig samling i dag.  Ved å gi ros og anerkjennelse kan vi bidra til et positivt miljø på jobben der kolleger vokser og øker sine prestasjoner.

Forberedelser til siste samling – samling 8 – vi gleder oss!!!

Sørg for at du kommer fort i gang med den nødvendige samtalen, der du skal påvirke innstillingen til en kollega (en som har en dårlig vane, slurver, forsurer miljø, ikke holder tidsfrister, ikke leverer bra nok kvalitet, noe du trenger si ifra om).  Forpliktelsen står på s. 109 og forberedelse til rapport er på side 142. Vi får 2 minutter på rapporten og det er en HAR modell. Kjempegod ide fra Sjur at dere kan møtes ute å trene på dette sammen.

Det vi trenger for å påvirke en annens innstilling:
1. tillit 2. mot 3. En kort samtale

Hvem husker inngangen til samtalen nå? Vi starter med tilnærming 22 (start med å vise at du setter pris på den andre personen), så bruker vi 23 eller 24 (Gjøre den andre indirekte oppm. på feil eller forteller om egne feilgrep). Så går vi videre til 25 (stiller spørsmål) for å få den andre til å forklare/ta eierskap til utfordringen.

Vi skal også rapportere på hva vi har fått ut av denne 8 ukers prosessen vi har gått sammen. Spørsmål vi bør stille oss som forberedelse til det er: * Hvilke gjennombrudd har jeg erfart? * Hva gjør jeg annerledes som et resultat av det jeg har lært? * Hva har jeg gjort som jeg er stolt av? * Hvordan har jeg nærmet meg mitt fremtidsbilde?

Forslag til struktur: 

 • 2 min: Viktigste endring jeg har gjort koblet til mål/fremtidsbilde. Konkret hendelse (HAR modellen)
 • 40 sek: Nytt fremtidsbilde om 6 måneder; “Jeg er….”

Ta gjerne initiativ til en prat med din parcoach eller Ellen og Ingrid


Forberedelse til tidligere samlinger

Samling 7

Takk for deling av sterke, personlige innsikter i går.

Stress og uro, hva er det egentlig? Ut fra det vi hørte i går, er jeg mer og mer overbevist om at det er det vi selv tillater oss at det skal være. Vi har ofte svarene selv og ut fra det må vi handle – gjøre annerledes, og kanskje be om hjelp:-) Da vil vi oppleve mestring, bli tryggere og dermed håndtere stress og uro på en mer positiv måte.

Til neste gang er vi forberedt på å Inspirere med følelser. Side 134
2 min i HAR modellen. Fortell om en person/situasjon som har inspirert deg i løpet av din yrkesmessige karriere. Gjennopplev hendelsen og finn frem følelsene denne situasjonen/personen hadde på oss. Det kan være en positiv eller negativ opplevelse.

Neste gang skal vi også trene på å gi og ta i mot anerkjennelse fra de andre i programmet. Fyll derfor i s. 129 og 130 (kopier det som står på side 129) for de andre deltagerne og ta med til samlingen.

Her er videoer fra samling 6:

Samling 6

Mange av oss hadde jobbet bevisst med samarbeidstilnærmingene for å skape samarbeid og resultater. Erfaringen viser at mye skjer bare vi selv stepper opp og tar initiativ. Vi tok også steget opp i pyramiden til lederskapstilnærmingene (22-30) – hvordan vi alle kan ta lederskap uavhengig av tittel og stilling.  Vi snakket om påvirkemålet s. 109 hvor vi skal ta den “nødvendige samtalen” på en person vi mener kan presterer bedre. Vi gjør dette fordi vi bryr oss og vil hjelpe, ikke fordi vi vil kritisere. Her er inngangen å starte med tilnærming 22 (ros, hva setter vi pris på) før vi går videre og benytter tilnærming 23 eller 24 og for så å begynne å stille spørsmål til den andre personen for å forstå (25). Tilnærmingene 26-30 bruker vi i videre oppfølging av personen. Dette målet setter vi med hjelp av vår ansvarlighetspartner i vårt neste møte. Vi skal rapportere tilbake på samling 8.

Til neste gang rapporterer vi tilbake på vårt stressmål. Hvordan er vårt stressnivå nå ifht før sommeren?. Hva har vi gjort for å håndtere det på en bedre måte og hva har vi lært. Vi satte målet på side 57 og kan gjøre forberedelser på side 116 (HAR modell, 90 s).

Vi har tre uker igjen nå så det gjelder å steppe opp og teste ut det vi har vært gjennom. Hvordan møter vi en uenighet neste gang? Husker vi å ta oss tid til å lytte og støtdempe (gjenta deler av det den andre har sagt) før du lager bro (pause, og, samtidig) over til eget eksempel og til sist kommer med din mening? På denne måten vil vi oppfattes som diplomater og raskere finne felles løsninger i stedet for å krangle. Neste gang vil vi høre hvordan dette har gått!

Samling 5

Takk for herlig engasjement og tydelighet på samling 4!. Utrolig inspirerende at vi bare hopper i ting og virkelig utfordrer vår egen komfortsone. Wow den pizzaen kommer til å smake godt i dag!! Kombiner engasjement og tydelighet og det vil bli enklere å få gjennomslag og få folk med oss!

Bruk ditt engasjement til å jobbe med samarbeidsmålet (mål satt på side 76 i deltagermanualen). På samling 5 skal vi fortelle om resultatene vi har oppnådd ved å bruke minst en av tilnærmingene 10-21. Vi bruker HAR strukturen og vi får 2 minutter. Planleggingsark finnes på side 102.

• Jobb med stresstilnærminger for å redusere stress/uro (stressmål s. 57)

• Test HAR strukturen for å motivere andre både muntlig og i mailform

• Benytte LIONS for å bli mer tydelig

• Jobbe mot fremtidsbildet/målet ditt

• Støtt og utfordre din ansvarlighetspartner

Og her er opptak av samling 4: https://we.tl/t-5ySjZdjWwZ

Samling 4

Dette er hva vi jobber med fremover for å nærme oss målet vårt og fremtidsbildet vårt: * Delmålet for stress – vi satte målet på side 57 og det skal jobbes med frem til samling 6.

* Delmålet for bedre samarbeid – dette satte vi på side 76 og skal jobbe med frem til samling 5.

* Fortsette å teste tilnærminger for å bygge tillit/relasjoner (1-9)

Til samling 4 er du også forberedt på:

* En engasjerende hendelse på 1 minutt der du bruker stemmevariasjon, gester og innlevelse for å engasjere publikum. Forberedelse side 84.

* 2 min presentasjon der vi gjør våre ideer tydelig . Dette er din mulighet til å lære oss andre noe nytt fra din jobb eller arbeidsgiver. Du kan også forklare en prosess. Det viktigste er å bruke 2-3 nøkkelord når du skal forklare og at disse nøkkelordene gjentas i oppsummeringen (ingen nye ord inn her). Start gjerne med et spørsmål eller en påstand for å fange oppmerksomheten og legg på en selgende/inspirerende avslutning. Du skal bruke et bevis – en fysisk gjenstand/tegning som som tydeliggjør det du forklarer.

Og her er opptak av samling 3: https://we.tl/t-96VLEEyKRT

How to make stress your friend

Samling 3


I løpet av uka jobber vi med:

Teste ut husketeknikken: en-sten, to sko..

Jobbe med relasjonsmålet vi satte på samling i dag og som er viktig for at vi skal komme oss til fremtidsbildet vårt. Dette sa vi høyt til andre deltagere i mindre grupper. Vi gjorde forberedelser på side. 38 i manualen. Neste gang skal vi fortelle hvordan det gikk. Du kan gjøre forberedelser til det på side 69. Vi får 90 sekunder og vi skal avslutte med å gi et tips til de andre ut fra vår erfaring. Les om strukturen vi skal bruke (HAR modellen eller Magic Formula på side 63-67)

Her har dere også et hefte det kan være lurt å printe ut:

Samling 2

Takk for en fin samling 2!

Vi hørte modige og personlige historier, fikk forståelse for viktige hendelser i livet og vi fikk innsikt i hva dette har betydd for den du er i dag. Lytter du for å forstå, vil du oppdage at alle har en spennende historie!

Takk igjen for alle målplaner – når du oppdaterer eller gjør endringer – send ny versjon til Ellen og Ingrid.

Å gjøre til vi sees fredag 5. mars:
Fyll inn målplan med fremtidsbilde, gjennombrudd og resultater (som vi jobbet med på samling 1). Sendes til Ingrid innen tirsdag 2. mars.

For at vi skal bli trygge på hverandre og vite hva hver og en av oss jobber mot, filmer vi oss selv når vi fremfører vårt fremtidsbilde (ca. 30 s) og deler det på WhatsApp gruppen Ingrid inviterer alle til.

Test ut samtalemodellen (navneskilt, hus, familie, arbeidshanske, fly, tennisracket og lyspære) – min 1 gang hver dag (både på kjente og ukjente personer). Vårt mål er å lære noe nytt om disse personene ved å stille åpne spørsmål og oppfølgingsspørsmål.

Tenk igjennom en hendelse hvor du lærte noe nytt om deg selv og som sier noe om hvem du er. Hendelsen skal gjenoppleves i løpet av 90 sekunder. Forberedelser finner du på side 43 i deltagermanualen.


Samling 1

Da er vi straks i gang. For at vi alle skal få en best mulig start følger du følgende 3 steg før vi treffes den 19. februar kl. 09:00.

 • Ta en samtale med din nærmeste leder eller din tillitsvalgte sparringspartner. Bli enige om hvilke forventninger dere har til hverandre og til programmet. Diskuter også hva som er et riktig og viktig mål å jobbe mot de neste månedene.
 • Last ned og fyll inn den vedlagte målplanen side 1 til 3 i samarbeid med lederen/sparringspartneren. Målet er å lage et godt første utkast som du eier og kjenner på at det blir verdt å gjør et ekstra innsats for
 • Last ned og ta en titt på «Huske navn». Her finner du enkle teknikker for å trene hjernen din til å ha sterkere fokus og hukommelse når det gjelder de rundt deg.

Har du spørsmål – Ring Ingrid eller Ellen! Vi gleder oss over å bli kontaktet.

3 etapper i denne treningen

Vi begynner med etappe nr. 1 som handler mest om bevisstgjøring. La oss bli trygge på hverandre, forstå prosessens og sette oss relevante og attraktive mål.

I denne etappen gjør du forarbeid ved bruk av en målplan for å skape et godt grunnlag for hele treningen. Gir du en ekstra innsats i denne etappen har du større sjanse for å trene helhjertet og å eie din egen utviklingsprosess fra begynnelsen av.


Ressurser for samling 1

Deltakermanualen er på engelsk. Den kan med fordel lastes ned og skrives ut for notater og refleksjoner underveis. Det er også mulig å bruke den digitalt:


Datoer

Hvor: WebEx Training
Tid: 09:00 – 12:00

Samling 1   – 19. februar
Samling 2   – 05. mars
Samling 3   –  12. mars
Samling 4   –
19. mars
Samling 5   –  26. mars
Samling 6   –
09. april
Samling 7   –  16. april
Samling 8   –
23. april

Sustainment session – Dato kommer

Programmet fokuserer på praktisk trening som er relevant for din jobbhverdag. Suksesskriteriet er å praktisere nye verktøy mellom samlingene, det er det som skaper langvarige endringer og resultater. Du kommer til å sette deg et forretningsmål og flere delmål som du jobber mot, både på og mellom samlingene.

Ansvarlighetspartnere i prosessen

Dette er partnerne i denne prosessen. Dere tar en prat en gang i uka. Dere deler målplan, diskuterer utfordringer på jobb og hjelper hverandre fremover mot mål/fremtidsbilde. Bruk første samtale til å bli kjent (samtalemodellen).

Henrik og Ole

Johannes og Frode

Viri og Gro

Sjur og Jonny

Anne og Steffen


Hvem kommer du til å bli kjent med?

Anne B. Øyen – Neste Nivå, Frode Elden Kai – Digiplex Norway AS, Gro Prødel Hvammen – Selvstendig næringsdrivende, Henrik Kvikne – Skanska AS, Johannes Barth – Hansa Borg Bryggerier AS, Jonny Iversen – Stange Kommune, Ole Lislebø – IF skadeforsikring, Sjur Hansteen – Hansteen As, Steffen Myklebust – Bouvet Norge As, Viri Valle Lae – Handelsbanken As


Hva ønsker du å få ut av programmet?

Å gå Kommunikasjon og lederskap oppleves for mange som et viktig vendepunkt.

Om det er på grunn av travle dager og løping i hamsterhjulet, eller at du har blitt for komfortabel med det du gjør i dag – vi mennesker har lett for å bli nærsynte og ikke evne å se hvordan vi ønsker at vi selv, vår hverdag og jobbhverdag skal være i fremtiden.

Ønsker du om et år å alltid ligge i front av egne arbeidsoppgaver? At du styrer din egen arbeidsdag og kan jobbe strategisk mot langsiktige mål? At du har lave skuldre, og gleder deg til å møte dine kollegaer for å fortsette på drømmeprosjektet – fordi du er vet at samarbeidet fungerer. Du møter fortsatt motgang – men du er trygg på at du kan håndtere det – og teamet ditt er motivert for endring. På ledermøtet rapporterer du om fantastiske resultater for din avdeling, og selskapet møter – nei – overgår resultatforventningene.

Eller har du kanskje et helt annet fremtidsbilde?

Uansett hva dine visjoner er kan de bli realiteten i fremtiden, men det kommer ikke av seg selv. Du må virkelig ønske det, ta grep og gjøre noe aktivt. Den prosessen starter ikke om et år – den starter nå!


Hva sier tidligere deltakere?

.

.

Når du går Kommunikasjon og lederskap er du ikke en forsøkskanin. Metodikken som brukes og verktøyene du lærer er utprøvd og utviklet over 100 år. Flere enn ni millioner mennesker har gått prosessen før deg, og her er noe av det de sier:


Det som gjør prosessen unik

Programmet fokuserer på praktisk trening satt i din kontekst – det er det som skaper langvarige endringer og resultater. Du kommer til å sette deg et forretningsmål og flere delmål som du jobber mot, både på og mellom samlingene.

Ved å lære nye verktøy og trene på å bruke de – samt motta personlig coaching mellom hver samling – vil du tilegne deg nye måter å gjøre ting på og ta store steg mot dine egne mål.


Noen områder du kommer til å jobbe med
 • Lede og påvirke andre
 • Kommunisere tydelig og kraftfullt
 • Bygge sterke relasjoner
 • Motivere til samarbeid mot felles mål
 • Håndtere stress og press
 • Bli mer selvsikker
 • Utvikle fleksibilitet
 • Takle uforutsette hendelser
 • Jobbe mer strukturert og effektivt
 • Motivere og styrke andre

Alle våre trenere har gjennomgått en trenerutdanning bestående av ca. 250 timer, fordelt over flere måneder, for å bli sertifiserte Dale Carnegie-trenere. Utdanningen er ISO:9001:2005 sertifisert, en global kvalitetssikring, som gjør at våre deltakere kan være sikre på at de blir gitt de beste forutsetningene for å få mest mulig ut av programmet.