SpareBank 1 BV er et regionalt finanskonsern og er gjennom SamSpar ett av seks medlemmer i SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 er Norges nest største finansaktør.

SpareBank 1 BV har som mål å bidra til verdiskapning i lokalsamfunnene gjennom å tilby et bredt spekter av finansielle tjenester, samt relevant rådgivning til privatpersoner og bedrifter.

Våren 2018 hadde SpareBank 1 BV nylig gjennomført en vellykket fusjon.

Med visjonen «sammen skaper vi verdi» og ambisjonen «stor og slagkraftig SpareBank» hadde i 2018 endringsreisen startet. Mål, maler og planer var på plass og organisasjonen var rigget for endring. Prosessen selskapet sto ovenfor ville kreve ledere som iverksetter, stiller krav, samt coacher for å bidra til adferdsendring og større ansvarlighet.

Med dette som bakgrunnsteppe ble det sammen med Dale Carnegie Training skapt et lederprogam for alle lederne i konsernet i 2018, samt et program for alle medarbeidere i 2019.

.

Utfordringer

Bygge en kultur i SpareBank 1 BV som gjør selskapet relevant for kunder og ansatte i fremtiden.

Fremstå som en arbeidsgiver som tiltrekker seg og beholder dyktige ansatte.

Øke endringsviljen i organisasjonen.

Løsning

I samarbeid med SpareBank 1 BV og Dale Carnegie ble det designet en treningsprosess for både ledere og medarbeidere. Prosessen ble designet basert på tydelige KPI’er, samt intervjuer med ansatte på ulike nivåer.

Heldagssamlinger med oppfølging internt fra kollegaer og nærmeste leder mellom samlingene.

Temaene på samlingene var:

Selvinnsikt – hvordan virker jeg på andre, og hva er mine styrker og svakheter.
Tillit – hvordan skaper jeg sterke relasjoner.
Samarbeid – hvordan får jeg de rundt meg til å få lyst til å skape resultater sammen.
Lede – Hvordan påvirker jeg meg selv og de rundt meg til å bli mer endringsvillig.

Resultat

Medarbeider-tilfredsheten har økt fra en score på 72 til 78 på en skala fra 1 til 100.

Score på 90 på det å glede seg til å gå på jobben, og tilsvarende på stolthet over konsernet.

Score for samarbeid økt fra 75 til 92.

Gode resultater som vises på bunnlinjen.


Hør hva CEO Rune Fjeldstad sier om treningen

.


Ta kontakt

Fyll inn skjemaet under, så tar vi kontakt for en prat rundt din og ditt selskaps nåværende situasjon, utfordringer og ønsket fremtid.

Fornavn
Etternavn
E-post
Selskap
Telefon
Ved å huke av boksen bekrefter du at du godtar at vi lagrer data om deg i henhold til vår personvernerklæring