Om EVRY

EVRY er et ledende nordisk teknologi- og konsulentselskap. Sammen med våre kunder og et økosystem av de beste globale ekspertene innen digitalisering former vi fremtiden i dag ved å ta i bruk nye teknologier for å skape bedre brukeropplevelser og bedre ytelser fra mennesker, prosesser og systemer.

Vi har nær kontakt med kundene og står for en nordisk tankegang hva angår ansvar, kvalitet og sikkerhet.

Den nordiske tilhørigheten hjelper oss å drive virksomhet i over 18 land. EVRY er notert på Oslo Børs under navnet EVRY. Våre 9 000 ansatte brenner for å skape digitale fordeler og forme fremtiden – i dag.

EVRY rapporterte en omsetning på 12,9 milliarder kroner i 2018, og selskapets hovedkontor ligger på Fornebu rett utenfor Oslo.

Denne informasjonen er underlagt fremleggelse etter den norske aksjeloven § 5–12.


Ledertrening med Dale Carnegie

Mange ledere i EVRY hadde vært igjennom en rekke fusjoner, oppkjøp og organisasjonsendringer frem til 2018. Det var allikevel investert lite i lederutvikling på tvers av hele selskapet, altså hvordan lederne skulle håndtere endringene, opprettholde rett fokus for teamene sine samt etterleve ny strategi.


«Kjernen i alt salg og ledelse er kommunikasjon, det å kunne forstå andre, og å være tydelig. Vi jobbet med selgerne sammen med Dale Carnegie over tid for å bli mer presise, mer lyttende og tydelige i verdibudskapet vårt mot kundene.

Det vi oppdaget var at lederne også trengte å bli bedre til å kommunisere, spesielt fordi engasjement er avgjørende i en transformasjonsprosess. Det var en missing link her, vi som ledere var ikke «nok på». Vi måtte gjøre noe som gjennomsyret hele organisasjonen. EVRY var preget av siloer, og vi fikk inn nye ansatte som hadde andre forventninger til ledelse. Derfor måtte vi tilpasse og endre oss som ledere.«

.

– Trond Vinje, EVP HR, EVRY

.

.

Utfordringer

Gå fra å «bare» være et kommersielt selskap til å også være en viktig samfunnsaktør.

Implementere EVRYs strategi til hele organisasjonen.

Gå fra å være en leverandør av «bits and bytes» til en samarbeidspartner som bidrar til hele verdikjeden.

Bryte med en silomentalitet hvor kommunikasjonen ikke var god nok på tvers av enheter.

Løsning

Definerte tydelige mål med treningen med utgangspunkt i strategien.

Heldagssamlinger med oppfølging internt fra kollegaer og nærmeste leder mellom samlingene.

Treningen tok utgangspunkt i bevissthet rundt hvordan jeg fremstår som leder, med kommunikasjon som det viktigste virkemiddelet for å skape endring og eierskap til strategien hos kollegaer.

Resultat

En klar økning i Employee Engangement innenfor områdene:

– Stolthet for arbeidsplassen
– Tillit til toppledelsen
– Tillit til lederskapet i selskapet

En resultatmessig dobling av EBITADA fra 6,4% til 13,7% på fire år.

Blitt tryggere og mer åpne som ledere, som har formet en kultur der ansatte trives.

Blitt tydeligere på hvem vi er, og for hvem.


Hør hva ledelsen i EVRY sier om treningen med Dale Carnegie

.

.


Ta kontakt

Fyll inn skjemaet under, så tar vi kontakt for en prat rundt din og ditt selskaps nåværende situasjon, utfordringer og ønsket fremtid.

Fornavn
Etternavn
E-post
Selskap
Telefon
Ved å huke av boksen bekrefter du at du godtar at vi lagrer data om deg i henhold til vår personvernerklæring