Alfred Berg Kapitalforvaltning AS ønsket å øke salget i sin kundeportefølje. En utfordring var bedre tydelighet i roller samt et bedre samarbeid mellom porteføljeforvaltere og rådgivere/selgere, samt gjennomføring av mer effektive kundemøter på kundens premisser.

Alfred Berg kontaktet Dale Carnegie Training, og sammen satte vi sammen en treningsprosess for porteføljeforvaltere og rådgivere i Norge og Sverige i 2015.

.

Utfordringer

Øke salget i kundeportefølje.

Tydeligere roller, samt bedre samarbeid mellom porteføljeforvaltere og rådgivere (selgere).

Gjennomføre mer effektive kundemøter på kundens premisser. .

Løsning

Ledelsen i Alfred Berg og Dale Carnegie Training satte sammen et program over to hele dager med videofilming for nesten alle ansatte i selskapet.

Treningen fokuserte på kommunikasjon og hvordan nå frem i kundemøter.

I tillegg gikk alle ledere og nøkkelpersoner prosessen Kommunikasjon og lederskap over 12 uker.

Resultat

15,4% topplinjevekst i 2015, 15,1% vekst i 2016 og hele 40,9% vekst i 2017.

Større grad av tydelighet på roller og et sterkere samarbeid mellom forvaltere og rådgivere.

Mer enhetlig avtrykk hos kunder og en felles forståelse på hva som skaper et godt kundemøte.


Helge S. Arnesen, Adm. Direktør i Alfred Berg

Vi har blitt mye mer utadrettet og samarbeider nå bedre på tvers av ansvarsområder, noe som var en stor utfordring for oss. Vi er også mer bevist på våre roller i kundemøtet, hvor vi er dyktigere til å sette agendaen i starten av kundemøtene og tar mer styring. Vi tenker mer: hva er behovet til kunden og prater mer på kundens premisser. Dette har skapt mer dialog og engasjement, og ved å bli flinkere til å benytte mer fakta og eksempler, gjør vi det enklere for kunden å forstå hvilke løsninger som kan være nyttige for dem.

Dale Carnegie Training er dyktige til å tilpasse seg gruppen og å sette hele treningprosessen inn i vår kontekst. En unik styrke er deres evne til å tilpasse deg og utfordre hvert enkelt individ, samtidig som at de aldri slipper selskapets mål av syne.

Det at de er så individfokusert i sin trening er en stor grunn til at de treffer så bra, da hver enkelt ble ansvarliggjort for å få til forbedringer. I tillegg hadde de hele tiden tett dialog med meg som leder, noe som gjorde at vi kunne gjøre små korrigeringer underveis. Alt vi trente på i prosessen var reelle caser, noe som gjorde at vi kunne ta opp aktuelle problemstillinger i hele gruppen underveis. Disse diskusjonene rundt reelle problemstillinger gjorde treningen svært utbytterikt for oss, og var en viktig faktor for at vi nådde målene våre.

– Helge S. Arnesen

.


Ta kontakt

Fyll inn skjemaet under, så tar vi kontakt for en prat rundt din og ditt selskaps nåværende situasjon, utfordringer og ønsket fremtid.

Fornavn
Etternavn
E-post
Selskap
Telefon
Ved å huke av boksen bekrefter du at du godtar at vi lagrer data om deg i henhold til vår personvernerklæring