Om jeg ikke hadde startet på denne prosessen, hadde jeg ikke vært regionsdirektør i dag. Jeg ville i utgangspunktet utsette treningen, men fikk spørsmål om jeg hadde bedre tid på høsten. Da bestemte jeg meg for NÅ. Alt jeg lærte kunne jeg ta direkte inn i min arbeidshverdag – da blir resultatene veldig synlige!

Frode Rugnes
Regionsjef Oslo, Con-Form

Å jobbe med temaer som relasjonsbygging, stresshåndtering, håndtering av utfordrende situasjoner og bedre gjennomslag i kommunikasjonen, var viktig for å styrke mine lederegenskaper. Det å bli «tvunget» til å gjøre en endring i arbeidshverdagen, gjorde at jeg tilegnet meg kunnskapen mye mer effektivt!

Eivind Eikeland
Prosjektleder, Skanska

Jeg kunne hele tiden relatere hva jeg gjorde på programmet til det jeg gjorde i jobben. Særlig det å bygge relasjoner og håndtere stress tok jeg umiddelbart inn i min arbeidshverdag. Jeg nådde alle tre målene jeg satte, hvor ett var å gå fra å jobbe 50 til å jobbe 40 timer i uken!

Karin S. Lund
Prosjektleder, EH Consult

Programmet var så mye mer enn jeg trodde før jeg startet. Mitt mål var å senke kostnadene på et prosjekt jeg skulle inn i med 7%, samt å vinne en ny kontrakt. Resultatet ble at vi senket kostnadene med 8,4% og fikk tilslag på hele tre nye prosjekter.

Mathias Henriksen
Prosjektleder, AF Byggfornyelse

Gjennom å komme tettere på personer ved å være genuint interessert og stille spørsmål, forsto jeg lettere motivene bak, og klarte å skape vinn-vinn løsninger. Dette førte til at jeg fikk signert to leverandøravtaler på 2 måneder, en prosess som vanligvis tar 12-18 måneder. Tidsbesparingen er verdt et års inntekt.

Pelle Sørvold
Daglig leder, The Future AS

Prosessen ga utvikling for både meg som leder og selskapet. Metodene som brukes er universelle, så alle vil finne elementer som passer for dem og selskapet sitt. Det er ukomplisert, praktisk og ekstremt erfaringsbasert uten at det er for akademisk. Treningen ansvarliggjør og gir en lyst til å levere på et høyere nivå over tid!

Erik Eide
Generalsekretær, Skiforeningen