Engasjerte medarbeidere presterer bedre

Alfred Berg

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS ønsket å øke salget i sin kundeportefølje. En utfordring var bedre tydelighet i roller samt et bedre samarbeid mellom porteføljeforvaltere og rådgivere (selgere), samt gjennomføring av mer effektive kundemøter på kundens premisser.

Alfred Berg kontaktet Dale Carnegie Training, og sammen satte vi sammen en treningsprosess for porteføljeforvaltere og rådgivere i Norge og Sverige i 2015.

Oppnådde resultater:
18,3 % topplinjevekst i 2015 i Norge
Større grad av tydelighet på roller
Sterkere samarbeid mellom porteføljeforvaltere og rådgivere
Mer enhetlig avtrykk hos kunder
Mer effektive kundemøter på kundenes premisser
En felle forståelse av hva som skaper et godt kundemøte

Hvilke adferder har vi endret som konsekvens av prosessen:
Vi har blitt mer utadrettet og samarbeider nå bedre på tvers av ansvarsområder. Vi er også mer bevist på våre roller i kundemøtet. Vi er dyktigere til å sette agendaen i starten av kundemøtene og tar mer styring. Vi tenker mer: hva er behovet til kunden og prater mer på kundens premisser. Vi har også gått fra et fokus på egen presentasjon i kundemøter, til å skape mer dialog og engasjement. I tillegg benytter vi mer fakta og eksempler for å gjøre det enklere for kunder å forstå hvilke løsninger som kan være nyttige for dem. Vi har også blitt modigere i å by på oss selv i møtene.

Hva er Dale Carnegie Training sine styrker:
Dale Carnegie Training, både de vi har jobbet med i Norge, og i Sverige, er dyktige til å tilpasse seg gruppen og å sette hele treningsprosessen inn i vår kontekst. En unik styrke er deres evne til å tilpasse deg og utfordre hvert enkelt individ, samtidig som at de aldri slipper selskapets mål av syne. Det at de er så individ fokusert i sin trening er en stor grunn til at de treffer så bra, da hver enkelt ble ansvarliggjort for å få til forbedringer.  I tillegg hadde de hele tiden tett dialog med meg som leder, noe som gjorde at vi kunne gjøre små korrigeringer underveis. Alt vi trente på i prosessen var reelle caser, noe som gjorde at vi kunne ta opp aktuelle problemstillinger i hele gruppen under prosessen. Disse diskusjonene rundt reelle problemstillinger gjorde treningen svært utbytte rikt for oss.

Helge S. Arnesen
Administrerende Direktør/Country Manager/Nordic CIO
Alfred Berg Kapitalforvaltning

 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com