Konflikter er en del av arbeidslivet. Likevel er norske ledere og medarbeidere generelt ganske konfliktsky. I en undersøkelse Dale Carnegie Training har gjennomført i Norge, ser man at nesten 5 av 10 velger å styre unna konfliktene. Det er ikke nødvendigvis lurt! 

Å styre unna konflikter oppleves som det mest behagelige der og da. Det kan bli en utfordring i lengden. Når vi unngår en problemstilling, eller å si vår mening fordi vi er redde for en konflikt, kan det bli til en ordentlig verkebyll. Ytterste konsekvens kan være sykemelding.

I undersøkelsen sa hele 14 prosent at de har vært sykemeldt som følge av uløste konflikter på jobben. 9 prosent sier de har hatt korttidsfravær i perioder, mens 5 prosent har vært langtidssykemeldt som følge av uløste konflikter på jobben. 14 prosent utgjør hele 360 000 arbeidstakere. 360 000! Det er et alt for høyt antall, og det sier noe om at å løse konflikter på arbeidsplassen på en god måte kan spare både samfunnet og selskapet for store summer. Konflikter kan håndteres, og hvis de løses på en god måte fører det ofte til en positiv endring for de involverte.


Her er fem råd til både den konfliktskye, og den konfliktsøkende – til hvordan få løst konflikten slik at alle kommer godt ut av situasjonen:

 1. Identifiser hva det er som gjør at du er konfliktsky
  Ved å analysere, og være ærlig overfor deg selv vil det være lettere å finne argumenter for å ta det opp. Hvis du for eksempel ikke tar opp en konflikt fordi du er redd for konfrontasjon, kan du analysere konsekvensene av å la være, og vurdere mulige utfall. Ofte blir vi sittende fast i egne overbevisninger, uten å sette tankene i et større perspektiv.
 2. Vær spørrende, ikke konfronterende
  Ofte er det en grunn til at folk gjør som de gjør, og sier som de sier. Prøv oppriktig å forstå hva det er som gjør at personen har det ståstedet den har. Still spørsmål i stedet for å kritisere. Kanskje finner dere ut at dere har mer til felles enn dere først trodde.
 3. Vær bevisst på dine egne ordvalg
  Sørg for at du viser respekt for den andre personens ståsted gjennom å anerkjenne det den sier, uten nødvendigvis å være enig. Fellene vi ofte tråkker i ved konfrontasjoner er å ikke la den andre personen snakke ferdig, starte setningen med «jeg mener at», og å bruke ordet «men» for å synliggjøre eget ståsted. Da kan du like gjerne droppe det, fordi da lukker den andre parten ørene med en gang. Hvis du heller starter med et nøytralt eksempel som er objektivt vil du ha lettere for å få den andre personen til å lytte til deg.

Hvordan kan du lykkes og trives bedre i din rolle?

I programmet Kommunikasjon og lederskap fokuserer du på det som er viktig for deg innen relasjonsbygging, struktur, stresshåndtering, kommunikasjon og lederskap – og jobber alltid med reelle problemstillinger i din arbeidshverdag og konkrete mål du setter deg.

 1. Ta konflikten ansikt-til-ansikt
  Empati, ansiktsuttrykk og toneleie er elementer ved en samtale som forsvinner når vi kommuniserer på e-post eller sms. Det kan føles som en enkel utvei. Spørsmålet er hvilket resultat vi ønsker. Ved å ta opp saken ansikt-til-ansikt får du større respekt, og den andre parten vil føle seg respektert i større grad.
 2. Finn ut hva dere har til felles
  Til syvende og sist har vi som regel et felles mål i organisasjonen. Det er gjerne veien mot målet det blir uenigheter om. Finn først områdene dere er enige om, enten det er mål, planer, eller til og med irritasjonsmomenter som illustrerer at dere er sammen om dette. Når dere har dette som bakteppe vil det være lettere å anerkjenne hverandres ståsted i konflikten.

Det behøver ikke å være vanskelig å ta opp en problemstilling, eller gå inn i en konflikt. Det handler om å være bevisst på seg selv og egen posisjon, og hvordan vi kommuniserer, samtidig som vi er åpne for motpartens ståsted og viser respekt. Lykkes vi med å ta opp problemstillinger så tidlig som mulig, løses de ofte før det faktisk blir en konflikt.

Å håndtere utfordrende relasjoner og situasjoner på en god måte er en naturlig del av det å utøve godt lederskap. Nå har du muligheten til å komme på en kostnadsfri workshop i kommunikasjon og lederskap, og få en smakebit på det verdenskjente programmet med samme navn.

– Grete Valseth, ledertrener i Dale Carnegie Training


Hvordan kan vi bidra til å du når målene dine?

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe deg, ditt team eller selskap til å prestere bedre? Eller ønsker du bare en prat om dine utfordringer på jobben? Fyll inn skjemaet under så tar vi kontakt med deg.

.

Fornavn
Etternavn
E-post
Selskap
Telefon
Ved å huke av boksen bekrefter du at du godtar at vi lagrer data om deg i henhold til vår personvernerklæring


Categories: Stresshåndtering