Engasjerte medarbeidere presterer bedre

Karin Lund - EH Consult

Nettside2

Styrken i programmet Kommunikasjon og lederskap er at jeg har fått mange knagger å henge hverdagen på, og hele tiden kan relatere hva jeg gjør på jobb til det vi lærer i programmet. Det var særlig fokus på evnen til å bygge relasjoner og verktøy til å håndtere stress som jeg umiddelbart tok med til min arbeidshverdag.

Andre kurs jeg har deltatt på tidligere f.eks. på prosjektlederkurs, sitter vi passive og får masse input. Når man ikke har spesielle hendelser å relatere informasjonen til, blir det mindre interessant og glir lettere over i glemmeboken. Med Dale Carnegie Training må man fra gang til gang forberede en presentasjon fra hverdagen hvor man har implementert verktøyene med eller uten hell.

Spesielt interessant å se at selv om vi jobber i mange ulike bransjer, og ulike roller, så har vi stor sett samme utfordringer. Alle har utfordringer med å få hverdagen til å gå opp. Det handler om å delegere og å gjøre det fult og helt. Hvordan vi velger å delegere oppgaven kan være utslagsgivende for hvordan oppgaven blir løst. Dale Carnegie fokuserer på å motivere andre, kaste utfordringer og få andre til å si «ja». Dette er viktig kunnskap å ta med seg, innenfor alle jobber og på privaten.  I en hektisk hverdag, er vi for opptatt av oss selv og egne oppgaver, så vi glemmer å motivere andre rundt oss.

Jeg har blitt mye mer bevisst på å kaste ut utfordringer til de rundt meg. Få folk til å tenke selv før jeg kommer med mine ideer, prøver å skape eierskap. Jeg delegerer på en annen måte enn før, nå spør jeg andre om råd før jeg kommer med egen ideer. Før delegerte jeg med fokus på meg og hvorfor ikke jeg kunne ta oppgaven, nå legger jeg mer vekt på hvilke egenskaper mine kollegaer har og hvorfor jeg derfor delegerer oppgavene til dem.

Jeg satte meg 3 mål i programmet:

1. Levere et nytt prosjekt innen tid og kvalitet

2. Ha en overkommelig arbeidsuke, gikk fra 50 timer til nå 40 timer i dag. Klarte dette ved å delegere, samt å ferdiggjøre prosjekter 100%.

3. Signere kontrakt med entreprenør, innenfor godkjent budsjett og tidsfrister

Det at programmet går over tid er veldig bra - da får vi konseptet virkelig inn under huden. Det at det legges opp til aktiv deltakelse hele tiden, samt kort tid til forberedelser, gjør at vi som deltakerne må være 100% til stede hele tiden. Dette gjør at det ikke er kjedelig et sekund, litt slitsomt, men vi går ut med motivasjon for å teste prinsipper og verktøyene når vi kommer tilbake på jobb.

Karin S. Lund
Prosjektleder EH Consult

 

 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com