Engasjerte medarbeidere presterer bedre

Jo Georg Hermann - AF Byggfornyelse

Nettside2

Hva likte du med programmet Kommunikasjon og Lederskap?
 

Tidligere var møtene mine preget av forsvar- og angrepstaktikker, både fra motparten og meg selv. Jeg var tidvis tøff og bastant, noe som igjen bidro til at møtene trakk ut i unødvendige diskusjoner og uenigheter. Gjennom ledertreningen Kommunikasjon og Lederskap lærte jeg mye om hvordan jeg kunne behandle andre mennesker for å oppnå samarbeid. Jeg har blitt bedre til å lytte, som gjør at den andre parten føler seg respektert og hørt. I prosjektene mine har jeg klart å skape vinn-vinn situasjoner hvor kunden har få uttrykke sine ideer. Vi har fått et tillitsforhold og de ønsker å bruke meg mer. Under programmet likte jeg spesielt godt gruppearbeidene, hvor diskusjoner og deling av eksempler skapte et godt forum for læring. Gjennom å analysere eksempler, ga det meg innsikt i hvordan adferd og oppførsel forstås og oppleves i ulike situasjoner. En annen viktig del var den praktiske treningen som kunne knyttes direkte opp mot jobben. Ved å trene kontinuerlig på kommunikasjonstilnærminger og teorier, kunne jeg se umiddelbare resultater. Jeg har blitt trygg foran grupper og lar meg ikke stresse, men bruker tiden til å ta pauser og roe ned. På den måten får jeg frem de riktige ordene, jeg skaper interesse og er mer overbevisende.


 

Hvilke resultater skapte du for deg selv og AF Byggfornyelse?
 

Mitt mål i ledertreningen var å avslutte det ene prosjektet mitt på en smidig, tillitsfull og overbevisende måte. I tillegg skulle jeg klare å nå et økonomisk mål. Resultatet var at jeg oppnådde det økonomiske målet med god margin, og kunden ga oss en score på 197 av 198 mulige!  Kundens egne ord sier: "Vi er særdeles tilfreds med AF gruppen som entreprenør på dette prosjektet. Anleggsledelsen var unge, pliktoppfyllende, engasjerte og flinke, en score på 197 av 198 sier sitt".  Mitt andre mål var å kalkulere og vinne et prosjekt. Jeg kalkulerte to prosjekter og vi vant begge. I forhandlingene skapte jeg tillit gjennom å lytte, være rolig og ta innover meg hva den andre part sa. Jeg har blitt en tryggere prosjektleder med større forhandlingskraft og evne til å samarbeide. Totalt sett vil dette skape større verdier også fremover.

 

Jo Georg Hermann, Prosjektleder, AF Byggfornyelse

 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com