Du er en av de heldige som har fått plass i konsulentutviklingsprogrammet Konsulent inFocus.

I EY Skye kommer kunden først og vi kjennetegnes av at vi som konsulenter er kompetente, nysgjerrige og inkluderende. Problemer løses best med engasjement og kunnskap.

Hør hva Lars og Tommy har å si;

Hvorfor Konsulent inFocus?

Målet med dette initiativet er først og fremst at du skal fortsette å være en uvurderlig ressurs for kundene, at du fortsetter din utvikling som konsulent og bygger en attraktiv CV. Dette initiativet skal selvsagt også sikre at EY Skye beholder sin posisjon, sitt gode rykte i markedet og lønnsomheten til glede for alle.

Din utvikling og måloppnåelse

Din utvikling og måloppnåelse avhenger din innsats og din innstilling underveis. Denne siden oppdateres etter hver samling. Her finner du ikke lekser, men hvordan du kan utfordre deg mellom samlingene for å lære mest mulig og implementere nye adferder.

Forberedelser til samling 5

Forberedelser til tirsdag 26. oktober.

 1. Være forberedt på å rapportere på “endre vane/håndtere innstilling” mål som vi satte på side 60 benytt HAR strukturen beskrevet på side 41. Fortell om en spesifikk hendelse som forteller om hvordan du har jobbet med innstillingen/vanen din og hva har resultater blitt, (tid, penger, kvalitet se side 58) hva ha du lært og hva er ditt tips til andre?
 2. Les side 67-69 og tenk på innvendinger du får som kan være hensiktsmessig å håndtere bedre i jobben som konsulent.
 3. Tenk også gjerne på et tema du har en sterk mening om (brenner for)

__________________________________

For å sikre størst mulig verdi av programmet for deg og for EY Skye, er “ansvarlighetsgruppene” en suksessfaktor.

I god tid før neste samling:
Ta en titt på ditt fremtidsbilde og tenk igjennom det du ønsker å få til fremover.
Reflekter selv; Hva må jeg gjøre mer, mindre annerledes?

SÅ – Gå og treff din gruppe:

Fortell hverandre:
1) Fra 1-10 Når du leser din egen målplan. Hvor motivert er du å oppnå dette?

2) Hva må du hente frem? For å oppnå det du vil? Det er først når du vet hvilke karakteristikker du må hente at du kommer til å lykkes!
Tips; del målplaner med hverandre. Jo bedre du kjenner målene til dine ansvarlighetspartnere, jo lettere får du hjelp.

Lag en plan; – Hvordan skal vi sikre at vi tar med oss mest mulig fra treningen og utfordrer oss i hverdagen for å:

 1. Ta flere initiativer hos kunden
 2. Legge igjen et avtrykk og bli husket
 3. Finne flere oppdrag og ta med en «venn»
 4. Ha “et navn” – oppover i organisasjonen

Etter samling 4

Takk for nok en herlig og engasjerende ettermiddag! Mange nye læringer med tanke på hvordan vi kan skape effektive samarbeid. Det handler om å slippe fokus på seg selv. Når vi er tilstede, kan vi håndtere det som kommer. Vi har bevist at å “tenke på stående fot” går bra – det handler om rett innstilling og kaste seg ut i konkrete spesifikke hendelser eller eksempler – da fanger du lytterne og vi vil høre mer.

Forberedelser samling 4

Sørg for at du og gruppen din møtes før neste samling 13. oktober for å dele erfaringer og lære av hverandre.

 1. Være forberedt på å fortelle hvordan du har jobbet mot ditt fremtidsbilde de siste ukene. Hva gjøre du annerledes nå?
 2. Hva har du gjort i dine møter og samtaler for å engasjere mer?
 3. Vær forberedt på å rapportere med HAR modellen på ditt samarbeidsmål s. 92
 4. Les side 64-69 i deltagermanualen

Etter samling 3

Nok en energifylt ettermiddag! Når vi bestemmer oss for å satse og tøye grenser, oppdager vi nye sider ved oss selv som definitivt kan brukes til å skape engasjement og legge igjen et avtrykk. Bruker vi mer av våre ressurser er sjansen større for at kundene husker oss. Hva blir annerledes i dine møter fremover? Hva er en ting du har bestemt deg for å justere på for å skape mer engasjement?

Hva stopper oss fra å innarbeide gode vaner som vi vet er bra for oss og på vei mot nye mål? Noen ganger kan det være destruktive tanker som kommer i veien “alle andre er bedre”, “stakkars meg”, eller “andre er irriterende”. La oss unngå offerrollen, du kan bestemme og sette deg i førersetet. Lykke til med din nye vane.

Hvordan kan vi skape samarbeid som alltid føles som vinn/vinn for begge parter? Det handler mye om hvordan vi ordlegger oss. Praktiser en samarbeidstilnærming kontinuerlig, det vil mest sannsynlig gi deg nye og positive erfaringer.

Vi sees igjen 13. oktober – før den tid. Møt gruppen din, del målplaner og hold hverandre ansvarlige – det er den beste måten å få max ut av treningen! Forberedelser til samling 4 kommer i neste uke.

Forberedelser samling 3

Vi sees tirsdag 28. september: Vær forberedt på å fortelle om hvilken “dårlig vane” du skal jobbe med å snu de nærmeste ukene, hvordan vil den hjelpe deg å komme nærmere ditt mål eller en av dine gjennombrudd? Fyll ut side 59 og 60 i manualen.

Vi skal også jobbe med å engasjere i vår kommunikasjon – så les side 87 og fyll i side 88. i manualen. Det handler altså om å gjenoppleve en situasjon med mye bevegelse.

Videre tenk på en person eller en gruppe hvor det kan være hensiktsmessig å få til et mer effektivt samarbeid. Les side 47-49

Etter samling 2

Takk for en herlig ettermiddag! Når vi deler hendelser som har betydd mye for oss, blir vi bedre kjent, tryggere på hverandre og det bygger selvtillit. Takk for nære og betydningsfulle fortellinger som ble formidlet med innlevelse. Ved å bli mer bevisst på egen styrker og verdier, får vi mot til å ta plass men også innsikt i hvordan andre ser oss.

Det er utenfor komfortsonen vi finner utvikling og vekst, så frem til enste gang vi møtes; Hvordan kan du utfordre din komfortsone og bevisst gjøre noe annerledes i hverdagen?

Er du interessert i å få bemerkelsesverdige resultater? 

Over 100 000 personer har gått gjennom Dale Carnegies programmet i Norden. De som har størst utbytte av programmet og oppnådd god resultater, er de som har hatt en spesifikk og relevant målplan (Hendelse) 
Send meg din siste reviderte plan når du gjør endringer (Anbefaling) 
På den måten kan du få konstruktive tilbakemeldinger (Resultat)

Det er mange små steg som gir ny erfaring og læring. Veldig gøy å høre “aha”`er med tanke på hva vi kan gjøre for å bygge tillit og relasjoner til andre. Banalt enkelt, men utfordrende om vi har mest fokus på oss selv. Det gjelder å la andre få kjenne at de velger selv og svelge egen stolthet– da får vi et større engasjement. Så var det dette med tiden, har vi mer fokus på relasjonen og ikke bare på oppgaven, er sjansene større for at mer blir gjort – og vi kan spare tid

Som du ser, kan HAR brukes også i mailform

Forberedelser samling 2

-Om du ikke har sendt inn mål plan – vennligst send så snart som mulig. Her er eksempler på gjennombrudd;

-Vi skal alle gjenfortelle en konkret spesifikk hendelse som har vært en avgjørende øyeblikk for deg. Forberedelse side 33+34

-Videre skal vi rapportere om en konkret hendelse hvor du brukte tilnærminger 1-9 – basert på hva som skjedde og din erfaring skal du gi et tips til dine kollegaer. Forpliktelsen skrev du på side 28. Forberedelser side 41-44

Etter samling 1

For en start! Tusen takk for en herlig ettermiddag med dere. Endelig er vi i gang. Var ganske spent, det er jo mer enn 18 måneder siden jeg har vært foran så mange folk. Takk for åpenhet, engasjement og energi. Ved å sette ord på følelsene vi får når vi oppnår mål og gjennombrudd, skaper vi motivasjon for at ta flere steg ut av komfortsonen i hverdagen.

-Vi har skapt gode forutsetninger for fremgang: et tydelig målbart mål, gjennombrudd og et fremtidsbilde som motiverer og inspirerer.

-Vi ble bedre kjent og lærte noe nytt om hverandre, og overraskende nok er det flere enn deg som har tilsvarende utfordringer og utviklingsønsker.

-Vi har identifisert hvem er jeg avhengig av for å oppnå mine mål og hva skal jeg gjøre annerledes for å sikre at personen synes det er trivelig å jobbe med meg.

Frem mot samling 2

-Send din siste versjon av målplanen ferdig utfylt innen 3. september vi kan fortsatt justere fremover
-Teste samtalemodellen minst 5 ganger (gjerne flere ganger i uken)
-Bestem deg for en av de 9 tilnærmingene som du praktiserer kontinuerlig hver dag (nummer 4 var veldig populær i gruppen) Vær nysgjerrig på folk og still spørsmål til du blir flau:)
-Jobb med ditt relasjonsmål – hva vil du se og konkret hva gjør du annerledes overfor denne personen s. 28
-Sørg for å treffe gruppen din minst 2 ganger, målet er å utfordre hverandre, hva har du gjort annerledes og hva har du lært
-Ikke nøl med å ta kontakt om det er noe du lurer på eller vil diskutere


Før samling 1

Vi skal straks i gang med prosessen Konsulent inFocus. Aktivitetene i sjekklisten gjennomføres før første samling 17. august, så får du en best mulig start.

 1. last ned og fyll ut side 1 til 3 av vedlegget (målplan) og ta det med i utskrevet form på første samling.
 2. Sørg for å ta en samtale med din nærmeste leder om hvilke forventninger hun/han har. Be lederen om innspill vedrørende side 1 – 3 i målplanen.
 3. Målplanen er et “levende” dokument igjennom hele prosessen og vi oppdaterer underveis. Lag et første utkast sammen med din leder og kom i gang – så har du et godt utgangspunkt til første samling.
 4. NB Ta med en utskrift av målplanen til første samling

Ansvarlighetspartnere

Hvordan jobbe sammen for best mulig resultat?

Støtter vi hverandre underveis, er sjansene større for at alle får maks ut av prosessen. Du kommer til å få 2 makkere (ansvarlighetspartnere) som du snakker med mellom samlingene. Det å forstå fremtidsbilde, mål og utfordringer til dine kollegaer kan være en fordel i telefon-samtaler med din sparringspartner.

Hvilke spørsmål kan jeg stille?

Din dedikert viktigste oppgave som sparringspartner er å følge hverandre opp på treningsaktiviteter og bistå med spørsmål.

 1. Basert på forrige samling, hva har du gjort annerledes?
  (fokus på trening/aktivitet)
  Svar: Jeg har hatt mer fokus på spørsmål!
 2. Har du ett eksempel?
  (hjelp hverandre til å bli konkrete og snakke i eksempler – finner vi ingen eksempel, er sjansen stort at det ikke har skjedd noe)
 3. Hva kan du gjøre mer, mindre annerledes fremover for å nå dine mål?
 4. Hva vil dette kreve av deg?
 5. Hva stopper deg?

Ønsker du flere eksempler?

.

Kick-off:


Digital samling
Sørg for å gjennomføre
møte med din nærmeste leder. Avklar forventninger og bli enige om mål! Lykke til;)

8. juni 14.00-16.00 på Teams
Takk for strålende engasjement!
Samling 117. august kl. 15.00 – 18.30
Samling 216. september kl. 15.00 – 18.30
Samling 328. september 15.00 – 18.30
Samling 4 13. oktober 15.00 – 18.30
Samling 526. oktober 15.00 – 18.30
Samling 6 Avslutning11. november 14.00 – 17.00 +++

Ressurser

Her finner du ressurser du kan bruke før, under og etter prosessen:

.