Du er en av de heldige som har fått plass i konsulentutviklingsprogrammet Konsulent inFocus.

I EY Skye kommer kunden først og vi kjennetegnes av at vi som konsulenter er kompetente, nysgjerrige og inkluderende. Problemer løses best med engasjement og kunnskap.

Hør hva Lars og Tommy har å si;

Når og hvor skal vi møtes;

Kick-off:


Digital samling
Sørg for å gjennomføre
møte med din nærmeste leder. Avklar forventninger og bli enige om mål! Lykke til;)

8. juni 14.00-16.00 på Teams
Takk for strålende engasjement!
Samling 117. august kl. 15.00 – 18.30
Samling 216. september kl. 15.00 – 18.30
Samling 328. september 15.00 – 18.30
Samling 4 13. oktober 15.00 – 18.30
Samling 526. oktober 15.00 – 18.30
Samling 6 Avslutning11. november 14.00 – 17.00 +++

Hvorfor Konsulent inFocus?

Målet med dette initiativet er først og fremst at du skal fortsette å være en uvurderlig ressurs for kundene, at du fortsetter din utvikling som konsulent og bygger en attraktiv CV. Dette initiativet skal selvsagt også sikre at EY Skye beholder sin posisjon, sitt gode rykte i markedet og lønnsomheten til glede for alle.

Din utvikling og måloppnåelse

Din utvikling og måloppnåelse avhenger din innsats og din innstilling underveis. Denne siden oppdateres etter hver samling. Her finner du ikke lekser, men hvordan du kan utfordre deg mellom samlingene for å lære mest mulig og implementere nye adferder.


Før samling 1

Vi skal straks i gang med prosessen Konsulent inFocus. Aktivitetene i sjekklisten gjennomføres før første samling 17. august, så får du en best mulig start.

 1. last ned og fyll ut side 1 til 3 av vedlegget (målplan) og ta det med i utskrevet form på første samling.
 2. Sørg for å ta en samtale med din nærmeste leder om hvilke forventninger hun/han har. Be lederen om innspill vedrørende side 1 – 3 i målplanen.
 3. Målplanen er et “levende” dokument igjennom hele prosessen og vi oppdaterer underveis. Lag et første utkast sammen med din leder og kom i gang – så har du et godt utgangspunkt til første samling.

Ansvarlighetspartnere

Hvordan jobbe sammen for best mulig resultat?

Støtter vi hverandre underveis, er sjansene større for at alle får maks ut av prosessen. Du kommer til å få 2 makkere (ansvarlighetspartnere) som du snakker med mellom samlingene. Det å forstå fremtidsbilde, mål og utfordringer til dine kollegaer kan være en fordel i telefon-samtaler med din sparringspartner.

Hvilke spørsmål kan jeg stille?

Din dedikert viktigste oppgave som sparringspartner er å følge hverandre opp på treningsaktiviteter og bistå med spørsmål.

 1. Basert på forrige samling, hva har du gjort annerledes?
  (fokus på trening/aktivitet)
  Svar: Jeg har hatt mer fokus på spørsmål!
 2. Har du ett eksempel?
  (hjelp hverandre til å bli konkrete og snakke i eksempler – finner vi ingen eksempel, er sjansen stort at det ikke har skjedd noe)
 3. Hva kan du gjøre mer, mindre annerledes fremover for å nå dine mål?
 4. Hva vil dette kreve av deg?
 5. Hva stopper deg?

Ønsker du flere eksempler?

.

Ressurser

Her finner du ressurser du kan bruke før, under og etter prosessen:

.