Workshop
The Empowered Employees:

Hvordan lede, beholde og motivere medarbeidere i den hybride arbeidshverdagen?

0
Day
0
Hour
0
Minute
0
Second
Praktisk informasjon

For: HR og ledere med
strategisk personalansvar

Når: Torsdag 4. mai
Kl. 12:30 – 14:30
Sted:
Radisson Blu Royal Garden Hotel,
Kjøpmannsgata 73, Trondheim
Pris: Gratis

(Kaffe og mingling fra 12:00)

For ledere og arbeidsgivere som vil lykkes i 2023

Quiet quitting og The Great Resignation er ikke bare buzzord, men en trend som synliggjør maktskiftet på arbeidsplassene.

Dine medarbeidere vil bli ivaretatt, respektert og involvert. De stiller krav til fleksibilitet, og til å få utviklet nye ferdigheter for å prestere på jobb – og de har klare forventninger til deg som leder.

Den 23. mars vil vi fasilitere en interaktiv workshop – og du inviteres til å ta del i diskusjonen.

Vår sertifiserte Dale Carnegie trener, Sebastian Grupe2, vil dele innsikt fra en global undersøkelse, og fasilitere en workshop som vil inspirere og utfordre.

Nordic Semiconductor skalerer globalt, og har samlet erfaringer og innsikt på den enorme vekstreisen. De jobber strategisk med organisasjonskultur, og vil dele hvordan de gjør dette i praksis.

Godt lederskap er et avgjørende suksesskriterie for langsiktig vekst.

Det vil kunne gi din organisasjon
et konkurransefortrinn.

Sebastian Grupe

Ledere må blir klare over hvilke emosjoner som kreves
– og hvordan de kan skape disse – for å lykkes som leder i 2023

Sebastian Grupe, Certified Dale Carnegie Trainer
Ny innsikt

Vi deler nøkkelfunn fra en global undersøkelse Dale Carnegie & Associates har gjennomført blant 6.500 respondenter.

Konkrete verktøy og tiltak

Sertifiserte Dale Carnegie Trenere vil fasilitere workshopen og introdusere deg for noen gjennomførbare tiltak.

Kun 2 timer

Vi forstår at kalenderen er full, og har derfor komprimert denne workshopen til 2 – effektive og nyttige – timer.

På workshopen treffer du

Sebastian Grupe

Certified Dale Carnegie trainer,
dale carnegie training norge AS

Sebastian Grupe er tidligere flypilot. Han har bred erfaring med gjennomføring av en rekke endrings- og utviklingsprosesser for selskaper, team, ledergrupper og enkeltindivider for å skape varige endringer og reell forretningsverdi.

Katarina Finneng

Executive Vice president of people & communication,
nordic semiconductor ASA

Nordic Semiconductor har doblet antall ansatte siden 2019. Hvordan jobbe strategisk med organisasjonskultur for å legge grunnlaget for videre vekst?

Hvorfor bør du delta?

Konkurransedyktige betingelser, attraktive kontorer, restaurant-kantiner, events og teambuilding. Dette er ikke nok for å tilfredsstille dine medarbeidere i 2023.

Dårlig lederskap resulterer i enorme kostnader, og vil svekke et selskaps vekst og konkurranseevne. Dersom du er en HR-leder eller leder med strategisk personalansvar, er dette en workshop du må få med deg for å vite hvordan du kan lykkes i 2023.

Vi sees!