Workshop
The Empowered Employees:

Hvordan lede, beholde og motivere medarbeidere i den hybride arbeidshverdagen?

0
Day
0
Hour
0
Minute
0
Second
Praktisk informasjon

For: HR og ledere med
strategisk personalansvar

Når: Torsdag 23. mars
Kl. 09:00 – 11:00
Sted:
Lysaker Torg 35
Pris: Gratis

(Morgenkaffe og mingling fra 08:30)

For ledere og arbeidsgivere som vil lykkes i 2023

Quiet quitting og The Great Resignation er ikke bare buzzord, men en trend som synliggjør maktskiftet på arbeidsplassene.

Dine medarbeidere vil bli ivaretatt, respektert og involvert. De stiller krav til fleksibilitet, og til å få utviklet nye ferdigheter for å prestere på jobb – og de har klare forventninger til deg som leder.

Den 23. mars vil vi fasilitere en interaktiv workshop – og du inviteres til å ta del i diskusjonen.

Våre sertifiserte Dale Carnegie trenere, Sebastian Grupe og Ingrid Schjelderup Bygland, vil dele innsikt fra en global undersøkelse, og fasilitere en workshop som vil inspirere og utfordre.

Nordic Semiconductor skalerer globalt, og har samlet erfaringer og innsikt på den enorme vekstreisen. De jobber strategisk med organisasjonskultur, og vil dele hvordan de gjør dette i praksis.

Godt lederskap er et avgjørende suksesskriterie for langsiktig vekst.

Det vil kunne gi din organisasjon
et konkurransefortrinn.

Ingrid Schjelderup Bygland

Ledere må blir klare over hvilke emosjoner som kreves
– og hvordan de kan skape disse – for å lykkes som leder i 2023

Sebastian Grupe, Certified Dale Carnegie Trainer
Ny innsikt

Vi deler nøkkelfunn fra en global undersøkelse Dale Carnegie & Associates har gjennomført blant 6.500 respondenter.

Konkrete verktøy og tiltak

Sertifiserte Dale Carnegie Trenere vil fasilitere workshopen og introdusere deg for noen gjennomførbare tiltak.

Kun 2 timer

Vi forstår at kalenderen er full, og har derfor komprimert denne workshopen til 2 – effektive og nyttige – timer.

På workshopen treffer du

Sebastian Grupe

Certified Dale Carnegie trainer,
dale carnegie training norge AS

Sebastian Grupe er tidligere flypilot. Han har bred erfaring med gjennomføring av en rekke endrings- og utviklingsprosesser for selskaper, team, ledergrupper og enkeltindivider for å skape varige endringer og reell forretningsverdi.

Ingrid S. Bygland

Certified Dale Carnegie trainer,
dale carnegie training norge AS

Ingrid Schjelderup Bygland har 12 års erfaring med innovasjon og forretningsutvikling i bl.a. Orkla og Mills. I 10 år har hun jobbet som ledertrener og konsulent med gjennomføring av endring- og utviklingsprosesser for ledergrupper og team for å skape varig adferdsendring, prestasjonskultur og resultater.

Katarina Finneng

Executive Vice president of people & communication,
nordic semiconductor ASA

Nordic Semiconductor har doblet antall ansatte siden 2019. Hvordan jobbe strategisk med organisasjonskultur for å legge grunnlaget for videre vekst?

Svein-Egil Nielsen

Chief Technology Officer / EVP R&D and strategy, nordic semiconductor ASA

Svein-Egil Nielsen leder en global avdeling med om lag 1.200 ansatte. Hvilke grep tar han for å møte medarbeideres forventinger og krav i stadig endring?

Hvorfor bør du delta?

Konkurransedyktige betingelser, attraktive kontorer, restaurant-kantiner, events og teambuilding. Dette er ikke nok for å tilfredsstille dine medarbeidere i 2023.

Dårlig lederskap resulterer i enorme kostnader, og vil svekke et selskaps vekst og konkurranseevne. Dersom du er en HR-leder eller leder med strategisk personalansvar, er dette en workshop du må få med deg for å vite hvordan du kan lykkes i 2023.

Vi sees!