Engasjerte medarbeidere presterer bedre
  Skriv ut  

5 årsaker til at dine medarbeidere underpresterer

achallenge
 

Det har vært flere år med trege økonomiske tider internasjonalt. Eurokrisen er fortsatt gjeldende, og i et stadig mer globalt arbeidsmarked blir vi preget av dette;  både små og store organisasjoner, internasjonale og lokale, profit og nonprofit.
Er du en dyktig leder? Det er i usikre tider at godt lederskap blir best demonstrert.

Mange blir forfremmet til lederstillinger fordi de var veldig dyktige på det de gjorde i sin forrige stilling. Som leder gjør vi ofte ikke så mye av det som gjorde at vi fikk lederstillingen. Jobben til en leder er å få andre til å være i stand til å gjøre jobben like bra, og helst bedre enn vi kan gjøre det selv. Her vil vi trekke frem noen kritiske ferdigheter ledere bør jobbe med for å lede sine organisasjoner mot suksess – spesielt i usikre tider.  

Gode ledere vet hva som skal til for å motivere sine medarbeidere

Mennesker er organisasjonens største og mest bærekraftige ressurs. Hvis du opplever at noen av dine medarbeider presterer dårlig, eller ikke følger retningslinjer, kan det være nødvendig å iverksette tiltak. Spørsmålet er hva slags tiltak vi skal iverksette?
Det er i utgangspunktet fem grunner til at noen underpresterer. Å vite årsakene til at en medarbeider underpresterer er første skritt til å kunne påvirke personen på en effektiv måte. Hvis du forstår andre menneskers motivasjon, kan du lettere påvirke dem.

Årsak:                                                

«Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre…»    

Løsning:  Opplæring – Hvis en medarbeider underpresterer på grunn av manglende informasjon eller forståelse for oppgaven, trenger han/hun opplæring for å komme over dette hinderet. Vis personen hvordan det skal gjøres og sett et godt eksempel. Legg grunnlaget gjennom opplæring ved ansettelse, og jobb videre med personens potensiale gjennom utdanning- og utviklingsmuligheter. Hvis en medarbeider ikke vet hva han/hun skal gjøre, vil personen sannsynligvis gjøre feil.

Årsak:

«Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det…»   

Løsning:  Øv – Hvis en medarbeider ikke vet hvordan han/hun skal gjøre jobben, trenger personen å innarbeide de riktige ferdighetene. Øvelse er svaret! Led personen(e) gjennom prosessen steg for steg, for å vise hvordan prosessen gjennomføres mest mulig effektivt, og kan skape resultater for dem selv og organisasjonen. 

Årsak:

"Jeg tror ikke jeg kan…"                               

Løsning:  Veiled – Dette gjenspeiler personens tro på sine egne evner. Det er viktig å vise personen at det kan bli gjort, og at han/hun kan gjøre det. Å veilede handler ikke bare om å tro på personen, men å hjelpe personen til å se hvorfor akkurat han eller hun har blitt valgt til å utføre den gitte oppgaven, eller hvorfor de har blitt valgt inn i teamet. Bygg opp selvtilliten til personen ved å framheve tidligere suksesser og bruke disse for å speile fremtidige muligheter.

Årsak:

"Jeg vet ikke hvorfor…"                     

Løsning:  Visjon – Dette punktet handler ofte om tillit. Vi trenger alle å finne en mening bak det vi gjør hver dag. En toppleders visjon for organisasjonen er en god start, men ansatte trenger også å vite hvordan de passer inn i den visjonen og hvorfor de er viktige for å oppnå visjonen. Inkluder personen i visjonen. Kanskje ser hans/hennes visjon annerledes ut enn din, det viktige er at visjonene fungerer sammen og er rettet mot samme mål. 

Årsak:

"Jeg vil ikke…"                      

Løsning: Motiver – Dette er den mest utfordrende årsaken til at en person underpresterer. Medarbeideren vet hva han/hun skal gjøre og hvordan, men er ikke motivert til å gjøre det, eller føler at han/hun har en bedre måte å gjøre det på. Noen ganger kan folk ønske å sabotere en prosess for å bremse ned endringer. Her er det viktig å bruke innflytelse på riktig måte for å oppnå resultater. Motivasjon er nøkkelen.  Hvis en person vet hva han/hun skal gjøre, hvordan man gjør det, tror han/hun kan gjøre det, og vet hvorfor det skal gjøres, må underpresteringen være på grunn av en annen barriere som kanskje ikke er umiddelbart merkbar. Se på hvordan organisasjonen din inspirerer sine ansatte. Blir de holdt i aktivitet uten å vite hvordan, eller hva de tilfører av verdi til organisasjonens visjon? Inspirerte medarbeidere har en direkte relasjon til, og et ønske om, å oppnå organisasjonens visjon.  

Motiverte medarbeidere er medarbeidere som er engasjerte i jobben sin. Undersøkelser har vist at bedrifter med engasjerte medarbeidere utkonkurrerer andre bedrifter med opptil 202%. Derfor holder Dale Carnegie frokostseminar om medarbeiderengasjement. Der vil du få med deg konkrete verktøy for å utvikle entusiastiske og trygge medarbeidere, som har sterk tilknytning til sine arbeidsoppgaver og som vil være med på å styrke selskapets resultater. Velkommen. 
 

Tilbake

 
 

Bygdøy Allé 2, P.B. 573, Sentrum, Oslo N-0105, NO
Tlf:+47 900 90 916

Følg oss på

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Alle rettigheter.
Webside design og utvikling av Americaneagle.com